Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (ORG 410000) / 2019

Název:
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 130 670 000 Kč Pokles 127 349 400 Kč 104 067 455 Kč 82 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 750 000 Kč Navýšení 2 557 300 Kč 197 421 Kč 8 %
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 226 800 Kč 226 712 Kč 100 %
Doprava 5 997 400 Kč Pokles 5 125 900 Kč 401 641 Kč 8 %
Kultura a sdělovací prostředky 6 380 600 Kč Pokles 6 368 600 Kč 5 625 023 Kč 88 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 3 500 Kč 3 500 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 13 798 000 Kč Pokles 13 443 100 Kč 8 751 807 Kč 65 %
Veřejná správa 0 Kč Navýšení 482 600 Kč 0 Kč 0 %
Životní prostředí 103 744 000 Kč Pokles 99 141 600 Kč 88 861 350 Kč 90 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 219 768 Kč 73 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 219 768 Kč 73 %
241 241 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 219 768 Kč 73 %
2212 Silnice 5 000 000 Kč Pokles 4 805 900 Kč 184 725 Kč 4 %
5171 Opravy a udržování 5 000 000 Kč Pokles 4 805 900 Kč 184 725 Kč 4 %
341 341 5 000 000 Kč Pokles 4 805 900 Kč 184 725 Kč 4 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 320 000 Kč 320 000 Kč 216 916 Kč 68 %
5163 Služby peněžních ústavů 320 000 Kč 320 000 Kč 216 916 Kč 68 %
241 241 320 000 Kč 320 000 Kč 216 916 Kč 68 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 677 400 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 677 400 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
341 341 677 400 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 3 500 Kč 3 500 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 3 500 Kč 3 500 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 3 500 Kč 3 500 Kč 100 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 6 058 600 Kč 6 058 600 Kč 5 379 270 Kč 89 %
5171 Opravy a udržování 6 058 600 Kč 6 058 600 Kč 5 379 270 Kč 89 %
641 641 6 058 600 Kč 6 058 600 Kč 5 379 270 Kč 89 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 322 000 Kč Pokles 310 000 Kč 245 753 Kč 79 %
5169 Nákup ostatních služeb 322 000 Kč Pokles 88 000 Kč 59 290 Kč 67 %
641 641 322 000 Kč Pokles 88 000 Kč 59 290 Kč 67 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 49 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 49 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 27 000 Kč 20 000 Kč 74 %
641 641 0 Kč Navýšení 27 000 Kč 20 000 Kč 74 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 125 000 Kč 96 463 Kč 77 %
641 641 0 Kč Navýšení 125 000 Kč 96 463 Kč 77 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 21 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 21 000 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 13 798 000 Kč Pokles 13 443 100 Kč 8 751 807 Kč 65 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 000 Kč Pokles 163 000 Kč 152 806 Kč 94 %
241 241 500 000 Kč Pokles 163 000 Kč 152 806 Kč 94 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 500 000 Kč Navýšení 1 200 000 Kč 589 921 Kč 49 %
241 241 500 000 Kč Navýšení 1 200 000 Kč 589 921 Kč 49 %
5151 Studená voda 128 000 Kč 128 000 Kč 90 598 Kč 71 %
241 241 128 000 Kč 128 000 Kč 90 598 Kč 71 %
5154 Elektrická energie 170 000 Kč 170 000 Kč 128 475 Kč 76 %
