Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Streetworkout Sacré Coeur (ORG 410072) / 2019

Název:
Streetworkout Sacré Coeur (410072)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 42 350 Kč 3 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 42 350 Kč 3 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 42 350 Kč 3 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 42 350 Kč 3 %
441 441 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 42 350 Kč 3 %
Celkem 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 42 350 Kč 3 %