Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Street workout hřiště Barrandov (ORG 80439000000) / 2019

Název:
Street workout hřiště Barrandov (80439000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 100 000 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 36 300 Kč 2 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 1 100 000 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 36 300 Kč 2 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 1 100 000 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 36 300 Kč 2 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 100 000 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 36 300 Kč 2 %
441 441 1 100 000 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 36 300 Kč 2 %
Celkem 1 100 000 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 36 300 Kč 2 %