Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Realizace streetworkout v Husových sadech (ORG 410074) / 2019

Název:
Realizace streetworkout v Husových sadech (410074)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 90 000 Kč 2 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 90 000 Kč 2 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 90 000 Kč 2 %
6121 Budovy, haly a stavby 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 90 000 Kč 2 %
441 441 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 90 000 Kč 2 %
Celkem 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 90 000 Kč 2 %