Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Obnova dětského hřiště Klamovka (ORG 410039) / 2019

Název:
Obnova dětského hřiště Klamovka (410039)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 1 061 000 Kč 1 060 965 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 1 061 000 Kč 1 060 965 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 Kč Navýšení 1 061 000 Kč 1 060 965 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 1 061 000 Kč 1 060 965 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 1 061 000 Kč 1 060 965 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 1 061 000 Kč 1 060 965 Kč 100 %