Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor bytů a převodů nemovitých věcí (ORG 430000) / 2019

Název:
Odbor bytů a převodů nemovitých věcí (430000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 20 000 Kč - - - -
výdaje 6 475 000 Kč 6 475 000 Kč 3 408 172 Kč 53 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 6 475 000 Kč Pokles 6 430 000 Kč 3 364 612 Kč 52 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 43 560 Kč 97 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 5 227 Kč 87 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 5 227 Kč 87 %
443 443 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 5 227 Kč 87 %
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 39 000 Kč 38 333 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 39 000 Kč 38 333 Kč 98 %
443 443 0 Kč Navýšení 39 000 Kč 38 333 Kč 98 %
3611 Podpora individuální bytové výstavby 175 000 Kč 175 000 Kč 27 412 Kč 16 %
5169 Nákup ostatních služeb 175 000 Kč Pokles 170 000 Kč 25 412 Kč 15 %
143 143 175 000 Kč Pokles 170 000 Kč 25 412 Kč 15 %
5361 Nákup kolků 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 2 000 Kč 40 %
143 143 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 2 000 Kč 40 %
3612 Bytové hospodářství 3 500 000 Kč Pokles 3 356 000 Kč 3 239 247 Kč 97 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 500 000 Kč Pokles 789 000 Kč 726 000 Kč 92 %
843 843 3 500 000 Kč Pokles 789 000 Kč 726 000 Kč 92 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 2 557 000 Kč 2 504 632 Kč 98 %
843 843 0 Kč Navýšení 2 557 000 Kč 2 504 632 Kč 98 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 8 615 Kč 86 %
843 843 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 8 615 Kč 86 %
3613 Nebytové hospodářství 0 Kč Navýšení 99 000 Kč 97 952 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 99 000 Kč 97 952 Kč 99 %
843 843 0 Kč Navýšení 99 000 Kč 97 952 Kč 99 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 2 800 000 Kč 2 800 000 Kč 0 Kč 0 %
6130 Pozemky 2 800 000 Kč 2 800 000 Kč 0 Kč 0 %
843 843 2 800 000 Kč 2 800 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 6 475 000 Kč 6 475 000 Kč 3 408 172 Kč 53 %