Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor sociální problematiky a prevence kriminality (ORG 390000) / 2019

Název:
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality (390000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 207 000 Kč 207 000 Kč 100 %
výdaje 7 220 000 Kč Navýšení 9 027 800 Kč 5 992 203 Kč 66 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 1 650 000 Kč Pokles 1 075 200 Kč 680 267 Kč 63 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 800 000 Kč Navýšení 1 130 700 Kč 404 721 Kč 36 %
Kultura a sdělovací prostředky 410 000 Kč Pokles 310 000 Kč 116 700 Kč 38 %
Školství a sociální věci 4 180 000 Kč Navýšení 6 021 600 Kč 4 303 274 Kč 71 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 8 000 Kč 100 %
Zdravotnictví 180 000 Kč Navýšení 482 300 Kč 479 241 Kč 99 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 867 900 Kč 724 525 Kč 83 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 47 000 Kč 0 Kč 0 %
439 439 0 Kč Navýšení 47 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 7 000 Kč 0 Kč 0 %
439 439 0 Kč Navýšení 7 000 Kč 0 Kč 0 %
5167 Služby školení a vzdělávání 0 Kč Navýšení 803 400 Kč 724 525 Kč 90 %
439 439 0 Kč Navýšení 803 400 Kč 724 525 Kč 90 %
5175 Pohoštění 0 Kč Navýšení 10 500 Kč 0 Kč 0 %
439 439 0 Kč Navýšení 10 500 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 410 000 Kč Pokles 310 000 Kč 116 700 Kč 38 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
639 639 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 200 000 Kč Pokles 100 000 Kč 50 700 Kč 51 %
639 639 200 000 Kč Pokles 100 000 Kč 50 700 Kč 51 %
5492 Dary obyvatelstvu 150 000 Kč 150 000 Kč 66 000 Kč 44 %
639 639 150 000 Kč 150 000 Kč 66 000 Kč 44 %
3541 Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami 180 000 Kč Navýšení 482 300 Kč 479 241 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 99 981 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 99 981 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 199 300 Kč 199 260 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 199 300 Kč 199 260 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 180 000 Kč Navýšení 183 000 Kč 180 000 Kč 98 %
539 539 180 000 Kč Navýšení 183 000 Kč 180 000 Kč 98 %
3632 Pohřebnictví 800 000 Kč Navýšení 1 130 700 Kč 404 721 Kč 36 %
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 800 000 Kč Navýšení 1 130 700 Kč 404 721 Kč 36 %
839 839 800 000 Kč Navýšení 1 130 700 Kč 404 721 Kč 36 %
4311 Sociální poradenství 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
4312 Odborné sociální poradenství 0 Kč Navýšení 78 000 Kč 78 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 13 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 13 000 Kč 100 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 390 000 Kč Navýšení 814 700 Kč 625 254 Kč 77 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 3 982 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 3 982 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 6 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 6 000 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 370 000 Kč Navýšení 386 200 Kč 214 718 Kč 56 %
539 539 370 000 Kč Navýšení 386 200 Kč 214 718 Kč 56 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč Navýšení 12 000 Kč 4 135 Kč 34 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 12 000 Kč 4 135 Kč 34 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 984 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 984 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 252 500 Kč 252 435 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 252 500 Kč 252 435 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 139 000 Kč 139 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 139 000 Kč 139 000 Kč 100 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Kč Navýšení 862 000 Kč 192 622 Kč 22 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč Navýšení 847 000 Kč 177 622 Kč 21 %
539 539 0 Kč Navýšení 847 000 Kč 177 622 Kč 21 %
4342 Soc.péče a pomoc přistěhovalcům a vybr.etnikům 0 Kč Navýšení 56 200 Kč 52 046 Kč 93 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 1 293 Kč 62 %
539 539 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 1 293 Kč 62 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 46 968 Kč 96 %
539 539 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 46 968 Kč 96 %
5175 Pohoštění 0 Kč Navýšení 5 100 Kč 3 785 Kč 74 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 100 Kč 3 785 Kč 74 %
4344 Sociální rehabilitace 0 Kč Navýšení 96 200 Kč 96 200 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 96 200 Kč 96 200 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 96 200 Kč 96 200 Kč 100 %
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 400 000 Kč Pokles 324 000 Kč 148 917 Kč 46 %
5167 Služby školení a vzdělávání 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 982 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 982 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 290 000 Kč Pokles 120 000 Kč 18 Kč 0 %
