Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Kancelář starosty (ORG 370000) / 2019

Název:
Kancelář starosty (370000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 129 500 Kč 129 463 Kč 100 %
výdaje 2 605 000 Kč Pokles 1 473 000 Kč 660 768 Kč 45 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 1 200 000 Kč Pokles 85 000 Kč 85 000 Kč 100 %
Kultura a sdělovací prostředky 1 250 000 Kč Pokles 1 233 000 Kč 575 768 Kč 47 %
Veřejná správa 155 000 Kč 155 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 1 250 000 Kč Pokles 1 233 000 Kč 575 768 Kč 47 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 Kč Navýšení 6 300 Kč 4 990 Kč 79 %
637 637 0 Kč Navýšení 6 300 Kč 4 990 Kč 79 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 400 000 Kč Pokles 203 700 Kč 167 571 Kč 82 %
637 637 400 000 Kč Pokles 203 700 Kč 167 571 Kč 82 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 300 000 Kč 82 295 Kč 27 %
637 637 0 Kč Navýšení 300 000 Kč 82 295 Kč 27 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč Pokles 100 000 Kč 20 712 Kč 21 %
637 637 500 000 Kč Pokles 100 000 Kč 20 712 Kč 21 %
5175 Pohoštění 100 000 Kč Pokles 83 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč Pokles 83 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč Navýšení 340 000 Kč 280 200 Kč 82 %
637 637 50 000 Kč Navýšení 340 000 Kč 280 200 Kč 82 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 80 000 Kč 80 000 Kč 20 000 Kč 25 %
637 637 80 000 Kč 80 000 Kč 20 000 Kč 25 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 1 200 000 Kč Pokles 85 000 Kč 85 000 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 200 000 Kč Pokles 85 000 Kč 85 000 Kč 100 %
837 837 1 200 000 Kč Pokles 85 000 Kč 85 000 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 155 000 Kč 155 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 145 000 Kč 145 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 145 000 Kč 145 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 2 605 000 Kč Pokles 1 473 000 Kč 660 768 Kč 45 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 370000 (Kancelář starosty), Paragraf 3399 (Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků), Položka 5222 (Neinvestiční transfery občanským sdružením)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Kulturní a rodinné centrum Barrandov, z.s.ARES 20 000,00 Kč
300000034 05.06.2019 20 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 20 000,00 Kč