Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Rekonstrukce inženýrských sítí Buďánka (ORG 81156000205) / 2019

Název:
Rekonstrukce inženýrských sítí Buďánka (81156000205)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 5 500 000 Kč 418 226 Kč 8 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0 Kč Navýšení 5 500 000 Kč 418 226 Kč 8 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 0 Kč Navýšení 5 500 000 Kč 418 226 Kč 8 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 5 500 000 Kč 418 226 Kč 8 %
813 813 0 Kč Navýšení 5 500 000 Kč 418 226 Kč 8 %
Celkem 0 Kč Navýšení 5 500 000 Kč 418 226 Kč 8 %