Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor školství (ORG 400000) / 2019

Název:
Odbor školství (400000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 44 243 000 Kč Pokles 20 400 600 Kč 14 047 959 Kč 69 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 43 229 800 Kč Pokles 20 186 500 Kč 13 833 859 Kč 69 %
Tělovýchova a zájmová činnost 1 013 200 Kč Pokles 214 100 Kč 214 100 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 6 982 000 Kč Pokles 3 517 000 Kč 2 208 006 Kč 63 %
5167 Služby školení a vzdělávání 80 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 80 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 662 000 Kč Pokles 362 000 Kč 141 862 Kč 39 %
440 440 662 000 Kč Pokles 362 000 Kč 141 862 Kč 39 %
5171 Opravy a udržování 2 200 000 Kč Navýšení 2 212 000 Kč 2 011 999 Kč 91 %
440 440 2 200 000 Kč Navýšení 2 212 000 Kč 2 011 999 Kč 91 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 54 200 Kč 54 145 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 54 200 Kč 54 145 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 040 000 Kč Pokles 888 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 4 040 000 Kč Pokles 888 800 Kč 0 Kč 0 %
3113 Základní školy 35 238 600 Kč Pokles 15 289 500 Kč 10 693 484 Kč 70 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000 Kč 4 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 4 000 Kč 4 000 Kč 0 Kč 0 %
5167 Služby školení a vzdělávání 220 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 220 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 512 000 Kč Navýšení 2 056 100 Kč 1 942 180 Kč 94 %
440 440 1 512 000 Kč Navýšení 2 056 100 Kč 1 942 180 Kč 94 %
5171 Opravy a udržování 20 700 000 Kč Pokles 12 050 200 Kč 8 670 242 Kč 72 %
440 440 20 700 000 Kč Pokles 12 050 200 Kč 8 670 242 Kč 72 %
5175 Pohoštění 111 000 Kč Pokles 60 900 Kč 26 986 Kč 44 %
440 440 111 000 Kč Pokles 60 900 Kč 26 986 Kč 44 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 6 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 6 000 Kč 100 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 48 100 Kč 48 076 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 48 100 Kč 48 076 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 500 000 Kč Pokles 270 300 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 500 000 Kč Pokles 270 300 Kč 0 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 9 991 600 Kč Pokles 783 900 Kč 0 Kč 0 %
440 440 9 991 600 Kč Pokles 783 900 Kč 0 Kč 0 %
3117 První stupeň základních škol 0 Kč Navýšení 37 800 Kč 37 766 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 37 800 Kč 37 766 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 37 800 Kč 37 766 Kč 100 %
3149 Ost.zařízení souv.s výchovou a vzd.mládeže 0 Kč Navýšení 769 700 Kč 757 547 Kč 98 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 83 500 Kč 83 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 83 500 Kč 83 500 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 67 200 Kč 65 200 Kč 97 %
440 440 0 Kč Navýšení 67 200 Kč 65 200 Kč 97 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 510 500 Kč 500 347 Kč 98 %
440 440 0 Kč Navýšení 510 500 Kč 500 347 Kč 98 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 108 500 Kč 108 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 108 500 Kč 108 500 Kč 100 %
3231 Základní umělecké školy 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 1 009 200 Kč Pokles 532 500 Kč 97 055 Kč 18 %
5167 Služby školení a vzdělávání 0 Kč Navýšení 23 500 Kč 23 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 23 500 Kč 23 500 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 909 200 Kč Pokles 432 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 909 200 Kč Pokles 432 500 Kč 0 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč Pokles 76 500 Kč 73 555 Kč 96 %
440 440 100 000 Kč Pokles 76 500 Kč 73 555 Kč 96 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 013 200 Kč Pokles 214 100 Kč 214 100 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 013 200 Kč Pokles 214 100 Kč 214 100 Kč 100 %
440 440 1 013 200 Kč Pokles 214 100 Kč 214 100 Kč 100 %
Celkem 44 243 000 Kč Pokles 20 400 600 Kč 14 047 959 Kč 69 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 400000 (Odbor školství), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 5192 (Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část))
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Městský soud v PrazeARES 6 000,00 Kč
300000090 29.05.2019 6 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 6 000,00 Kč