Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (ORG 410000) / 2019

Název:
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 130 670 000 Kč Pokles 127 349 400 Kč 104 067 455 Kč 82 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 750 000 Kč Navýšení 2 557 300 Kč 197 421 Kč 8 %
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 226 800 Kč 226 712 Kč 100 %
Doprava 5 997 400 Kč Pokles 5 125 900 Kč 401 641 Kč 8 %
Kultura a sdělovací prostředky 6 380 600 Kč Pokles 6 368 600 Kč 5 625 023 Kč 88 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 3 500 Kč 3 500 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 13 798 000 Kč Pokles 13 443 100 Kč 8 751 807 Kč 65 %
Veřejná správa 0 Kč Navýšení 482 600 Kč 0 Kč 0 %
Životní prostředí 103 744 000 Kč Pokles 99 141 600 Kč 88 861 350 Kč 90 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 219 768 Kč 73 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 219 768 Kč 73 %
241 241 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 219 768 Kč 73 %
2212 Silnice 5 000 000 Kč Pokles 4 805 900 Kč 184 725 Kč 4 %
5171 Opravy a udržování 5 000 000 Kč Pokles 4 805 900 Kč 184 725 Kč 4 %
341 341 5 000 000 Kč Pokles 4 805 900 Kč 184 725 Kč 4 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 320 000 Kč 320 000 Kč 216 916 Kč 68 %
5163 Služby peněžních ústavů 320 000 Kč 320 000 Kč 216 916 Kč 68 %
241 241 320 000 Kč 320 000 Kč 216 916 Kč 68 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 677 400 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 677 400 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
341 341 677 400 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 3 500 Kč 3 500 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 3 500 Kč 3 500 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 3 500 Kč 3 500 Kč 100 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 6 058 600 Kč 6 058 600 Kč 5 379 270 Kč 89 %
5171 Opravy a udržování 6 058 600 Kč 6 058 600 Kč 5 379 270 Kč 89 %
641 641 6 058 600 Kč 6 058 600 Kč 5 379 270 Kč 89 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 322 000 Kč Pokles 310 000 Kč 245 753 Kč 79 %
5169 Nákup ostatních služeb 322 000 Kč Pokles 88 000 Kč 59 290 Kč 67 %
641 641 322 000 Kč Pokles 88 000 Kč 59 290 Kč 67 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 49 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 49 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 27 000 Kč 20 000 Kč 74 %
641 641 0 Kč Navýšení 27 000 Kč 20 000 Kč 74 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 125 000 Kč 96 463 Kč 77 %
641 641 0 Kč Navýšení 125 000 Kč 96 463 Kč 77 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 21 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 21 000 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 13 798 000 Kč Pokles 13 443 100 Kč 8 751 807 Kč 65 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 000 Kč Pokles 163 000 Kč 152 806 Kč 94 %
241 241 500 000 Kč Pokles 163 000 Kč 152 806 Kč 94 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 500 000 Kč Navýšení 1 200 000 Kč 589 921 Kč 49 %
241 241 500 000 Kč Navýšení 1 200 000 Kč 589 921 Kč 49 %
5151 Studená voda 128 000 Kč 128 000 Kč 90 598 Kč 71 %
241 241 128 000 Kč 128 000 Kč 90 598 Kč 71 %
5154 Elektrická energie 170 000 Kč 170 000 Kč 128 475 Kč 76 %
241 241 170 000 Kč 170 000 Kč 128 475 Kč 76 %
5169 Nákup ostatních služeb 8 500 000 Kč Navýšení 10 082 100 Kč 7 591 026 Kč 75 %
241 241 8 500 000 Kč Navýšení 10 082 100 Kč 7 591 026 Kč 75 %
5171 Opravy a udržování 4 000 000 Kč Pokles 1 700 000 Kč 198 981 Kč 12 %
241 241 4 000 000 Kč Pokles 1 700 000 Kč 198 981 Kč 12 %
3631 Veřejné osvětlení 250 000 Kč Navýšení 2 057 300 Kč 197 421 Kč 10 %
5169 Nákup ostatních služeb 250 000 Kč Navýšení 2 057 300 Kč 197 421 Kč 10 %
841 841 250 000 Kč Navýšení 2 057 300 Kč 197 421 Kč 10 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 1 200 000 Kč Pokles 163 000 Kč 67 775 Kč 42 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000 Kč Pokles 163 000 Kč 67 775 Kč 42 %
241 241 1 200 000 Kč Pokles 163 000 Kč 67 775 Kč 42 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 486 Kč 90 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 486 Kč 90 %
241 241 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 486 Kč 90 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 5 920 000 Kč Navýšení 6 154 100 Kč 6 154 058 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 5 920 000 Kč Navýšení 6 154 100 Kč 6 154 058 Kč 100 %
241 241 5 920 000 Kč Navýšení 6 154 100 Kč 6 154 058 Kč 100 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 64 000 Kč Pokles 47 300 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 64 000 Kč Pokles 47 300 Kč 0 Kč 0 %