241 241 170 000 Kč 170 000 Kč 128 475 Kč 76 %
5169 Nákup ostatních služeb 8 500 000 Kč Navýšení 10 082 100 Kč 7 591 026 Kč 75 %
241 241 8 500 000 Kč Navýšení 10 082 100 Kč 7 591 026 Kč 75 %
5171 Opravy a udržování 4 000 000 Kč Pokles 1 700 000 Kč 198 981 Kč 12 %
241 241 4 000 000 Kč Pokles 1 700 000 Kč 198 981 Kč 12 %
3631 Veřejné osvětlení 250 000 Kč Navýšení 2 057 300 Kč 197 421 Kč 10 %
5169 Nákup ostatních služeb 250 000 Kč Navýšení 2 057 300 Kč 197 421 Kč 10 %
841 841 250 000 Kč Navýšení 2 057 300 Kč 197 421 Kč 10 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 1 200 000 Kč Pokles 163 000 Kč 67 775 Kč 42 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000 Kč Pokles 163 000 Kč 67 775 Kč 42 %
241 241 1 200 000 Kč Pokles 163 000 Kč 67 775 Kč 42 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 486 Kč 90 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 486 Kč 90 %
241 241 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 486 Kč 90 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 5 920 000 Kč Navýšení 6 154 100 Kč 6 154 058 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 5 920 000 Kč Navýšení 6 154 100 Kč 6 154 058 Kč 100 %
241 241 5 920 000 Kč Navýšení 6 154 100 Kč 6 154 058 Kč 100 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 64 000 Kč Pokles 47 300 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 64 000 Kč Pokles 47 300 Kč 0 Kč 0 %
241 241 64 000 Kč Pokles 47 300 Kč 0 Kč 0 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 7 000 000 Kč 7 000 000 Kč 3 006 526 Kč 43 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 297 120 Kč 26 %
241 241 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 297 120 Kč 26 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000 000 Kč Pokles 1 800 000 Kč 1 627 423 Kč 90 %
241 241 2 000 000 Kč Pokles 1 800 000 Kč 1 627 423 Kč 90 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 81 983 Kč 41 %
241 241 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 81 983 Kč 41 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 150 000 Kč 150 000 Kč 70 664 Kč 47 %
5169 Nákup ostatních služeb 150 000 Kč 150 000 Kč 70 664 Kč 47 %
241 241 150 000 Kč 150 000 Kč 70 664 Kč 47 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 88 360 000 Kč Pokles 84 522 600 Kč 78 624 719 Kč 93 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000 000 Kč Navýšení 5 500 000 Kč 2 578 906 Kč 47 %
241 241 4 000 000 Kč Navýšení 5 500 000 Kč 2 578 906 Kč 47 %
5151 Studená voda 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 761 436 Kč 76 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 761 436 Kč 76 %
5154 Elektrická energie 900 000 Kč Pokles 887 400 Kč 612 563 Kč 69 %
241 241 900 000 Kč Pokles 887 400 Kč 612 563 Kč 69 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 760 000 Kč 760 000 Kč 309 155 Kč 41 %
241 241 760 000 Kč 760 000 Kč 309 155 Kč 41 %
5169 Nákup ostatních služeb 73 000 000 Kč Navýšení 74 053 700 Kč 72 359 874 Kč 98 %
241 241 73 000 000 Kč Navýšení 74 053 700 Kč 72 359 874 Kč 98 %
5171 Opravy a udržování 8 700 000 Kč Pokles 2 300 000 Kč 1 981 284 Kč 86 %
