Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (ORG 410000) / 2019

Název:
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 130 670 000 Kč Pokles 127 349 400 Kč 104 067 455 Kč 82 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 750 000 Kč Navýšení 2 557 300 Kč 197 421 Kč 8 %
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 226 800 Kč 226 712 Kč 100 %
Doprava 5 997 400 Kč Pokles 5 125 900 Kč 401 641 Kč 8 %
Kultura a sdělovací prostředky 6 380 600 Kč Pokles 6 368 600 Kč 5 625 023 Kč 88 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 3 500 Kč 3 500 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 13 798 000 Kč Pokles 13 443 100 Kč 8 751 807 Kč 65 %
Veřejná správa 0 Kč Navýšení 482 600 Kč 0 Kč 0 %
Životní prostředí 103 744 000 Kč Pokles 99 141 600 Kč 88 861 350 Kč 90 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 219 768 Kč 73 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 219 768 Kč 73 %
241 241 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 219 768 Kč 73 %
2212 Silnice 5 000 000 Kč Pokles 4 805 900 Kč 184 725 Kč 4 %
5171 Opravy a udržování 5 000 000 Kč Pokles 4 805 900 Kč 184 725 Kč 4 %
341 341 5 000 000 Kč Pokles 4 805 900 Kč 184 725 Kč 4 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 320 000 Kč 320 000 Kč 216 916 Kč 68 %
5163 Služby peněžních ústavů 320 000 Kč 320 000 Kč 216 916 Kč 68 %
241 241 320 000 Kč 320 000 Kč 216 916 Kč 68 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 677 400 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 677 400 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
341 341 677 400 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 3 500 Kč 3 500 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 3 500 Kč 3 500 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 3 500 Kč 3 500 Kč 100 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 6 058 600 Kč 6 058 600 Kč 5 379 270 Kč 89 %
5171 Opravy a udržování 6 058 600 Kč 6 058 600 Kč 5 379 270 Kč 89 %
641 641 6 058 600 Kč 6 058 600 Kč 5 379 270 Kč 89 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 322 000 Kč Pokles 310 000 Kč 245 753 Kč 79 %
5169 Nákup ostatních služeb 322 000 Kč Pokles 88 000 Kč 59 290 Kč 67 %
641 641 322 000 Kč Pokles 88 000 Kč 59 290 Kč 67 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 49 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 49 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 27 000 Kč 20 000 Kč 74 %
641 641 0 Kč Navýšení 27 000 Kč 20 000 Kč 74 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 125 000 Kč 96 463 Kč 77 %
641 641 0 Kč Navýšení 125 000 Kč 96 463 Kč 77 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 21 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 21 000 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 13 798 000 Kč Pokles 13 443 100 Kč 8 751 807 Kč 65 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 000 Kč Pokles 163 000 Kč 152 806 Kč 94 %
241 241 500 000 Kč Pokles 163 000 Kč 152 806 Kč 94 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 500 000 Kč Navýšení 1 200 000 Kč 589 921 Kč 49 %
241 241 500 000 Kč Navýšení 1 200 000 Kč 589 921 Kč 49 %
5151 Studená voda 128 000 Kč 128 000 Kč 90 598 Kč 71 %
241 241 128 000 Kč 128 000 Kč 90 598 Kč 71 %
5154 Elektrická energie 170 000 Kč 170 000 Kč 128 475 Kč 76 %
241 241 170 000 Kč 170 000 Kč 128 475 Kč 76 %
5169 Nákup ostatních služeb 8 500 000 Kč Navýšení 10 082 100 Kč 7 591 026 Kč 75 %
