Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Realizace skateparku Kobrova (ORG 410070) / 2019

Název:
Realizace skateparku Kobrova (410070)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 700 000 Kč Pokles 693 900 Kč 99 825 Kč 14 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 700 000 Kč Pokles 693 900 Kč 99 825 Kč 14 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 700 000 Kč Pokles 693 900 Kč 99 825 Kč 14 %
6121 Budovy, haly a stavby 700 000 Kč Pokles 693 900 Kč 99 825 Kč 14 %
441 441 700 000 Kč Pokles 693 900 Kč 99 825 Kč 14 %
Celkem 700 000 Kč Pokles 693 900 Kč 99 825 Kč 14 %