Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor ekonomický (ORG 90000) / 2019

Název:
Odbor ekonomický (90000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 699 600 Kč 699 579 Kč 100 %
výdaje 3 405 000 Kč Navýšení 140 174 900 Kč 11 948 943 Kč 9 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 3 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Kultura a sdělovací prostředky 0 Kč Navýšení 4 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 4 982 500 Kč 0 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 8 146 200 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 285 000 Kč 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
Všeobecná pokladní správa 3 117 000 Kč Navýšení 122 261 200 Kč 11 665 924 Kč 10 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 0 Kč Navýšení 4 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč Navýšení 4 500 000 Kč 0 Kč 0 %
609 609 0 Kč Navýšení 4 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 8 146 200 Kč 0 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč Navýšení 8 146 200 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 8 146 200 Kč 0 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 3 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5163 Služby peněžních ústavů 3 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
1009 1009 3 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 Kč Navýšení 982 500 Kč 0 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč Navýšení 982 500 Kč 0 Kč 0 %
509 509 0 Kč Navýšení 982 500 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 285 000 Kč 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 285 000 Kč Pokles 1 900 Kč 0 Kč 0 %
909 909 285 000 Kč Pokles 1 900 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 283 100 Kč 283 019 Kč 100 %
909 909 0 Kč Navýšení 283 100 Kč 283 019 Kč 100 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 117 000 Kč Navýšení 317 000 Kč 296 464 Kč 94 %
5163 Služby peněžních ústavů 117 000 Kč Navýšení 317 000 Kč 296 464 Kč 94 %
1009 1009 117 000 Kč Navýšení 317 000 Kč 296 464 Kč 94 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 11 364 000 Kč 11 363 985 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 11 364 000 Kč 11 363 985 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 11 364 000 Kč 11 363 985 Kč 100 %
6399 Ostatní finanční operace 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 1 875 Kč 62 %
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 1 875 Kč 62 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 1 875 Kč 62 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 3 000 000 Kč Navýšení 110 577 200 Kč 3 600 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 3 000 000 Kč Navýšení 41 364 500 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 3 000 000 Kč Navýšení 41 364 500 Kč 0 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 7 600 Kč 3 600 Kč 47 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 7 600 Kč 3 600 Kč 47 %
6901 Rezervy kapitálových výdajů 0 Kč Navýšení 69 205 100 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 69 205 100 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 3 405 000 Kč Navýšení 140 174 900 Kč 11 948 943 Kč 9 %