Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Kancelář starosty (ORG 370000) / 2019

Název:
Kancelář starosty (370000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 129 500 Kč 129 463 Kč 100 %
výdaje 2 605 000 Kč Pokles 1 473 000 Kč 660 768 Kč 45 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 1 200 000 Kč Pokles 85 000 Kč 85 000 Kč 100 %
Kultura a sdělovací prostředky 1 250 000 Kč Pokles 1 233 000 Kč 575 768 Kč 47 %
Veřejná správa 155 000 Kč 155 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 1 250 000 Kč Pokles 1 233 000 Kč 575 768 Kč 47 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 Kč Navýšení 6 300 Kč 4 990 Kč 79 %
637 637 0 Kč Navýšení 6 300 Kč 4 990 Kč 79 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 400 000 Kč Pokles 203 700 Kč 167 571 Kč 82 %
637 637 400 000 Kč Pokles 203 700 Kč 167 571 Kč 82 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 300 000 Kč 82 295 Kč 27 %
637 637 0 Kč Navýšení 300 000 Kč 82 295 Kč 27 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč Pokles 100 000 Kč 20 712 Kč 21 %
637 637 500 000 Kč Pokles 100 000 Kč 20 712 Kč 21 %
5175 Pohoštění 100 000 Kč Pokles 83 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč Pokles 83 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč Navýšení 340 000 Kč 280 200 Kč 82 %
637 637 50 000 Kč Navýšení 340 000 Kč 280 200 Kč 82 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 80 000 Kč 80 000 Kč 20 000 Kč 25 %
637 637 80 000 Kč 80 000 Kč 20 000 Kč 25 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 1 200 000 Kč Pokles 85 000 Kč 85 000 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 200 000 Kč Pokles 85 000 Kč 85 000 Kč 100 %
837 837 1 200 000 Kč Pokles 85 000 Kč 85 000 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 155 000 Kč 155 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 145 000 Kč 145 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 145 000 Kč 145 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 2 605 000 Kč Pokles 1 473 000 Kč 660 768 Kč 45 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 370000 (Kancelář starosty), Paragraf 3399 (Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků), Položka 5194 (Věcné dary)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
MILAN ČÁPARES 126 360,00 Kč
360000188 14.11.2019 100 000,00 Kč
360000325 16.12.2019 26 360,00 Kč
Zdeňka BendováARES 43 000,00 Kč
360000385 31.10.2019 21 500,00 Kč
360000099 06.12.2019 21 500,00 Kč
Znovín Znojmo, a.s.ARES 31 920,00 Kč
360000302 24.10.2019 31 920,00 Kč
BMK Trading s.r.o.ARES 16 774,50 Kč
360000439 13.12.2019 4 856,00 Kč
360000438 13.12.2019 6 776,00 Kč
360000371 17.12.2019 5 142,50 Kč
LOG INN s.r.o.ARES 5 414,99 Kč
360000064 04.12.2019 5 414,99 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 56 731,00 Kč
Celkem 280 200,49 Kč