Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu (ORG 80435000081) / 2019

Název:
FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu (80435000081)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 18 500 000 Kč 18 500 000 Kč 15 146 546 Kč 82 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 18 500 000 Kč 18 500 000 Kč 15 146 546 Kč 82 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 18 500 000 Kč 18 500 000 Kč 15 146 546 Kč 82 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 634 600 Kč 634 560 Kč 100 %
413 413 0 Kč Navýšení 634 600 Kč 634 560 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 18 500 000 Kč Pokles 17 865 400 Kč 14 511 986 Kč 81 %
413 413 18 500 000 Kč Pokles 17 865 400 Kč 14 511 986 Kč 81 %
Celkem 18 500 000 Kč 18 500 000 Kč 15 146 546 Kč 82 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 80435000081 (FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
VYSSPA Sports Technology s.r.o.ARES 14 162 113,72 Kč
360000210 20.05.2019 2 280 678,00 Kč
360000106 10.06.2019 1 593 902,00 Kč
360000069 04.07.2019 1 585 032,00 Kč
360000089 15.08.2019 6 454 370,00 Kč
360000095 16.08.2019 2 628 652,00 Kč
950000030 31.08.2019 -506 326,56 Kč
360000243 22.11.2019 125 806,28 Kč
Milan KovaříkARES 257 912,00 Kč
360000263 27.05.2019 26 741,00 Kč
360000313 30.05.2019 14 520,00 Kč
360000328 26.06.2019 18 876,00 Kč
360000022 02.07.2019 43 197,00 Kč
360000032 06.08.2019 30 855,00 Kč
360000183 23.08.2019 36 300,00 Kč
360000214 27.08.2019 49 368,00 Kč
950000008 12.09.2019 36 300,00 Kč
950000010 12.09.2019 30 855,00 Kč
950000012 12.09.2019 26 741,00 Kč
950000014 12.09.2019 18 876,00 Kč
950000008 12.09.2019 -36 300,00 Kč
950000010 12.09.2019 -30 855,00 Kč
950000012 12.09.2019 -26 741,00 Kč
950000014 12.09.2019 -18 876,00 Kč
950000009 12.09.2019 49 368,00 Kč
950000011 12.09.2019 43 197,00 Kč
950000013 12.09.2019 14 520,00 Kč
950000009 12.09.2019 -49 368,00 Kč
950000011 12.09.2019 -43 197,00 Kč
950000013 12.09.2019 -14 520,00 Kč
360000604 20.12.2019 38 055,00 Kč
B.B.D., s.r.o.ARES 91 960,00 Kč
360000338 27.09.2019 24 200,00 Kč
360000339 27.09.2019 38 720,00 Kč
360000116 09.12.2019 29 040,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 14 511 985,72 Kč