241 241 8 700 000 Kč Pokles 2 300 000 Kč 1 981 284 Kč 86 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 Kč Navýšení 12 500 Kč 12 500 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 12 500 Kč 12 500 Kč 100 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 9 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 9 000 Kč 100 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 650 000 Kč Pokles 599 600 Kč 599 540 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 499 600 Kč 499 540 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 499 600 Kč 499 540 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 200 000 Kč 200 000 Kč 113 815 Kč 57 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč 200 000 Kč 113 815 Kč 57 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 113 815 Kč 57 %
5299 Ost.záležitosti civil.připravenosti na kriz.st. 0 Kč Navýšení 226 800 Kč 226 712 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 226 800 Kč 226 712 Kč 100 %
741 741 0 Kč Navýšení 226 800 Kč 226 712 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 0 Kč Navýšení 482 600 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 482 600 Kč 0 Kč 0 %
924 924 0 Kč Navýšení 482 600 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 130 670 000 Kč Pokles 127 349 400 Kč 104 067 455 Kč 82 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 410000 (Odbor správy veřejného prostranství a zeleně), Paragraf 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
CENTRA a.s.ARES 35 498 230,48 Kč
360000340 30.07.2019 120 643,00 Kč
360000047 07.08.2019 4 758 602,09 Kč
360000226 27.08.2019 120 642,67 Kč
360000051 04.09.2019 5 741 199,19 Kč
360000114 09.10.2019 5 390 463,14 Kč
360000122 11.11.2019 5 060 416,51 Kč
360000055 03.12.2019 90 482,01 Kč
360000199 10.12.2019 5 709 146,31 Kč
360000651 20.12.2019 193 725,15 Kč
360000656 20.12.2019 116 958,60 Kč
360000654 20.12.2019 5 856 287,57 Kč
360000652 20.12.2019 117 233,27 Kč
360000689 23.12.2019 2 222 430,97 Kč
CENTRA a.sARES 32 981 367,13 Kč
360000127 24.01.2019 5 890 758,50 Kč
360000084 08.02.2019 3 689 164,00 Kč
360000083 08.02.2019 363 303,00 Kč
950000099 21.02.2019 5 890 758,50 Kč
950000099 21.02.2019 -5 890 758,50 Kč
950000121 28.02.2019 3 689 163,74 Kč
950000121 28.02.2019 -3 689 163,74 Kč
950000120 28.02.2019 363 303,00 Kč
950000121 28.02.2019 0,26 Kč
950000120 28.02.2019 -363 303,00 Kč
950000121 28.02.2019 -0,26 Kč
360000150 13.03.2019 4 397 553,41 Kč
360000128 10.04.2019 3 751 549,46 Kč
360000076 10.05.2019 3 725 360,83 Kč
360000031 03.06.2019 120 642,67 Kč
360000073 05.06.2019 120 642,67 Kč
360000100 07.06.2019 5 601 263,63 Kč
360000130 10.07.2019 5 321 128,96 Kč
Etincelle, o.s.ARES 706 560,00 Kč
360000156 29.01.2019 88 320,00 Kč
950000100 21.02.2019 88 320,00 Kč
950000100 21.02.2019 -88 320,00 Kč
360000220 26.02.2019 88 320,00 Kč
360000325 27.03.2019 88 320,00 Kč
360000345 26.04.2019 88 320,00 Kč
360000381 31.05.2019 88 320,00 Kč
360000015 01.07.2019 88 320,00 Kč
360000312 26.07.2019 88 320,00 Kč
360000224 27.08.2019 88 320,00 Kč
VERB GROUP s.r.o.ARES 606 936,00 Kč
360000082 18.01.2019 55 176,00 Kč
360000102 12.02.2019 55 176,00 Kč
950000095 21.02.2019 55 176,00 Kč
950000095 21.02.2019 -55 176,00 Kč
950000122 28.02.2019 -55 176,00 Kč
950000122 28.02.2019 55 176,00 Kč
360000136 12.03.2019 55 176,00 Kč
360000129 10.04.2019 55 176,00 Kč
360000166 15.05.2019 55 176,00 Kč
360000278 21.06.2019 55 176,00 Kč
360000217 18.07.2019 55 176,00 Kč
360000086 14.08.2019 55 176,00 Kč
360000120 11.09.2019 55 176,00 Kč
360000116 09.10.2019 55 176,00 Kč
