Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje KTA (ORG 260000) / 2019

Název:
KTA (260000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 643 000 Kč 643 000 Kč 100 %
výdaje 228 159 000 Kč Navýšení 245 245 100 Kč 244 110 809 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 1 180 200 Kč 1 072 675 Kč 91 %
Veřejná správa 228 159 000 Kč Navýšení 244 064 900 Kč 243 038 134 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 514 700 Kč 407 175 Kč 79 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 514 700 Kč 407 175 Kč 79 %
426 426 0 Kč Navýšení 514 700 Kč 407 175 Kč 79 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Kč Navýšení 665 500 Kč 665 500 Kč 100 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 500 000 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 500 000 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 Kč Navýšení 121 600 Kč 121 600 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 121 600 Kč 121 600 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 Kč Navýšení 43 900 Kč 43 900 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 43 900 Kč 43 900 Kč 100 %
6112 Zastupitelstva obcí 20 646 000 Kč Navýšení 20 686 000 Kč 20 343 455 Kč 98 %
5019 Ostatní platy 250 000 Kč Pokles 100 000 Kč 80 426 Kč 80 %
926 926 250 000 Kč Pokles 100 000 Kč 80 426 Kč 80 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 14 500 000 Kč Navýšení 14 670 000 Kč 14 566 393 Kč 99 %
926 926 14 500 000 Kč Navýšení 14 670 000 Kč 14 566 393 Kč 99 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 200 000 Kč Navýšení 1 320 000 Kč 1 251 771 Kč 95 %
926 926 1 200 000 Kč Navýšení 1 320 000 Kč 1 251 771 Kč 95 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 2 500 000 Kč Navýšení 2 860 000 Kč 2 812 019 Kč 98 %
926 926 2 500 000 Kč Navýšení 2 860 000 Kč 2 812 019 Kč 98 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 500 000 Kč Pokles 1 380 000 Kč 1 353 813 Kč 98 %
926 926 1 500 000 Kč Pokles 1 380 000 Kč 1 353 813 Kč 98 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 85 000 Kč Pokles 35 000 Kč 25 180 Kč 72 %
926 926 85 000 Kč Pokles 35 000 Kč 25 180 Kč 72 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 200 000 Kč Pokles 76 800 Kč 67 800 Kč 88 %
926 926 200 000 Kč Pokles 76 800 Kč 67 800 Kč 88 %
5167 Služby školení a vzdělávání 150 000 Kč Pokles 50 000 Kč 44 246 Kč 88 %
926 926 150 000 Kč Pokles 50 000 Kč 44 246 Kč 88 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč Pokles 49 000 Kč 2 998 Kč 6 %
926 926 100 000 Kč Pokles 49 000 Kč 2 998 Kč 6 %
5176 Účastnické poplatky na konference 50 000 Kč Pokles 10 000 Kč 4 950 Kč 50 %
926 926 50 000 Kč Pokles 10 000 Kč 4 950 Kč 50 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 100 000 Kč Navýšení 121 000 Kč 120 727 Kč 100 %
926 926 100 000 Kč Navýšení 121 000 Kč 120 727 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000 Kč Navýšení 13 200 Kč 13 132 Kč 99 %
926 926 10 000 Kč Navýšení 13 200 Kč 13 132 Kč 99 %
6117 Volby do Evropského parlamentu 3 722 000 Kč Navýšení 3 918 600 Kč 3 903 305 Kč 100 %
5019 Ostatní platy 50 000 Kč 50 000 Kč 33 676 Kč 67 %
926 926 50 000 Kč 50 000 Kč 33 676 Kč 67 %
5021 Ostatní osobní výdaje 2 500 000 Kč Navýšení 2 500 600 Kč 2 504 260 Kč 100 %
