Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje KST - oddělení sportu, kultury a památkové péče (ORG 370033) / 2019

Název:
KST - oddělení sportu, kultury a památkové péče (370033)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 2 861 000 Kč 95 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 2 861 000 Kč 95 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 2 861 000 Kč 95 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 115 000 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 115 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 2 726 000 Kč 2 726 000 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 2 726 000 Kč 2 726 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3 000 000 Kč Pokles 139 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 3 000 000 Kč Pokles 139 000 Kč 0 Kč 0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
Celkem 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 2 861 000 Kč 95 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 370033 (KST - oddělení sportu, kultury a památkové péče), Paragraf 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), Položka 5213 (Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským...)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
JÓGA ANDĚL s.r.o.ARES 100 000,00 Kč
300000052 06.03.2019 40 000,00 Kč
300000057 07.03.2019 35 000,00 Kč
300000044 07.10.2019 25 000,00 Kč
Tenisová škola TALLENT s.r.o.ARES 15 000,00 Kč
300000229 22.08.2019 15 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 115 000,00 Kč