241 241 64 000 Kč Pokles 47 300 Kč 0 Kč 0 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 7 000 000 Kč 7 000 000 Kč 3 006 526 Kč 43 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 297 120 Kč 26 %
241 241 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 297 120 Kč 26 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000 000 Kč Pokles 1 800 000 Kč 1 627 423 Kč 90 %
241 241 2 000 000 Kč Pokles 1 800 000 Kč 1 627 423 Kč 90 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 81 983 Kč 41 %
241 241 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 81 983 Kč 41 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 150 000 Kč 150 000 Kč 70 664 Kč 47 %
5169 Nákup ostatních služeb 150 000 Kč 150 000 Kč 70 664 Kč 47 %
241 241 150 000 Kč 150 000 Kč 70 664 Kč 47 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 88 360 000 Kč Pokles 84 522 600 Kč 78 624 719 Kč 93 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000 000 Kč Navýšení 5 500 000 Kč 2 578 906 Kč 47 %
241 241 4 000 000 Kč Navýšení 5 500 000 Kč 2 578 906 Kč 47 %
5151 Studená voda 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 761 436 Kč 76 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 761 436 Kč 76 %
5154 Elektrická energie 900 000 Kč Pokles 887 400 Kč 612 563 Kč 69 %
241 241 900 000 Kč Pokles 887 400 Kč 612 563 Kč 69 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 760 000 Kč 760 000 Kč 309 155 Kč 41 %
241 241 760 000 Kč 760 000 Kč 309 155 Kč 41 %
5169 Nákup ostatních služeb 73 000 000 Kč Navýšení 74 053 700 Kč 72 359 874 Kč 98 %
241 241 73 000 000 Kč Navýšení 74 053 700 Kč 72 359 874 Kč 98 %
5171 Opravy a udržování 8 700 000 Kč Pokles 2 300 000 Kč 1 981 284 Kč 86 %
241 241 8 700 000 Kč Pokles 2 300 000 Kč 1 981 284 Kč 86 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 Kč Navýšení 12 500 Kč 12 500 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 12 500 Kč 12 500 Kč 100 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 9 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 9 000 Kč 100 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 650 000 Kč Pokles 599 600 Kč 599 540 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 499 600 Kč 499 540 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 499 600 Kč 499 540 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 200 000 Kč 200 000 Kč 113 815 Kč 57 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč 200 000 Kč 113 815 Kč 57 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 113 815 Kč 57 %
5299 Ost.záležitosti civil.připravenosti na kriz.st. 0 Kč Navýšení 226 800 Kč 226 712 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 226 800 Kč 226 712 Kč 100 %
741 741 0 Kč Navýšení 226 800 Kč 226 712 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 0 Kč Navýšení 482 600 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 482 600 Kč 0 Kč 0 %
924 924 0 Kč Navýšení 482 600 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 130 670 000 Kč Pokles 127 349 400 Kč 104 067 455 Kč 82 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 410000 (Odbor správy veřejného prostranství a zeleně), Paragraf 3399 (Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků), Položka 5222 (Neinvestiční transfery občanským sdružením)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Ekologická a humanitární služba občanů Na FarkáněARES 33 500,00 Kč
360000119 13.05.2019 3 500,00 Kč
300000036 04.10.2019 30 000,00 Kč
Rugby Club Tatra SmíchovARES 30 000,00 Kč
300000072 13.11.2019 30 000,00 Kč
Český svaz ochránců přírody 01/87 StromARES 3 500,00 Kč
360000111 13.05.2019 3 500,00 Kč
Za zelené Malvazinky, z.s.ARES 3 500,00 Kč
360000116 13.05.2019 3 500,00 Kč
Přátelé Malvazinek, z.s.ARES 3 500,00 Kč
360000113 13.05.2019 3 500,00 Kč
Junák - český skaut, středisko Mawadani Praha 5, z. s.ARES 3 500,00 Kč
360000121 13.05.2019 3 500,00 Kč
Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolíARES 3 500,00 Kč
360000118 13.05.2019 3 500,00 Kč
Spolek na ochranu BarrandovaARES 3 500,00 Kč
360000115 13.05.2019 3 500,00 Kč
Dívčí hrady dohromady, z.s.ARES 3 500,00 Kč
360000112 13.05.2019 3 500,00 Kč
Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, mateřská škola, z. ú.ARES 3 500,00 Kč
360000120 13.05.2019 3 500,00 Kč
Občanské sdružení ProkopovoARES 3 500,00 Kč
360000117 13.05.2019 3 500,00 Kč
Spolek Hájovna, z. s.ARES 3 500,00 Kč
360000114 13.05.2019 3 500,00 Kč
Buďánka, z.ú.ARES 3 500,00 Kč
360000122 13.05.2019 3 500,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -5 537,00 Kč
Celkem 96 463,00 Kč