Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 430006 (ORG 430006) / 2019

Název:
430006 (430006)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 129 900 Kč 35 007 Kč 27 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0 Kč Navýšení 129 900 Kč 35 007 Kč 27 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3611 Podpora individuální bytové výstavby 0 Kč Navýšení 129 900 Kč 35 007 Kč 27 %
6130 Pozemky 0 Kč Navýšení 129 900 Kč 35 007 Kč 27 %
143 143 0 Kč Navýšení 129 900 Kč 35 007 Kč 27 %
Celkem 0 Kč Navýšení 129 900 Kč 35 007 Kč 27 %