Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče (ORG 370005) / 2019

Název:
KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče (370005)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 21 232 000 Kč Navýšení 22 403 100 Kč 18 909 510 Kč 84 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 14 482 000 Kč Pokles 14 379 900 Kč 12 409 733 Kč 86 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 48 200 Kč 48 200 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 6 750 000 Kč Navýšení 7 975 000 Kč 6 451 577 Kč 81 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 48 200 Kč 48 200 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 48 200 Kč 48 200 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 48 200 Kč 48 200 Kč 100 %
3311 Divadelní činnost 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
637 637 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 321 000 Kč 321 000 Kč 321 000 Kč 100 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 321 000 Kč 321 000 Kč 321 000 Kč 100 %
637 637 321 000 Kč 321 000 Kč 321 000 Kč 100 %
3314 Činnosti knihovnické 311 000 Kč 311 000 Kč 275 465 Kč 89 %
5163 Služby peněžních ústavů 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
637 637 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
5169 Nákup ostatních služeb 35 000 Kč 35 000 Kč 1 Kč 0 %
637 637 35 000 Kč 35 000 Kč 1 Kč 0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
637 637 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 4 450 000 Kč 4 450 000 Kč 4 200 000 Kč 94 %
5169 Nákup ostatních služeb 4 450 000 Kč 4 450 000 Kč 4 200 000 Kč 94 %
637 637 4 450 000 Kč 4 450 000 Kč 4 200 000 Kč 94 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 2 135 000 Kč 2 135 000 Kč 1 734 668 Kč 81 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 900 000 Kč Pokles 579 300 Kč 464 250 Kč 80 %
637 637 900 000 Kč Pokles 579 300 Kč 464 250 Kč 80 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000 Kč 50 000 Kč 36 975 Kč 74 %
637 637 50 000 Kč 50 000 Kč 36 975 Kč 74 %
5169 Nákup ostatních služeb 785 000 Kč Navýšení 1 105 700 Kč 972 159 Kč 88 %
637 637 785 000 Kč Navýšení 1 105 700 Kč 972 159 Kč 88 %
5171 Opravy a udržování 150 000 Kč 150 000 Kč 128 430 Kč 86 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 128 430 Kč 86 %
5175 Pohoštění 150 000 Kč 150 000 Kč 122 400 Kč 82 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 122 400 Kč 82 %
5177 Nákup uměleckých předmětů 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 10 454 Kč 21 %
637 637 50 000 Kč 50 000 Kč 10 454 Kč 21 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 1 000 000 Kč 87 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 770 000 Kč 770 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 770 000 Kč 770 000 Kč 100 %
5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0 Kč Navýšení 230 000 Kč 230 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 230 000 Kč 230 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 200 000 Kč Navýšení 261 100 Kč 61 100 Kč 23 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 61 100 Kč 61 100 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 61 100 Kč 61 100 Kč 100 %
6127 Umělecká díla a předměty 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 2 900 000 Kč Pokles 2 646 800 Kč 1 717 500 Kč 65 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 195 000 Kč 195 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 195 000 Kč 195 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 395 000 Kč 395 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 395 000 Kč 395 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 1 005 000 Kč 1 005 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 1 005 000 Kč 1 005 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 57 500 Kč 57 500 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 57 500 Kč 57 500 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 900 000 Kč Pokles 929 300 Kč 0 Kč 0 %
637 637 2 900 000 Kč Pokles 929 300 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 1 515 000 Kč Navýšení 1 605 000 Kč 1 600 000 Kč 100 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 800 000 Kč Navýšení 865 000 Kč 865 000 Kč 100 %
637 637 800 000 Kč Navýšení 865 000 Kč 865 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 515 000 Kč Navýšení 623 000 Kč 620 000 Kč 100 %
637 637 515 000 Kč Navýšení 623 000 Kč 620 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 200 000 Kč Pokles 2 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 200 000 Kč Pokles 2 000 Kč 0 Kč 0 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 850 000 Kč Navýšení 2 050 000 Kč 1 936 935 Kč 94 %
5169 Nákup ostatních služeb 850 000 Kč Navýšení 2 050 000 Kč 1 936 935 Kč 94 %
437 437 850 000 Kč Navýšení 2 050 000 Kč 1 936 935 Kč 94 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5 900 000 Kč Navýšení 5 925 000 Kč 4 514 642 Kč 76 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000 Kč 100 000 Kč 98 179 Kč 98 %
437 437 100 000 Kč 100 000 Kč 98 179 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 700 000 Kč Pokles 590 000 Kč 469 639 Kč 80 %
437 437 700 000 Kč Pokles 590 000 Kč 469 639 Kč 80 %
5175 Pohoštění 100 000 Kč Navýšení 210 000 Kč 158 673 Kč 76 %
437 437 100 000 Kč Navýšení 210 000 Kč 158 673 Kč 76 %
5194 Věcné dary 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 73 200 Kč 73 200 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 73 200 Kč 73 200 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 220 000 Kč Navýšení 463 900 Kč 393 850 Kč 85 %
437 437 220 000 Kč Navýšení 463 900 Kč 393 850 Kč 85 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 480 000 Kč Navýšení 1 336 700 Kč 1 286 700 Kč 96 %
437 437 480 000 Kč Navýšení 1 336 700 Kč 1 286 700 Kč 96 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4 200 000 Kč Pokles 1 001 800 Kč 0 Kč 0 %
437 437 4 200 000 Kč Pokles 1 001 800 Kč 0 Kč 0 %
6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
6322 Investiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 1 934 400 Kč 1 934 400 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 1 934 400 Kč 1 934 400 Kč 100 %
Celkem 21 232 000 Kč Navýšení 22 403 100 Kč 18 909 510 Kč 84 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 370005 (KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče), Paragraf 3319 (Ostatní záležitosti kultury), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Číhal JiříARES 105 000,00 Kč
360000266 22.10.2019 45 000,00 Kč
360000050 03.12.2019 45 000,00 Kč
360000539 19.12.2019 15 000,00 Kč
Vladimír Karban - MTLARES 23 430,00 Kč
360000293 23.04.2019 23 430,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 128 430,00 Kč