Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje O M S O (ORG 80001) / 2019

Název:
O M S O (80001)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 630 000 Kč 630 000 Kč 607 463 Kč 96 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 630 000 Kč 630 000 Kč 607 463 Kč 96 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 630 000 Kč 630 000 Kč 607 463 Kč 96 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000 Kč 50 000 Kč 47 781 Kč 96 %
608 608 50 000 Kč 50 000 Kč 47 781 Kč 96 %
5169 Nákup ostatních služeb 15 000 Kč Pokles 3 000 Kč 3 000 Kč 100 %
608 608 15 000 Kč Pokles 3 000 Kč 3 000 Kč 100 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč Navýšení 22 000 Kč 21 100 Kč 96 %
608 608 10 000 Kč Navýšení 22 000 Kč 21 100 Kč 96 %
5194 Věcné dary 550 000 Kč 550 000 Kč 530 582 Kč 96 %
608 608 550 000 Kč 550 000 Kč 530 582 Kč 96 %
5492 Dary obyvatelstvu 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
608 608 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
Celkem 630 000 Kč 630 000 Kč 607 463 Kč 96 %