Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků (ORG 370008) / 2019

Název:
KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků (370008)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 200 300 Kč 284 629 Kč 142 %
výdaje 17 530 000 Kč Pokles 14 519 800 Kč 10 494 299 Kč 72 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 5 900 000 Kč Pokles 2 633 700 Kč 396 158 Kč 15 %
Kultura a sdělovací prostředky 5 300 000 Kč Navýšení 5 816 000 Kč 4 659 603 Kč 80 %
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 870 000 Kč 870 000 Kč 547 251 Kč 63 %
Školství a sociální věci 170 000 Kč 170 000 Kč 159 577 Kč 94 %
Veřejná správa 0 Kč Navýšení 83 100 Kč 74 099 Kč 89 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 1 810 000 Kč Pokles 1 467 000 Kč 1 177 611 Kč 80 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 100 %
637 637 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 100 %
3291 Mez.spolupráce ve vzdělávání 170 000 Kč 170 000 Kč 159 577 Kč 94 %
5169 Nákup ostatních služeb 25 000 Kč 25 000 Kč 17 000 Kč 68 %
437 437 25 000 Kč 25 000 Kč 17 000 Kč 68 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
437 437 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
5175 Pohoštění 40 000 Kč 40 000 Kč 37 577 Kč 94 %
437 437 40 000 Kč 40 000 Kč 37 577 Kč 94 %
5194 Věcné dary 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
437 437 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 150 000 Kč 150 000 Kč 66 913 Kč 45 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000 Kč 100 000 Kč 66 913 Kč 67 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 66 913 Kč 67 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 0 Kč Navýšení 166 000 Kč 144 321 Kč 87 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 166 000 Kč 144 321 Kč 87 %
637 637 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 79 939 Kč 80 %
937 937 0 Kč Navýšení 66 000 Kč 64 382 Kč 98 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 5 150 000 Kč Navýšení 5 500 000 Kč 4 448 369 Kč 81 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 300 000 Kč Navýšení 355 000 Kč 139 136 Kč 39 %
637 637 300 000 Kč Navýšení 355 000 Kč 139 136 Kč 39 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 55 000 Kč Navýšení 80 000 Kč 79 662 Kč 100 %
637 637 55 000 Kč Navýšení 80 000 Kč 79 662 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 4 040 000 Kč Navýšení 4 610 000 Kč 4 007 102 Kč 87 %
637 637 4 040 000 Kč Navýšení 4 610 000 Kč 4 007 102 Kč 87 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč 100 000 Kč 4 024 Kč 4 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 4 024 Kč 4 %
5175 Pohoštění 640 000 Kč Pokles 335 000 Kč 198 453 Kč 59 %
637 637 640 000 Kč Pokles 335 000 Kč 198 453 Kč 59 %
5194 Věcné dary 15 000 Kč Navýšení 20 000 Kč 19 992 Kč 100 %
637 637 15 000 Kč Navýšení 20 000 Kč 19 992 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 900 000 Kč Pokles 2 633 700 Kč 396 158 Kč 15 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 000 000 Kč Pokles 100 000 Kč 3 200 Kč 3 %
937 937 2 000 000 Kč Pokles 100 000 Kč 3 200 Kč 3 %
5168 Služby zpracování dat 100 000 Kč Navýšení 159 200 Kč 144 958 Kč 91 %
937 937 100 000 Kč Navýšení 159 200 Kč 144 958 Kč 91 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 500 000 Kč Pokles 2 074 500 Kč 0 Kč 0 %
