Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor školství (ORG 400000) / 2019

Název:
Odbor školství (400000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 44 243 000 Kč Pokles 20 400 600 Kč 14 047 959 Kč 69 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 43 229 800 Kč Pokles 20 186 500 Kč 13 833 859 Kč 69 %
Tělovýchova a zájmová činnost 1 013 200 Kč Pokles 214 100 Kč 214 100 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 2 200 000 Kč Navýšení 2 212 000 Kč 2 011 999 Kč 91 %
5171 Opravy a udržování 2 200 000 Kč Navýšení 2 212 000 Kč 2 011 999 Kč 91 %
440 440 2 200 000 Kč Navýšení 2 212 000 Kč 2 011 999 Kč 91 %
3113 Základní školy 20 700 000 Kč Pokles 12 050 200 Kč 8 670 242 Kč 72 %
5171 Opravy a udržování 20 700 000 Kč Pokles 12 050 200 Kč 8 670 242 Kč 72 %
440 440 20 700 000 Kč Pokles 12 050 200 Kč 8 670 242 Kč 72 %
3117 První stupeň základních škol 0 Kč Navýšení 37 800 Kč 37 766 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 37 800 Kč 37 766 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 37 800 Kč 37 766 Kč 100 %
Celkem 22 900 000 Kč Pokles 14 300 000 Kč 10 720 008 Kč 75 %