Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče (ORG 370005) / 2019

Název:
KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče (370005)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 21 232 000 Kč Navýšení 22 403 100 Kč 18 909 510 Kč 84 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 14 482 000 Kč Pokles 14 379 900 Kč 12 409 733 Kč 86 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 48 200 Kč 48 200 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 6 750 000 Kč Navýšení 7 975 000 Kč 6 451 577 Kč 81 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 48 200 Kč 48 200 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 48 200 Kč 48 200 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 48 200 Kč 48 200 Kč 100 %
3311 Divadelní činnost 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
637 637 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 321 000 Kč 321 000 Kč 321 000 Kč 100 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 321 000 Kč 321 000 Kč 321 000 Kč 100 %
637 637 321 000 Kč 321 000 Kč 321 000 Kč 100 %
3314 Činnosti knihovnické 311 000 Kč 311 000 Kč 275 465 Kč 89 %
5163 Služby peněžních ústavů 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
637 637 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
5169 Nákup ostatních služeb 35 000 Kč 35 000 Kč 1 Kč 0 %
637 637 35 000 Kč 35 000 Kč 1 Kč 0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
637 637 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 4 450 000 Kč 4 450 000 Kč 4 200 000 Kč 94 %
5169 Nákup ostatních služeb 4 450 000 Kč 4 450 000 Kč 4 200 000 Kč 94 %
637 637 4 450 000 Kč 4 450 000 Kč 4 200 000 Kč 94 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 2 135 000 Kč 2 135 000 Kč 1 734 668 Kč 81 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 900 000 Kč Pokles 579 300 Kč 464 250 Kč 80 %
637 637 900 000 Kč Pokles 579 300 Kč 464 250 Kč 80 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000 Kč 50 000 Kč 36 975 Kč 74 %
637 637 50 000 Kč 50 000 Kč 36 975 Kč 74 %
5169 Nákup ostatních služeb 785 000 Kč Navýšení 1 105 700 Kč 972 159 Kč 88 %
637 637 785 000 Kč Navýšení 1 105 700 Kč 972 159 Kč 88 %
5171 Opravy a udržování 150 000 Kč 150 000 Kč 128 430 Kč 86 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 128 430 Kč 86 %
5175 Pohoštění 150 000 Kč 150 000 Kč 122 400 Kč 82 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 122 400 Kč 82 %
5177 Nákup uměleckých předmětů 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 10 454 Kč 21 %
637 637 50 000 Kč 50 000 Kč 10 454 Kč 21 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 1 000 000 Kč 87 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 770 000 Kč 770 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 770 000 Kč 770 000 Kč 100 %
5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0 Kč Navýšení 230 000 Kč 230 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 230 000 Kč 230 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 200 000 Kč Navýšení 261 100 Kč 61 100 Kč 23 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 61 100 Kč 61 100 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 61 100 Kč 61 100 Kč 100 %
6127 Umělecká díla a předměty 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 2 900 000 Kč Pokles 2 646 800 Kč 1 717 500 Kč 65 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 195 000 Kč 195 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 195 000 Kč 195 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 395 000 Kč 395 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 395 000 Kč 395 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 1 005 000 Kč 1 005 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 1 005 000 Kč 1 005 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 57 500 Kč 57 500 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 57 500 Kč 57 500 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 900 000 Kč Pokles 929 300 Kč 0 Kč 0 %
637 637 2 900 000 Kč Pokles 929 300 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 1 515 000 Kč Navýšení 1 605 000 Kč 1 600 000 Kč 100 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 800 000 Kč Navýšení 865 000 Kč 865 000 Kč 100 %
