Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (ORG 410000) / 2019

Název:
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 130 670 000 Kč Pokles 127 349 400 Kč 104 067 455 Kč 82 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 750 000 Kč Navýšení 2 557 300 Kč 197 421 Kč 8 %
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 226 800 Kč 226 712 Kč 100 %
Doprava 5 997 400 Kč Pokles 5 125 900 Kč 401 641 Kč 8 %
Kultura a sdělovací prostředky 6 380 600 Kč Pokles 6 368 600 Kč 5 625 023 Kč 88 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 3 500 Kč 3 500 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 13 798 000 Kč Pokles 13 443 100 Kč 8 751 807 Kč 65 %
Veřejná správa 0 Kč Navýšení 482 600 Kč 0 Kč 0 %
Životní prostředí 103 744 000 Kč Pokles 99 141 600 Kč 88 861 350 Kč 90 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 5 000 000 Kč Pokles 4 805 900 Kč 184 725 Kč 4 %
5171 Opravy a udržování 5 000 000 Kč Pokles 4 805 900 Kč 184 725 Kč 4 %
341 341 5 000 000 Kč Pokles 4 805 900 Kč 184 725 Kč 4 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 6 058 600 Kč 6 058 600 Kč 5 379 270 Kč 89 %
5171 Opravy a udržování 6 058 600 Kč 6 058 600 Kč 5 379 270 Kč 89 %
641 641 6 058 600 Kč 6 058 600 Kč 5 379 270 Kč 89 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 4 000 000 Kč Pokles 1 700 000 Kč 198 981 Kč 12 %
5171 Opravy a udržování 4 000 000 Kč Pokles 1 700 000 Kč 198 981 Kč 12 %
241 241 4 000 000 Kč Pokles 1 700 000 Kč 198 981 Kč 12 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 81 983 Kč 41 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 81 983 Kč 41 %
241 241 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 81 983 Kč 41 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 8 700 000 Kč Pokles 2 300 000 Kč 1 981 284 Kč 86 %
5171 Opravy a udržování 8 700 000 Kč Pokles 2 300 000 Kč 1 981 284 Kč 86 %
241 241 8 700 000 Kč Pokles 2 300 000 Kč 1 981 284 Kč 86 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 200 000 Kč 200 000 Kč 113 815 Kč 57 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč 200 000 Kč 113 815 Kč 57 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 113 815 Kč 57 %
Celkem 23 958 600 Kč Pokles 15 264 500 Kč 7 940 058 Kč 52 %