241 241 8 500 000 Kč Navýšení 10 082 100 Kč 7 591 026 Kč 75 %
5171 Opravy a udržování 4 000 000 Kč Pokles 1 700 000 Kč 198 981 Kč 12 %
241 241 4 000 000 Kč Pokles 1 700 000 Kč 198 981 Kč 12 %
3631 Veřejné osvětlení 250 000 Kč Navýšení 2 057 300 Kč 197 421 Kč 10 %
5169 Nákup ostatních služeb 250 000 Kč Navýšení 2 057 300 Kč 197 421 Kč 10 %
841 841 250 000 Kč Navýšení 2 057 300 Kč 197 421 Kč 10 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 1 200 000 Kč Pokles 163 000 Kč 67 775 Kč 42 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000 Kč Pokles 163 000 Kč 67 775 Kč 42 %
241 241 1 200 000 Kč Pokles 163 000 Kč 67 775 Kč 42 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 486 Kč 90 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 486 Kč 90 %
241 241 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 486 Kč 90 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 5 920 000 Kč Navýšení 6 154 100 Kč 6 154 058 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 5 920 000 Kč Navýšení 6 154 100 Kč 6 154 058 Kč 100 %
241 241 5 920 000 Kč Navýšení 6 154 100 Kč 6 154 058 Kč 100 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 64 000 Kč Pokles 47 300 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 64 000 Kč Pokles 47 300 Kč 0 Kč 0 %
241 241 64 000 Kč Pokles 47 300 Kč 0 Kč 0 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 7 000 000 Kč 7 000 000 Kč 3 006 526 Kč 43 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 297 120 Kč 26 %
241 241 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 297 120 Kč 26 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000 000 Kč Pokles 1 800 000 Kč 1 627 423 Kč 90 %
241 241 2 000 000 Kč Pokles 1 800 000 Kč 1 627 423 Kč 90 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 81 983 Kč 41 %
241 241 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 81 983 Kč 41 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 150 000 Kč 150 000 Kč 70 664 Kč 47 %
5169 Nákup ostatních služeb 150 000 Kč 150 000 Kč 70 664 Kč 47 %
241 241 150 000 Kč 150 000 Kč 70 664 Kč 47 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 88 360 000 Kč Pokles 84 522 600 Kč 78 624 719 Kč 93 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000 000 Kč Navýšení 5 500 000 Kč 2 578 906 Kč 47 %
241 241 4 000 000 Kč Navýšení 5 500 000 Kč 2 578 906 Kč 47 %
5151 Studená voda 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 761 436 Kč 76 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 761 436 Kč 76 %
5154 Elektrická energie 900 000 Kč Pokles 887 400 Kč 612 563 Kč 69 %
241 241 900 000 Kč Pokles 887 400 Kč 612 563 Kč 69 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 760 000 Kč 760 000 Kč 309 155 Kč 41 %
241 241 760 000 Kč 760 000 Kč 309 155 Kč 41 %
5169 Nákup ostatních služeb 73 000 000 Kč Navýšení 74 053 700 Kč 72 359 874 Kč 98 %
241 241 73 000 000 Kč Navýšení 74 053 700 Kč 72 359 874 Kč 98 %
5171 Opravy a udržování 8 700 000 Kč Pokles 2 300 000 Kč 1 981 284 Kč 86 %
241 241 8 700 000 Kč Pokles 2 300 000 Kč 1 981 284 Kč 86 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 Kč Navýšení 12 500 Kč 12 500 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 12 500 Kč 12 500 Kč 100 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 9 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 9 000 Kč 100 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 650 000 Kč Pokles 599 600 Kč 599 540 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 499 600 Kč 499 540 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 499 600 Kč 499 540 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 200 000 Kč 200 000 Kč 113 815 Kč 57 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč 200 000 Kč 113 815 Kč 57 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 113 815 Kč 57 %