937 937 3 500 000 Kč Pokles 2 074 500 Kč 0 Kč 0 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 58 000 Kč 58 000 Kč 100 %
937 937 0 Kč Navýšení 58 000 Kč 58 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 300 000 Kč Pokles 162 000 Kč 110 000 Kč 68 %
937 937 300 000 Kč Pokles 162 000 Kč 110 000 Kč 68 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
937 937 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 870 000 Kč 870 000 Kč 547 251 Kč 63 %
5169 Nákup ostatních služeb 430 000 Kč 430 000 Kč 232 701 Kč 54 %
637 637 430 000 Kč 430 000 Kč 232 701 Kč 54 %
5175 Pohoštění 140 000 Kč 140 000 Kč 14 550 Kč 10 %
637 637 140 000 Kč 140 000 Kč 14 550 Kč 10 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 100 %
637 637 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 0 Kč Navýšení 83 100 Kč 74 099 Kč 89 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 38 400 Kč 29 450 Kč 77 %
937 937 0 Kč Navýšení 38 400 Kč 29 450 Kč 77 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 44 700 Kč 44 649 Kč 100 %
937 937 0 Kč Navýšení 44 700 Kč 44 649 Kč 100 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 1 810 000 Kč Pokles 1 467 000 Kč 1 177 611 Kč 80 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 Kč 5 000 Kč 2 021 Kč 40 %
637 637 5 000 Kč 5 000 Kč 2 021 Kč 40 %
5169 Nákup ostatních služeb 855 000 Kč Pokles 482 400 Kč 453 528 Kč 94 %
637 637 855 000 Kč Pokles 482 400 Kč 453 528 Kč 94 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 630 000 Kč Navýšení 637 000 Kč 389 226 Kč 61 %
637 637 630 000 Kč Navýšení 637 000 Kč 389 226 Kč 61 %
5175 Pohoštění 250 000 Kč 250 000 Kč 240 405 Kč 96 %
637 637 250 000 Kč 250 000 Kč 240 405 Kč 96 %
5194 Věcné dary 70 000 Kč Navýšení 92 600 Kč 92 430 Kč 100 %
637 637 70 000 Kč Navýšení 92 600 Kč 92 430 Kč 100 %
Celkem 17 530 000 Kč Pokles 14 519 800 Kč 10 494 299 Kč 72 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 370008 (KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků), Paragraf 3399 (Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Markéta StránskáARES 2 172 101,00 Kč
360000228 20.03.2019 500 000,00 Kč
360000269 18.04.2019 1 310 317,00 Kč
360000289 28.05.2019 361 784,00 Kč
TORINO-PRAGA Invest s.r.o.ARES 304 345,00 Kč
360000100 09.04.2019 148 104,00 Kč
360000153 11.04.2019 148 104,00 Kč
360000204 17.05.2019 8 137,00 Kč
ZABABA, s.r.o.ARES 106 480,00 Kč
360000347 26.06.2019 106 480,00 Kč
Czech Architecture week, s.r.o.ARES 96 800,00 Kč
360000320 16.12.2019 96 800,00 Kč
Bohama s.r.o.ARES 96 700,00 Kč
360000187 10.12.2019 96 700,00 Kč
Oliver's group s.r.o.ARES 94 815,00 Kč
360000030 02.04.2019 19 505,00 Kč
360000099 09.04.2019 3 920,00 Kč
360000051 03.12.2019 71 390,00 Kč
6MS s.r.o.ARES 86 450,00 Kč
360000322 16.12.2019 86 450,00 Kč
Jan NovákARES 67 800,00 Kč
360000154 11.04.2019 26 500,00 Kč
360000326 25.04.2019 21 900,00 Kč
360000231 18.06.2019 19 400,00 Kč
Výtopna ZlíchovARES 67 760,00 Kč
360000346 26.06.2019 67 760,00 Kč
Kořenář PatrikARES 66 000,00 Kč
360000097 12.02.2019 11 000,00 Kč
360000116 10.07.2019 55 000,00 Kč
Milan AndrleARES 60 742,00 Kč
360000344 28.03.2019 60 742,00 Kč
Markéta SmutnáARES 49 700,00 Kč
360000080 05.04.2019 49 700,00 Kč
Business Advisers s.r.o.ARES 35 937,00 Kč
360000299 26.03.2019 35 937,00 Kč
Jaroslav SalačARES 34 050,00 Kč
360000079 05.04.2019 15 754,00 Kč
