Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu (ORG 80435000081) / 2019

Název:
FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu (80435000081)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 18 500 000 Kč 18 500 000 Kč 15 146 546 Kč 82 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 18 500 000 Kč 18 500 000 Kč 15 146 546 Kč 82 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 18 500 000 Kč 18 500 000 Kč 15 146 546 Kč 82 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 634 600 Kč 634 560 Kč 100 %
413 413 0 Kč Navýšení 634 600 Kč 634 560 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 18 500 000 Kč Pokles 17 865 400 Kč 14 511 986 Kč 81 %
413 413 18 500 000 Kč Pokles 17 865 400 Kč 14 511 986 Kč 81 %
Celkem 18 500 000 Kč 18 500 000 Kč 15 146 546 Kč 82 %