5299 Ost.záležitosti civil.připravenosti na kriz.st. 0 Kč Navýšení 226 800 Kč 226 712 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 226 800 Kč 226 712 Kč 100 %
741 741 0 Kč Navýšení 226 800 Kč 226 712 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 0 Kč Navýšení 482 600 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 482 600 Kč 0 Kč 0 %
924 924 0 Kč Navýšení 482 600 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 130 670 000 Kč Pokles 127 349 400 Kč 104 067 455 Kč 82 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 410000 (Odbor správy veřejného prostranství a zeleně), Paragraf 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Kala Bio s.r.o.ARES 362 983,06 Kč
360000255 21.03.2019 119 112,40 Kč
360000052 02.07.2019 85 560,31 Kč
360000172 16.07.2019 120 437,35 Kč
360000104 06.12.2019 37 873,00 Kč
Szöcs ViliamARES 304 277,14 Kč
360000223 20.05.2019 99 704,00 Kč
360000273 27.05.2019 38 543,00 Kč
360000084 14.08.2019 8 954,00 Kč
360000201 23.08.2019 35 647,00 Kč
360000305 25.09.2019 35 647,00 Kč
360000312 24.10.2019 35 647,00 Kč
360000388 31.10.2019 8 693,85 Kč
360000333 27.11.2019 41 441,29 Kč
ISPRA, s.r.oARES 247 716,80 Kč
360000099 07.06.2019 18 029,00 Kč
360000077 04.07.2019 12 390,00 Kč
360000311 26.07.2019 13 963,00 Kč
360000310 26.07.2019 15 730,00 Kč
360000222 27.08.2019 15 705,80 Kč
360000223 27.08.2019 17 593,00 Kč
360000222 18.09.2019 37 953,00 Kč
360000284 24.09.2019 15 343,00 Kč
360000283 24.09.2019 12 390,00 Kč
360000392 31.10.2019 15 778,00 Kč
360000391 31.10.2019 18 852,00 Kč
360000304 25.11.2019 15 343,00 Kč
360000303 25.11.2019 13 963,00 Kč
360000106 06.12.2019 12 342,00 Kč
360000105 06.12.2019 12 342,00 Kč
CORP.-EL. Vladimír ChrastilARES 240 960,00 Kč
360000310 24.04.2019 43 820,00 Kč
360000086 06.06.2019 24 890,00 Kč
360000208 17.07.2019 46 870,00 Kč
360000174 16.09.2019 58 740,00 Kč
360000096 08.10.2019 18 780,00 Kč
360000336 16.12.2019 47 860,00 Kč
Luděk Provazník L.P.I.ARES 202 405,17 Kč
360000120 10.06.2019 115 676,00 Kč
360000337 27.11.2019 86 729,17 Kč
Viliam SzöcsARES 190 394,00 Kč
360000303 29.05.2019 61 710,00 Kč
360000357 26.06.2019 35 647,00 Kč
360000352 26.06.2019 25 531,00 Kč
360000155 12.07.2019 5 844,00 Kč
360000293 25.07.2019 35 647,00 Kč
360000308 25.09.2019 26 015,00 Kč
DAP. a.s.ARES 173 571,50 Kč
360000276 27.05.2019 114 178,60 Kč
360000199 16.10.2019 11 343,80 Kč
360000198 16.10.2019 23 207,80 Kč
360000690 23.12.2019 24 841,30 Kč
KMK Elektro s.r.o.ARES 107 447,00 Kč
360000021 02.08.2019 107 447,00 Kč
Pauer VítARES 75 502,00 Kč
360000236 22.05.2019 14 902,00 Kč
360000259 24.05.2019 6 000,00 Kč
360000258 24.05.2019 13 500,00 Kč
360000309 26.07.2019 5 900,00 Kč
360000031 05.08.2019 5 900,00 Kč
360000220 27.08.2019 5 900,00 Kč
360000311 25.09.2019 5 900,00 Kč
360000153 11.10.2019 17 500,00 Kč
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.ARES 74 181,00 Kč
360000148 13.03.2019 6 171,00 Kč
360000144 20.08.2019 68 010,00 Kč
Sistel International, s.r.o.ARES 1 846,46 Kč
360000550 19.12.2019 1 846,46 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 1 981 284,13 Kč