926 926 2 500 000 Kč Navýšení 2 500 600 Kč 2 504 260 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 625 000 Kč Pokles 92 700 Kč 92 625 Kč 100 %
926 926 625 000 Kč Pokles 92 700 Kč 92 625 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 225 000 Kč Pokles 33 000 Kč 32 545 Kč 99 %
926 926 225 000 Kč Pokles 33 000 Kč 32 545 Kč 99 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 17 000 Kč Pokles 4 500 Kč 4 054 Kč 90 %
926 926 17 000 Kč Pokles 4 500 Kč 4 054 Kč 90 %
5161 Služby pošt 5 000 Kč Navýšení 516 800 Kč 516 768 Kč 100 %
926 926 5 000 Kč Navýšení 516 800 Kč 516 768 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč Pokles 99 000 Kč 98 343 Kč 99 %
926 926 200 000 Kč Pokles 99 000 Kč 98 343 Kč 99 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč Pokles 8 000 Kč 7 034 Kč 88 %
926 926 100 000 Kč Pokles 8 000 Kč 7 034 Kč 88 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč Navýšení 614 000 Kč 614 000 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 614 000 Kč 614 000 Kč 100 %
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa JN 0 Kč Navýšení 58 300 Kč 38 880 Kč 67 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 58 300 Kč 38 880 Kč 67 %
926 926 0 Kč Navýšení 58 300 Kč 38 880 Kč 67 %
6171 Činnost místní správy 203 791 000 Kč Navýšení 219 402 000 Kč 218 752 495 Kč 100 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 138 600 000 Kč Navýšení 151 625 800 Kč 150 614 519 Kč 99 %
926 926 138 600 000 Kč Navýšení 151 625 800 Kč 150 614 519 Kč 99 %
5021 Ostatní osobní výdaje 8 000 000 Kč Pokles 6 762 400 Kč 6 452 614 Kč 95 %
926 926 8 000 000 Kč Pokles 6 762 400 Kč 6 452 614 Kč 95 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 36 580 000 Kč Navýšení 39 437 200 Kč 39 047 470 Kč 99 %
926 926 36 580 000 Kč Navýšení 39 437 200 Kč 39 047 470 Kč 99 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 13 200 000 Kč Navýšení 14 323 600 Kč 14 189 036 Kč 99 %
926 926 13 200 000 Kč Navýšení 14 323 600 Kč 14 189 036 Kč 99 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 830 000 Kč 830 000 Kč 790 132 Kč 95 %
926 926 830 000 Kč 830 000 Kč 790 132 Kč 95 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
5161 Služby pošt 20 000 Kč Pokles 10 000 Kč 2 298 Kč 23 %
926 926 20 000 Kč Pokles 10 000 Kč 2 298 Kč 23 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 550 000 Kč Pokles 510 000 Kč 498 950 Kč 98 %
926 926 550 000 Kč Pokles 510 000 Kč 498 950 Kč 98 %
5163 Služby peněžních ústavů 100 000 Kč Pokles 89 900 Kč 56 129 Kč 62 %
926 926 100 000 Kč Pokles 89 900 Kč 56 129 Kč 62 %
5167 Služby školení a vzdělávání 2 300 000 Kč Navýšení 2 641 500 Kč 2 221 786 Kč 84 %
926 926 2 300 000 Kč Navýšení 2 641 500 Kč 2 221 786 Kč 84 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč Navýšení 800 000 Kč 688 453 Kč 86 %
926 926 500 000 Kč Navýšení 800 000 Kč 688 453 Kč 86 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 750 000 Kč Pokles 666 000 Kč 619 373 Kč 93 %
926 926 750 000 Kč Pokles 666 000 Kč 619 373 Kč 93 %
5176 Účastnické poplatky na konference 100 000 Kč Pokles 40 000 Kč 35 971 Kč 90 %
926 926 100 000 Kč Pokles 40 000 Kč 35 971 Kč 90 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 250 000 Kč Navýšení 310 000 Kč 285 215 Kč 92 %
926 926 250 000 Kč Navýšení 310 000 Kč 285 215 Kč 92 %
