Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor sociální problematiky a prevence kriminality (ORG 390000) / 2019

Název:
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality (390000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 207 000 Kč 207 000 Kč 100 %
výdaje 7 220 000 Kč Navýšení 9 027 800 Kč 5 992 203 Kč 66 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 1 650 000 Kč Pokles 1 075 200 Kč 680 267 Kč 63 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 800 000 Kč Navýšení 1 130 700 Kč 404 721 Kč 36 %
Kultura a sdělovací prostředky 410 000 Kč Pokles 310 000 Kč 116 700 Kč 38 %
Školství a sociální věci 4 180 000 Kč Navýšení 6 021 600 Kč 4 303 274 Kč 71 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 8 000 Kč 100 %
Zdravotnictví 180 000 Kč Navýšení 482 300 Kč 479 241 Kč 99 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 867 900 Kč 724 525 Kč 83 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 47 000 Kč 0 Kč 0 %
439 439 0 Kč Navýšení 47 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 7 000 Kč 0 Kč 0 %
439 439 0 Kč Navýšení 7 000 Kč 0 Kč 0 %
5167 Služby školení a vzdělávání 0 Kč Navýšení 803 400 Kč 724 525 Kč 90 %
439 439 0 Kč Navýšení 803 400 Kč 724 525 Kč 90 %
5175 Pohoštění 0 Kč Navýšení 10 500 Kč 0 Kč 0 %
439 439 0 Kč Navýšení 10 500 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 410 000 Kč Pokles 310 000 Kč 116 700 Kč 38 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
639 639 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 200 000 Kč Pokles 100 000 Kč 50 700 Kč 51 %
639 639 200 000 Kč Pokles 100 000 Kč 50 700 Kč 51 %
5492 Dary obyvatelstvu 150 000 Kč 150 000 Kč 66 000 Kč 44 %
639 639 150 000 Kč 150 000 Kč 66 000 Kč 44 %
3541 Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami 180 000 Kč Navýšení 482 300 Kč 479 241 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 99 981 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 99 981 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 199 300 Kč 199 260 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 199 300 Kč 199 260 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 180 000 Kč Navýšení 183 000 Kč 180 000 Kč 98 %
539 539 180 000 Kč Navýšení 183 000 Kč 180 000 Kč 98 %
3632 Pohřebnictví 800 000 Kč Navýšení 1 130 700 Kč 404 721 Kč 36 %
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 800 000 Kč Navýšení 1 130 700 Kč 404 721 Kč 36 %
839 839 800 000 Kč Navýšení 1 130 700 Kč 404 721 Kč 36 %
4311 Sociální poradenství 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
4312 Odborné sociální poradenství 0 Kč Navýšení 78 000 Kč 78 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 13 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 13 000 Kč 100 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 390 000 Kč Navýšení 814 700 Kč 625 254 Kč 77 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 3 982 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 3 982 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 6 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 6 000 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 370 000 Kč Navýšení 386 200 Kč 214 718 Kč 56 %
539 539 370 000 Kč Navýšení 386 200 Kč 214 718 Kč 56 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč Navýšení 12 000 Kč 4 135 Kč 34 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 12 000 Kč 4 135 Kč 34 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 984 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 984 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 252 500 Kč 252 435 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 252 500 Kč 252 435 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 139 000 Kč 139 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 139 000 Kč 139 000 Kč 100 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Kč Navýšení 862 000 Kč 192 622 Kč 22 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč Navýšení 847 000 Kč 177 622 Kč 21 %
539 539 0 Kč Navýšení 847 000 Kč 177 622 Kč 21 %
4342 Soc.péče a pomoc přistěhovalcům a vybr.etnikům 0 Kč Navýšení 56 200 Kč 52 046 Kč 93 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 1 293 Kč 62 %
539 539 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 1 293 Kč 62 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 46 968 Kč 96 %
539 539 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 46 968 Kč 96 %
5175 Pohoštění 0 Kč Navýšení 5 100 Kč 3 785 Kč 74 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 100 Kč 3 785 Kč 74 %
4344 Sociální rehabilitace 0 Kč Navýšení 96 200 Kč 96 200 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 96 200 Kč 96 200 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 96 200 Kč 96 200 Kč 100 %
