Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Odbor ekonomický (ORG 90000) / 2019

Název:
Odbor ekonomický (90000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 699 600 Kč 699 579 Kč 100 %
výdaje 3 405 000 Kč Navýšení 140 174 900 Kč 11 948 943 Kč 9 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 3 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Kultura a sdělovací prostředky 0 Kč Navýšení 4 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 4 982 500 Kč 0 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 8 146 200 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 285 000 Kč 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
Všeobecná pokladní správa 3 117 000 Kč Navýšení 122 261 200 Kč 11 665 924 Kč 10 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 69 205 100 Kč 0 Kč 0 %
6901 Rezervy kapitálových výdajů 0 Kč Navýšení 69 205 100 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 69 205 100 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 69 205 100 Kč 0 Kč 0 %