Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků (ORG 370008) / 2019

Název:
KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků (370008)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 200 300 Kč 284 629 Kč 142 %
výdaje 17 530 000 Kč Pokles 14 519 800 Kč 10 494 299 Kč 72 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 5 900 000 Kč Pokles 2 633 700 Kč 396 158 Kč 15 %
Kultura a sdělovací prostředky 5 300 000 Kč Navýšení 5 816 000 Kč 4 659 603 Kč 80 %
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 870 000 Kč 870 000 Kč 547 251 Kč 63 %
Školství a sociální věci 170 000 Kč 170 000 Kč 159 577 Kč 94 %
Veřejná správa 0 Kč Navýšení 83 100 Kč 74 099 Kč 89 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 1 810 000 Kč Pokles 1 467 000 Kč 1 177 611 Kč 80 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 100 %
637 637 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 100 %
3291 Mez.spolupráce ve vzdělávání 170 000 Kč 170 000 Kč 159 577 Kč 94 %
5169 Nákup ostatních služeb 25 000 Kč 25 000 Kč 17 000 Kč 68 %
437 437 25 000 Kč 25 000 Kč 17 000 Kč 68 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
437 437 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
5175 Pohoštění 40 000 Kč 40 000 Kč 37 577 Kč 94 %
437 437 40 000 Kč 40 000 Kč 37 577 Kč 94 %
5194 Věcné dary 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
437 437 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 150 000 Kč 150 000 Kč 66 913 Kč 45 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000 Kč 100 000 Kč 66 913 Kč 67 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 66 913 Kč 67 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 0 Kč Navýšení 166 000 Kč 144 321 Kč 87 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 166 000 Kč 144 321 Kč 87 %
637 637 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 79 939 Kč 80 %
937 937 0 Kč Navýšení 66 000 Kč 64 382 Kč 98 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 5 150 000 Kč Navýšení 5 500 000 Kč 4 448 369 Kč 81 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 300 000 Kč Navýšení 355 000 Kč 139 136 Kč 39 %
637 637 300 000 Kč Navýšení 355 000 Kč 139 136 Kč 39 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 55 000 Kč Navýšení 80 000 Kč 79 662 Kč 100 %
637 637 55 000 Kč Navýšení 80 000 Kč 79 662 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 4 040 000 Kč Navýšení 4 610 000 Kč 4 007 102 Kč 87 %
637 637 4 040 000 Kč Navýšení 4 610 000 Kč 4 007 102 Kč 87 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč 100 000 Kč 4 024 Kč 4 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 4 024 Kč 4 %
5175 Pohoštění 640 000 Kč Pokles 335 000 Kč 198 453 Kč 59 %
637 637 640 000 Kč Pokles 335 000 Kč 198 453 Kč 59 %
5194 Věcné dary 15 000 Kč Navýšení 20 000 Kč 19 992 Kč 100 %
637 637 15 000 Kč Navýšení 20 000 Kč 19 992 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 900 000 Kč Pokles 2 633 700 Kč 396 158 Kč 15 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 000 000 Kč Pokles 100 000 Kč 3 200 Kč 3 %
937 937 2 000 000 Kč Pokles 100 000 Kč 3 200 Kč 3 %
5168 Služby zpracování dat 100 000 Kč Navýšení 159 200 Kč 144 958 Kč 91 %
937 937 100 000 Kč Navýšení 159 200 Kč 144 958 Kč 91 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 500 000 Kč Pokles 2 074 500 Kč 0 Kč 0 %
937 937 3 500 000 Kč Pokles 2 074 500 Kč 0 Kč 0 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 58 000 Kč 58 000 Kč 100 %
937 937 0 Kč Navýšení 58 000 Kč 58 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 300 000 Kč Pokles 162 000 Kč 110 000 Kč 68 %
937 937 300 000 Kč Pokles 162 000 Kč 110 000 Kč 68 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
937 937 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 870 000 Kč 870 000 Kč 547 251 Kč 63 %
5169 Nákup ostatních služeb 430 000 Kč 430 000 Kč 232 701 Kč 54 %
637 637 430 000 Kč 430 000 Kč 232 701 Kč 54 %
5175 Pohoštění 140 000 Kč 140 000 Kč 14 550 Kč 10 %
637 637 140 000 Kč 140 000 Kč 14 550 Kč 10 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 100 %
637 637 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 0 Kč Navýšení 83 100 Kč 74 099 Kč 89 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 38 400 Kč 29 450 Kč 77 %
937 937 0 Kč Navýšení 38 400 Kč 29 450 Kč 77 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 44 700 Kč 44 649 Kč 100 %
937 937 0 Kč Navýšení 44 700 Kč 44 649 Kč 100 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 1 810 000 Kč Pokles 1 467 000 Kč 1 177 611 Kč 80 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 Kč 5 000 Kč 2 021 Kč 40 %
637 637 5 000 Kč 5 000 Kč 2 021 Kč 40 %
5169 Nákup ostatních služeb 855 000 Kč Pokles 482 400 Kč 453 528 Kč 94 %
637 637 855 000 Kč Pokles 482 400 Kč 453 528 Kč 94 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 630 000 Kč Navýšení 637 000 Kč 389 226 Kč 61 %
637 637 630 000 Kč Navýšení 637 000 Kč 389 226 Kč 61 %
5175 Pohoštění 250 000 Kč 250 000 Kč 240 405 Kč 96 %
637 637 250 000 Kč 250 000 Kč 240 405 Kč 96 %
5194 Věcné dary 70 000 Kč Navýšení 92 600 Kč 92 430 Kč 100 %
637 637 70 000 Kč Navýšení 92 600 Kč 92 430 Kč 100 %
Celkem 17 530 000 Kč Pokles 14 519 800 Kč 10 494 299 Kč 72 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 370008 (KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků), Paragraf 3291 (Mez.spolupráce ve vzdělávání), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Kořenář PatrikARES 17 000,00 Kč
360000290 12.12.2019 17 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 17 000,00 Kč