637 637 800 000 Kč Navýšení 865 000 Kč 865 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 515 000 Kč Navýšení 623 000 Kč 620 000 Kč 100 %
637 637 515 000 Kč Navýšení 623 000 Kč 620 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 200 000 Kč Pokles 2 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 200 000 Kč Pokles 2 000 Kč 0 Kč 0 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 850 000 Kč Navýšení 2 050 000 Kč 1 936 935 Kč 94 %
5169 Nákup ostatních služeb 850 000 Kč Navýšení 2 050 000 Kč 1 936 935 Kč 94 %
437 437 850 000 Kč Navýšení 2 050 000 Kč 1 936 935 Kč 94 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5 900 000 Kč Navýšení 5 925 000 Kč 4 514 642 Kč 76 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000 Kč 100 000 Kč 98 179 Kč 98 %
437 437 100 000 Kč 100 000 Kč 98 179 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 700 000 Kč Pokles 590 000 Kč 469 639 Kč 80 %
437 437 700 000 Kč Pokles 590 000 Kč 469 639 Kč 80 %
5175 Pohoštění 100 000 Kč Navýšení 210 000 Kč 158 673 Kč 76 %
437 437 100 000 Kč Navýšení 210 000 Kč 158 673 Kč 76 %
5194 Věcné dary 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 73 200 Kč 73 200 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 73 200 Kč 73 200 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 220 000 Kč Navýšení 463 900 Kč 393 850 Kč 85 %
437 437 220 000 Kč Navýšení 463 900 Kč 393 850 Kč 85 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 480 000 Kč Navýšení 1 336 700 Kč 1 286 700 Kč 96 %
437 437 480 000 Kč Navýšení 1 336 700 Kč 1 286 700 Kč 96 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4 200 000 Kč Pokles 1 001 800 Kč 0 Kč 0 %
437 437 4 200 000 Kč Pokles 1 001 800 Kč 0 Kč 0 %
6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
6322 Investiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 1 934 400 Kč 1 934 400 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 1 934 400 Kč 1 934 400 Kč 100 %
Celkem 21 232 000 Kč Navýšení 22 403 100 Kč 18 909 510 Kč 84 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 370005 (KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče), Paragraf 3319 (Ostatní záležitosti kultury), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Front Creative s.r.o.ARES 320 650,00 Kč
300000062 12.09.2019 320 650,00 Kč
Pragosound s.r.o.ARES 202 837,00 Kč
360000014 01.07.2019 135 295,00 Kč
360000248 20.09.2019 57 983,00 Kč
360000020 01.10.2019 9 559,00 Kč
galerie Josef KalousekARES 199 000,00 Kč
360000118 10.07.2019 99 500,00 Kč
360000321 16.12.2019 99 500,00 Kč
Bodyová AnnaARES 60 000,00 Kč
360000122 14.02.2019 5 000,00 Kč
360000014 01.03.2019 5 000,00 Kč
950000034 31.03.2019 5 000,00 Kč
950000034 31.03.2019 -5 000,00 Kč
360000070 04.04.2019 5 000,00 Kč
950000007 25.04.2019 5 000,00 Kč
950000007 25.04.2019 -5 000,00 Kč
360000163 15.05.2019 5 000,00 Kč
360000057 05.06.2019 5 000,00 Kč
360000065 03.07.2019 5 000,00 Kč
360000019 02.08.2019 5 000,00 Kč
360000009 02.09.2019 5 000,00 Kč
360000077 07.10.2019 5 000,00 Kč
360000097 08.11.2019 5 000,00 Kč
360000102 06.12.2019 5 000,00 Kč
360000377 17.12.2019 5 000,00 Kč
Miškovská EvaARES 45 000,00 Kč
360000254 24.05.2019 45 000,00 Kč
Švandovo divadlo na SmíchověARES 42 350,00 Kč
300000074 20.03.2019 42 350,00 Kč
Outdoor Display s.r.oARES 27 588,00 Kč
360000109 13.05.2019 27 588,00 Kč
Vladimír SvobodaARES 25 773,00 Kč
360000343 26.04.2019 25 773,00 Kč
950000019 30.04.2019 25 773,00 Kč
950000019 30.04.2019 -25 773,00 Kč
Kulturní centrum Prahy 5ARES 24 700,00 Kč
360000047 06.03.2019 24 700,00 Kč
950000036 31.03.2019 -24 700,00 Kč
950000006 25.04.2019 24 700,00 Kč
Jambosh s.r.o.ARES 9 075,00 Kč
360000249 20.09.2019 9 075,00 Kč
Maximum services s.r.o.ARES 7 623,00 Kč
360000536 19.12.2019 7 623,00 Kč
KM - Publicity, spol. s r.o.ARES 7 562,50 Kč
360000210 19.03.2019 7 562,50 Kč
Tělocvičná jednota Sokol JinoniceARES 0,00 Kč
950000109 28.02.2019 -5 000,00 Kč
950000109 28.02.2019 5 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 972 158,50 Kč