360000145 13.11.2019 55 176,00 Kč
DERABEST MD s.r.o.ARES 557 568,00 Kč
360000209 25.02.2019 118 580,00 Kč
950000123 28.02.2019 118 580,00 Kč
950000123 28.02.2019 -118 580,00 Kč
360000235 20.03.2019 58 080,00 Kč
360000295 23.04.2019 58 080,00 Kč
360000235 22.05.2019 118 580,00 Kč
360000066 05.06.2019 43 560,00 Kč
360000304 25.06.2019 58 080,00 Kč
360000287 24.09.2019 59 048,00 Kč
360000591 20.12.2019 43 560,00 Kč
"Etincelle, o.s."ARES 353 280,00 Kč
360000067 04.10.2019 88 320,00 Kč
360000389 31.10.2019 88 320,00 Kč
360000334 27.11.2019 88 320,00 Kč
360000447 17.12.2019 88 320,00 Kč
KMK Elektro s.r.o.ARES 322 894,79 Kč
360000036 04.02.2019 62 105,67 Kč
360000037 04.02.2019 54 331,42 Kč
950000103 21.02.2019 -54 331,42 Kč
950000102 21.02.2019 62 105,67 Kč
950000102 21.02.2019 -62 105,67 Kč
950000103 21.02.2019 54 331,42 Kč
360000259 17.04.2019 81 279,09 Kč
360000270 23.09.2019 32 821,25 Kč
360000024 01.11.2019 92 357,36 Kč
Living in green s.r.o.ARES 216 590,00 Kč
360000307 29.05.2019 116 160,00 Kč
360000390 31.10.2019 100 430,00 Kč
studio reaktor s.r.o.ARES 158 510,00 Kč
360000078 18.01.2019 91 960,00 Kč
950000094 21.02.2019 91 960,00 Kč
950000094 21.02.2019 -91 960,00 Kč
360000309 24.04.2019 66 550,00 Kč
CORP.-EL. Vladimír ChrastilARES 130 400,00 Kč
360000090 21.01.2019 26 000,00 Kč
360000172 30.01.2019 11 890,00 Kč
950000101 21.02.2019 -11 890,00 Kč
950000096 21.02.2019 26 000,00 Kč
950000096 21.02.2019 -26 000,00 Kč
950000101 21.02.2019 11 890,00 Kč
360000370 29.03.2019 58 270,00 Kč
360000545 19.12.2019 34 240,00 Kč
Kala Bio s.r.o.ARES 125 719,00 Kč
360000101 21.01.2019 26 716,80 Kč
360000038 04.02.2019 43 826,20 Kč
950000097 21.02.2019 26 716,80 Kč
950000097 21.02.2019 -26 716,80 Kč
950000104 21.02.2019 43 826,20 Kč
950000104 21.02.2019 -43 826,20 Kč
360000235 27.02.2019 27 588,00 Kč
360000225 16.04.2019 27 588,00 Kč
Luděk Provazník L.P.I.ARES 116 160,00 Kč
360000312 25.09.2019 24 200,00 Kč
360000238 19.11.2019 24 200,00 Kč
360000338 27.11.2019 67 760,00 Kč
AND spol. s r.o. , architektonický atelierARES 111 320,00 Kč
360000072 12.08.2019 111 320,00 Kč
Geomart Martin SmíšekARES 96 739,50 Kč
360000121 11.09.2019 96 739,50 Kč
Čechová JaroslavaARES 91 113,00 Kč
360000543 19.12.2019 91 113,00 Kč
Boldon spol.s r.o.ARES 62 500,00 Kč
360000221 27.08.2019 12 500,00 Kč
360000306 25.09.2019 12 500,00 Kč
360000315 24.10.2019 12 500,00 Kč
360000336 27.11.2019 12 500,00 Kč
360000393 17.12.2019 12 500,00 Kč
DZ COMPACT s.r.o.ARES 60 016,00 Kč
360000200 23.08.2019 60 016,00 Kč
Dušek MichalARES 47 200,00 Kč
360000239 22.07.2019 47 200,00 Kč
JEZL ELEKTRO s.r.o.ARES 37 376,00 Kč
360000116 23.01.2019 37 376,00 Kč
950000098 21.02.2019 0,30 Kč
950000098 21.02.2019 -0,30 Kč
950000098 21.02.2019 37 375,70 Kč
950000098 21.02.2019 -37 375,70 Kč
HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.ARES 29 388,25 Kč
360000223 18.09.2019 19 941,00 Kč
360000197 10.12.2019 9 447,25 Kč
Ing. Žďárský MarekARES 20 900,00 Kč
360000544 19.12.2019 20 900,00 Kč
AXIOM REAL, spol. s r.o.ARES 16 468,10 Kč
360000204 23.08.2019 16 468,10 Kč
Rodoautodoprava s.r.o.ARES 5 499,00 Kč
360000085 14.08.2019 5 499,00 Kč
COVENANT zahrady a parky s.r.o.ARES 4 235,00 Kč
360000294 23.04.2019 4 235,00 Kč
Ekotechnika s.r.o.ARES 2 904,00 Kč
360000057 08.08.2019 2 904,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 72 359 874,25 Kč