Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu (ORG 80435000081) / 2019

Název:
FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu (80435000081)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 18 500 000 Kč 18 500 000 Kč 15 146 546 Kč 82 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 18 500 000 Kč 18 500 000 Kč 15 146 546 Kč 82 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 18 500 000 Kč 18 500 000 Kč 15 146 546 Kč 82 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 634 600 Kč 634 560 Kč 100 %
413 413 0 Kč Navýšení 634 600 Kč 634 560 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 18 500 000 Kč Pokles 17 865 400 Kč 14 511 986 Kč 81 %
413 413 18 500 000 Kč Pokles 17 865 400 Kč 14 511 986 Kč 81 %
Celkem 18 500 000 Kč 18 500 000 Kč 15 146 546 Kč 82 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 80435000081 (FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
VYSSPA Sports Technology s.r.o.ARES 634 560,43 Kč
950000030 31.08.2019 506 326,56 Kč
360000243 22.11.2019 128 233,87 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 634 560,43 Kč