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 400 000 Kč Pokles 324 000 Kč 148 917 Kč 46 %
5167 Služby školení a vzdělávání 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 982 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 982 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 290 000 Kč Pokles 120 000 Kč 18 Kč 0 %
539 539 290 000 Kč Pokles 120 000 Kč 18 Kč 0 %
5175 Pohoštění 110 000 Kč Pokles 59 000 Kč 3 917 Kč 7 %
539 539 110 000 Kč Pokles 59 000 Kč 3 917 Kč 7 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 97 000 Kč 97 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 97 000 Kč 97 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 38 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 38 000 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 0 Kč Navýšení 242 000 Kč 238 240 Kč 98 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 42 000 Kč 38 240 Kč 91 %
539 539 0 Kč Navýšení 42 000 Kč 38 240 Kč 91 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 48 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 23 000 Kč 23 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 23 000 Kč 23 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 Kč Navýšení 118 700 Kč 118 700 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 2 200 Kč 2 200 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 2 200 Kč 2 200 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 69 500 Kč 69 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 69 500 Kč 69 500 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 47 000 Kč 47 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 47 000 Kč 47 000 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
4372 Krizová pomoc 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
4373 Domy na půl cesty 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 0 Kč Navýšení 78 000 Kč 78 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 78 000 Kč 78 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 78 000 Kč 78 000 Kč 100 %
4378 Terénní programy 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 0 Kč Navýšení 99 000 Kč 99 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 79 000 Kč 79 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 79 000 Kč 79 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3 390 000 Kč Pokles 1 991 900 Kč 1 458 770 Kč 73 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 250 000 Kč 250 000 Kč 67 034 Kč 27 %
539 539 250 000 Kč 250 000 Kč 67 034 Kč 27 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000 Kč 200 000 Kč 179 625 Kč 90 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 179 625 Kč 90 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 070 000 Kč Pokles 998 200 Kč 705 529 Kč 71 %
539 539 1 070 000 Kč Pokles 998 200 Kč 705 529 Kč 71 %
5175 Pohoštění 200 000 Kč Navýšení 221 000 Kč 220 573 Kč 100 %
539 539 200 000 Kč Navýšení 221 000 Kč 220 573 Kč 100 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 109 100 Kč 109 010 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 109 100 Kč 109 010 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 170 000 Kč Pokles 154 000 Kč 132 000 Kč 86 %
539 539 170 000 Kč Pokles 154 000 Kč 132 000 Kč 86 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 500 000 Kč Pokles 4 600 Kč 0 Kč 0 %
539 539 1 500 000 Kč Pokles 4 600 Kč 0 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 650 000 Kč Pokles 1 075 200 Kč 680 267 Kč 63 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 114 000 Kč Pokles 64 000 Kč 45 510 Kč 71 %
739 739 114 000 Kč Pokles 64 000 Kč 45 510 Kč 71 %
5169 Nákup ostatních služeb 605 000 Kč Pokles 579 500 Kč 389 665 Kč 67 %
739 739 605 000 Kč Pokles 579 500 Kč 389 665 Kč 67 %
5175 Pohoštění 211 000 Kč Pokles 111 000 Kč 34 421 Kč 31 %
739 739 211 000 Kč Pokles 111 000 Kč 34 421 Kč 31 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 10 961 Kč 22 %
739 739 50 000 Kč 50 000 Kč 10 961 Kč 22 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 220 000 Kč Pokles 20 700 Kč 0 Kč 0 %
739 739 220 000 Kč Pokles 20 700 Kč 0 Kč 0 %
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 199 711 Kč 80 %
739 739 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 199 711 Kč 80 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 8 000 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 8 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 8 000 Kč 100 %
Celkem 7 220 000 Kč Navýšení 9 027 800 Kč 5 992 203 Kč 66 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 390000 (Odbor sociální problematiky a prevence kriminality), Paragraf 4378 (Terénní programy), Položka 5221 (Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Člověk v tísni o.p.s.ARES 40 000,00 Kč
300000152 30.07.2019 40 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 40 000,00 Kč