Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor školství (ORG 400000) / 2019

Název:
Odbor školství (400000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 44 243 000 Kč Pokles 20 400 600 Kč 14 047 959 Kč 69 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 43 229 800 Kč Pokles 20 186 500 Kč 13 833 859 Kč 69 %
Tělovýchova a zájmová činnost 1 013 200 Kč Pokles 214 100 Kč 214 100 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 6 982 000 Kč Pokles 3 517 000 Kč 2 208 006 Kč 63 %
5167 Služby školení a vzdělávání 80 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 80 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 662 000 Kč Pokles 362 000 Kč 141 862 Kč 39 %
440 440 662 000 Kč Pokles 362 000 Kč 141 862 Kč 39 %
5171 Opravy a udržování 2 200 000 Kč Navýšení 2 212 000 Kč 2 011 999 Kč 91 %
440 440 2 200 000 Kč Navýšení 2 212 000 Kč 2 011 999 Kč 91 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 54 200 Kč 54 145 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 54 200 Kč 54 145 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 040 000 Kč Pokles 888 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 4 040 000 Kč Pokles 888 800 Kč 0 Kč 0 %
3113 Základní školy 35 238 600 Kč Pokles 15 289 500 Kč 10 693 484 Kč 70 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000 Kč 4 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 4 000 Kč 4 000 Kč 0 Kč 0 %
5167 Služby školení a vzdělávání 220 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 220 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 512 000 Kč Navýšení 2 056 100 Kč 1 942 180 Kč 94 %
440 440 1 512 000 Kč Navýšení 2 056 100 Kč 1 942 180 Kč 94 %
5171 Opravy a udržování 20 700 000 Kč Pokles 12 050 200 Kč 8 670 242 Kč 72 %
440 440 20 700 000 Kč Pokles 12 050 200 Kč 8 670 242 Kč 72 %
5175 Pohoštění 111 000 Kč Pokles 60 900 Kč 26 986 Kč 44 %
440 440 111 000 Kč Pokles 60 900 Kč 26 986 Kč 44 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 6 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 6 000 Kč 100 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 48 100 Kč 48 076 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 48 100 Kč 48 076 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 500 000 Kč Pokles 270 300 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 500 000 Kč Pokles 270 300 Kč 0 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 9 991 600 Kč Pokles 783 900 Kč 0 Kč 0 %
440 440 9 991 600 Kč Pokles 783 900 Kč 0 Kč 0 %
3117 První stupeň základních škol 0 Kč Navýšení 37 800 Kč 37 766 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 37 800 Kč 37 766 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 37 800 Kč 37 766 Kč 100 %
3149 Ost.zařízení souv.s výchovou a vzd.mládeže 0 Kč Navýšení 769 700 Kč 757 547 Kč 98 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 83 500 Kč 83 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 83 500 Kč 83 500 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 67 200 Kč 65 200 Kč 97 %
440 440 0 Kč Navýšení 67 200 Kč 65 200 Kč 97 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 510 500 Kč 500 347 Kč 98 %
440 440 0 Kč Navýšení 510 500 Kč 500 347 Kč 98 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 108 500 Kč 108 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 108 500 Kč 108 500 Kč 100 %
3231 Základní umělecké školy 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 1 009 200 Kč Pokles 532 500 Kč 97 055 Kč 18 %
5167 Služby školení a vzdělávání 0 Kč Navýšení 23 500 Kč 23 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 23 500 Kč 23 500 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 909 200 Kč Pokles 432 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 909 200 Kč Pokles 432 500 Kč 0 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč Pokles 76 500 Kč 73 555 Kč 96 %
440 440 100 000 Kč Pokles 76 500 Kč 73 555 Kč 96 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 013 200 Kč Pokles 214 100 Kč 214 100 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 013 200 Kč Pokles 214 100 Kč 214 100 Kč 100 %
440 440 1 013 200 Kč Pokles 214 100 Kč 214 100 Kč 100 %
Celkem 44 243 000 Kč Pokles 20 400 600 Kč 14 047 959 Kč 69 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 400000 (Odbor školství), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
EuroGV, spol. s r. o.ARES 460 889,00 Kč
360000147 12.06.2019 353 925,00 Kč
360000387 17.12.2019 106 964,00 Kč
PROARCH, společnost s ručením omezenýmARES 314 116,00 Kč
360000157 15.11.2019 72 600,00 Kč
360000385 17.12.2019 84 700,00 Kč
360000384 17.12.2019 121 000,00 Kč
360000383 17.12.2019 35 816,00 Kč
EPLcond a.s.ARES 199 650,00 Kč
360000381 17.12.2019 199 650,00 Kč
PRAGABUILDING spol. s.r.o.ARES 191 080,00 Kč
360000020 02.08.2019 92 480,00 Kč
360000388 17.12.2019 98 600,00 Kč
AND spol. s r.o. , architektonický atelierARES 161 680,20 Kč
360000216 18.09.2019 116 160,00 Kč
360000063 04.10.2019 45 520,20 Kč
GEOKING s.r.o.ARES 108 004,60 Kč
360000386 17.12.2019 108 004,60 Kč
PKV BUILD s.r.o.ARES 95 112,00 Kč
360000198 23.08.2019 95 112,00 Kč
Atelier VJH s.r.o.ARES 90 750,00 Kč
360000143 14.05.2019 18 150,00 Kč
360000334 16.12.2019 72 600,00 Kč
MIROSLAV PECH - ELEKTROPROJEKCEARES 89 540,00 Kč
300000071 17.12.2019 78 650,00 Kč
360000380 17.12.2019 10 890,00 Kč
Ing. Šereda Jaroslav - QteamARES 61 000,00 Kč
360000540 19.12.2019 12 000,00 Kč
360000541 19.12.2019 49 000,00 Kč
ERGOWORK s.r.o.ARES 49 912,50 Kč
360000052 03.12.2019 49 912,50 Kč
Andreas Luka s.r.o.ARES 48 277,65 Kč
360000196 10.12.2019 48 277,65 Kč
Ing. Zdeněk ZimmerARES 46 800,00 Kč
360000302 29.05.2019 28 600,00 Kč
360000382 17.12.2019 18 200,00 Kč
STATIKA s.r.o.ARES 22 385,00 Kč
360000158 15.11.2019 22 385,00 Kč
GNOSIS spol. s r.o.ARES 2 983,00 Kč
360000066 03.07.2019 2 983,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 1 942 179,95 Kč