Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka (ORG 80508000000) / 2019

Název:
Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka (80508000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 20 000 000 Kč Pokles 19 898 400 Kč 2 226 400 Kč 11 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Životní prostředí 20 000 000 Kč Pokles 19 898 400 Kč 2 226 400 Kč 11 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 000 000 Kč Pokles 19 898 400 Kč 2 226 400 Kč 11 %
6121 Budovy, haly a stavby 20 000 000 Kč Pokles 19 898 400 Kč 2 226 400 Kč 11 %
241 241 20 000 000 Kč Pokles 19 898 400 Kč 2 226 400 Kč 11 %
Celkem 20 000 000 Kč Pokles 19 898 400 Kč 2 226 400 Kč 11 %