539 539 290 000 Kč Pokles 120 000 Kč 18 Kč 0 %
5175 Pohoštění 110 000 Kč Pokles 59 000 Kč 3 917 Kč 7 %
539 539 110 000 Kč Pokles 59 000 Kč 3 917 Kč 7 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 97 000 Kč 97 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 97 000 Kč 97 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 38 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 38 000 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 0 Kč Navýšení 242 000 Kč 238 240 Kč 98 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 42 000 Kč 38 240 Kč 91 %
539 539 0 Kč Navýšení 42 000 Kč 38 240 Kč 91 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 48 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 23 000 Kč 23 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 23 000 Kč 23 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 Kč Navýšení 118 700 Kč 118 700 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 2 200 Kč 2 200 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 2 200 Kč 2 200 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 69 500 Kč 69 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 69 500 Kč 69 500 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 47 000 Kč 47 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 47 000 Kč 47 000 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
4372 Krizová pomoc 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
4373 Domy na půl cesty 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 0 Kč Navýšení 78 000 Kč 78 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 78 000 Kč 78 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 78 000 Kč 78 000 Kč 100 %
4378 Terénní programy 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 0 Kč Navýšení 99 000 Kč 99 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 79 000 Kč 79 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 79 000 Kč 79 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3 390 000 Kč Pokles 1 991 900 Kč 1 458 770 Kč 73 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 250 000 Kč 250 000 Kč 67 034 Kč 27 %
539 539 250 000 Kč 250 000 Kč 67 034 Kč 27 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000 Kč 200 000 Kč 179 625 Kč 90 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 179 625 Kč 90 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 070 000 Kč Pokles 998 200 Kč 705 529 Kč 71 %
539 539 1 070 000 Kč Pokles 998 200 Kč 705 529 Kč 71 %
5175 Pohoštění 200 000 Kč Navýšení 221 000 Kč 220 573 Kč 100 %
539 539 200 000 Kč Navýšení 221 000 Kč 220 573 Kč 100 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 109 100 Kč 109 010 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 109 100 Kč 109 010 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 170 000 Kč Pokles 154 000 Kč 132 000 Kč 86 %
539 539 170 000 Kč Pokles 154 000 Kč 132 000 Kč 86 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 500 000 Kč Pokles 4 600 Kč 0 Kč 0 %
539 539 1 500 000 Kč Pokles 4 600 Kč 0 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 650 000 Kč Pokles 1 075 200 Kč 680 267 Kč 63 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 114 000 Kč Pokles 64 000 Kč 45 510 Kč 71 %
739 739 114 000 Kč Pokles 64 000 Kč 45 510 Kč 71 %
5169 Nákup ostatních služeb 605 000 Kč Pokles 579 500 Kč 389 665 Kč 67 %
739 739 605 000 Kč Pokles 579 500 Kč 389 665 Kč 67 %
5175 Pohoštění 211 000 Kč Pokles 111 000 Kč 34 421 Kč 31 %
739 739 211 000 Kč Pokles 111 000 Kč 34 421 Kč 31 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 10 961 Kč 22 %
739 739 50 000 Kč 50 000 Kč 10 961 Kč 22 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 220 000 Kč Pokles 20 700 Kč 0 Kč 0 %
739 739 220 000 Kč Pokles 20 700 Kč 0 Kč 0 %
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 199 711 Kč 80 %
739 739 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 199 711 Kč 80 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 8 000 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 8 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 8 000 Kč 100 %
Celkem 7 220 000 Kč Navýšení 9 027 800 Kč 5 992 203 Kč 66 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 390000 (Odbor sociální problematiky a prevence kriminality), Paragraf 4329 (Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži), Položka 5221 (Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Člověk v tísni o.p.s.ARES 85 000,00 Kč
300000151 30.07.2019 50 000,00 Kč
300000128 02.08.2019 35 000,00 Kč
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.ARES 50 000,00 Kč
300000072 19.09.2019 50 000,00 Kč
Nadační fond HarmonieARES 40 000,00 Kč
950000073 31.12.2019 40 000,00 Kč
Dům tří přání, z.ú.ARES 35 000,00 Kč
300000123 02.08.2019 35 000,00 Kč
HESTIAARES 19 535,00 Kč
950000070 31.12.2019 4 840,00 Kč
950000072 31.12.2019 8 875,00 Kč
950000071 31.12.2019 5 820,00 Kč
Lata - Programy pro ohroženou mládež, o.s.ARES 13 800,00 Kč
950000068 31.12.2019 13 800,00 Kč
EDA cz, z.ú.ARES 9 100,00 Kč
950000069 31.12.2019 9 100,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 252 435,00 Kč