Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Revitalizace parku Klamovka (ORG 80507000000) / 2019

Název:
Revitalizace parku Klamovka (80507000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 20 700 000 Kč Pokles 19 928 500 Kč 19 699 432 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Životní prostředí 20 700 000 Kč Pokles 19 928 500 Kč 19 699 432 Kč 99 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 700 000 Kč Pokles 19 928 500 Kč 19 699 432 Kč 99 %
6121 Budovy, haly a stavby 20 700 000 Kč Pokles 19 928 500 Kč 19 699 432 Kč 99 %
241 241 20 700 000 Kč Pokles 19 928 500 Kč 19 699 432 Kč 99 %
Celkem 20 700 000 Kč Pokles 19 928 500 Kč 19 699 432 Kč 99 %