360000220 16.04.2019 4 066,00 Kč
360000392 28.06.2019 14 230,00 Kč
Tomáš VyhnánekARES 30 000,00 Kč
360000342 28.03.2019 5 000,00 Kč
360000343 28.03.2019 25 000,00 Kč
Kulturní a rodinné centrum Barrandov, z.s.ARES 29 600,00 Kč
360000062 03.07.2019 19 600,00 Kč
360000063 03.07.2019 10 000,00 Kč
PEGUERO, s.r.o.ARES 25 000,00 Kč
360000014 03.06.2019 25 000,00 Kč
HESU, z.s.ARES 25 000,00 Kč
360000098 07.06.2019 25 000,00 Kč
Občanské sdružení pro podporu činnosti divadla OrfeusARES 25 000,00 Kč
360000209 17.06.2019 25 000,00 Kč
Kulturní centrum Prahy 5ARES 25 000,00 Kč
360000055 05.06.2019 25 000,00 Kč
Jóga v korunách, z.s.ARES 25 000,00 Kč
360000301 29.05.2019 25 000,00 Kč
MeetFactory o.p.s.ARES 25 000,00 Kč
360000145 12.06.2019 25 000,00 Kč
Nadační fond Dar ZrakuARES 25 000,00 Kč
360000025 03.06.2019 25 000,00 Kč
Golf Club Praha, z.s.ARES 25 000,00 Kč
360000341 30.05.2019 25 000,00 Kč
Tenis Cibulka, z.s.ARES 25 000,00 Kč
360000183 13.06.2019 25 000,00 Kč
DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, a.s.ARES 24 000,00 Kč
360000007 02.09.2019 24 000,00 Kč
Winternitzova vila, z.s.ARES 22 060,00 Kč
360000056 05.06.2019 22 060,00 Kč
Taneční studio Andrea z.s.ARES 20 000,00 Kč
360000146 12.06.2019 20 000,00 Kč
LOKAL BLOKARES 20 000,00 Kč
360000054 05.06.2019 20 000,00 Kč
Spolek Hájovna, z. s.ARES 19 950,00 Kč
360000284 25.07.2019 19 950,00 Kč
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy MládkovýchARES 19 602,00 Kč
360000184 13.06.2019 19 602,00 Kč
Josef ProkopARES 17 545,00 Kč
360000248 21.03.2019 17 545,00 Kč
Dům dětí a mládeže hlavního města PrahyARES 17 450,00 Kč
360000118 10.06.2019 8 000,00 Kč
360000322 11.06.2019 9 450,00 Kč
Ústav modelů ve vzdělávání, zapsaný ústavARES 15 000,00 Kč
360000053 05.06.2019 15 000,00 Kč
VK Slavia Praha - univerzitní klub, o.s.ARES 15 000,00 Kč
360000321 11.06.2019 15 000,00 Kč
Benešová PetraARES 15 000,00 Kč
360000340 30.05.2019 15 000,00 Kč
R TEAMARES 15 000,00 Kč
360000051 05.06.2019 15 000,00 Kč
Pontes Musici, z.s.ARES 15 000,00 Kč
360000142 12.06.2019 15 000,00 Kč
Tělocvičná jednota Sokol I. SmíchovARES 15 000,00 Kč
360000349 26.06.2019 15 000,00 Kč
Kamil LhotákARES 12 000,00 Kč
360000219 16.04.2019 12 000,00 Kč
Sportovní klub Motorlet Praha, spolekARES 12 000,00 Kč
360000230 18.06.2019 12 000,00 Kč
SK Motorlet PrahaARES 11 980,00 Kč
360000379 31.05.2019 11 980,00 Kč
Hypnosis s.r.o.ARES 10 053,89 Kč
360000034 02.04.2019 10 053,89 Kč
David ČistýARES 10 000,00 Kč
360000393 28.06.2019 10 000,00 Kč
Apples productionARES 10 000,00 Kč
360000500 18.12.2019 10 000,00 Kč
Barrandov Studio a.s.ARES 9 999,44 Kč
360000082 06.06.2019 9 999,44 Kč
Duha PalubaARES 9 000,00 Kč
360000144 12.06.2019 9 000,00 Kč
SYNDIKÁT VÝTVARNÝCH UMĚLCŮARES 8 000,00 Kč
360000255 20.06.2019 8 000,00 Kč
Martin MALÝARES 7 865,00 Kč
360000174 20.02.2019 3 630,00 Kč
360000369 29.03.2019 4 235,00 Kč
Martin SalajkaARES 6 000,00 Kč
360000205 17.05.2019 6 000,00 Kč
AF BKK, s.r.o.ARES 5 553,90 Kč
360000098 06.12.2019 5 553,90 Kč
Studio K BarrandovARES 5 095,00 Kč
360000348 26.06.2019 5 095,00 Kč
Vladimír SvobodaARES 3 630,00 Kč
360000193 15.04.2019 3 630,00 Kč
OUR PRODUCTION LTDARES 3 500,00 Kč
360000189 10.12.2019 3 500,00 Kč
Dům dětí a mládežeARES 3 000,00 Kč
360000288 28.05.2019 3 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 4 538,00 Kč
Celkem 4 007 102,23 Kč