5191 Zaplacené sankce 0 Kč Navýšení 4 700 Kč 4 637 Kč 99 %
926 926 0 Kč Navýšení 4 700 Kč 4 637 Kč 99 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 100 000 Kč Pokles 55 000 Kč 53 488 Kč 97 %
926 926 100 000 Kč Pokles 55 000 Kč 53 488 Kč 97 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 250 000 Kč Navýšení 334 900 Kč 334 889 Kč 100 %
926 926 250 000 Kč Navýšení 334 900 Kč 334 889 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 650 000 Kč Navýšení 950 000 Kč 909 343 Kč 96 %
926 926 650 000 Kč Navýšení 950 000 Kč 909 343 Kč 96 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč 0 Kč 1 948 191 Kč - - - -
926 926 0 Kč 0 Kč 1 948 191 Kč - - - -
Celkem 228 159 000 Kč Navýšení 245 245 100 Kč 244 110 809 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 260000 (KTA), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5173 (Cestovné (tuzemské i zahraniční))
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
RNDr. Mazur Daniel Ph.D. 5 510,00 Kč
360000142 20.08.2019 5 510,00 Kč
Bc. Lorencová Václava 5 463,00 Kč
360000060 04.10.2019 5 463,00 Kč
Bc. Bernášek Jan 5 131,00 Kč
360000059 04.10.2019 5 131,00 Kč
Lampová Dita 4 990,00 Kč
360000238 19.06.2019 4 990,00 Kč
JÍLEK TOMÁŠ 4 982,00 Kč
360000151 11.04.2019 4 982,00 Kč
Bc. Březinová Eliška Dis. 4 870,00 Kč
360000163 14.03.2019 3 602,00 Kč
360000022 01.04.2019 85,00 Kč
360000369 31.05.2019 796,00 Kč
360000345 26.06.2019 85,00 Kč
950000057 24.10.2019 -796,00 Kč
950000057 24.10.2019 796,00 Kč
360000227 19.11.2019 85,00 Kč
360000282 12.12.2019 85,00 Kč
360000276 12.12.2019 132,00 Kč
Dalla-Valle Ivana 4 727,00 Kč
360000152 11.04.2019 4 727,00 Kč
Mgr. Katzerová Eva 4 719,00 Kč
360000493 18.12.2019 4 719,00 Kč
Pekárková Schneiderová Eliška 3 496,00 Kč
360000263 22.03.2019 2 364,00 Kč
360000341 26.04.2019 566,00 Kč
360000049 05.06.2019 566,00 Kč
Bc. Konečný Václav 3 005,00 Kč
360000054 07.05.2019 1 151,00 Kč
360000014 01.10.2019 1 854,00 Kč
Pauzrová Ivana 2 856,00 Kč
360000372 31.05.2019 2 856,00 Kč
Bc. Svačinová Iveta 2 708,00 Kč
360000302 25.09.2019 2 555,00 Kč
360000494 18.12.2019 153,00 Kč
Ortmannová Erika 2 576,69 Kč
360000497 18.12.2019 2 576,69 Kč
Harvánková Kira 2 414,00 Kč
360000073 07.02.2019 85,00 Kč
360000257 17.04.2019 85,00 Kč
360000058 07.05.2019 80,00 Kč
360000273 21.06.2019 216,00 Kč
360000317 16.12.2019 1 948,00 Kč
Janáčová Lídie 2 030,00 Kč
360000050 05.06.2019 612,00 Kč
360000168 21.08.2019 342,00 Kč
360000167 21.08.2019 305,00 Kč
360000092 10.09.2019 208,00 Kč
360000284 12.12.2019 197,00 Kč
360000285 12.12.2019 366,00 Kč
Bulínová BarboraARES 1 983,00 Kč
360000268 18.04.2019 681,00 Kč
360000011 03.06.2019 681,00 Kč
360000374 27.06.2019 621,00 Kč
Stejskalová Hana 1 950,00 Kč
360000095 14.03.2019 126,00 Kč
360000209 19.03.2019 126,00 Kč
360000344 26.06.2019 1 481,00 Kč
950000049 24.10.2019 126,00 Kč
950000049 24.10.2019 -126,00 Kč
360000226 19.11.2019 85,00 Kč
360000097 06.12.2019 132,00 Kč
Společnost sociálních pracovníků ČRARES 1 900,00 Kč
360000384 31.10.2019 1 900,00 Kč
CPI Hotels, a.s.ARES 1 700,00 Kč
360000262 22.03.2019 1 700,00 Kč
Fakta s.r.o.ARES 1 680,00 Kč
360000196 19.03.2019 1 680,00 Kč
Dvořáková Lucie DiS. 1 615,00 Kč
360000091 08.03.2019 85,00 Kč
360000208 19.03.2019 85,00 Kč
360000205 19.03.2019 85,00 Kč
360000218 20.05.2019 85,00 Kč
360000320 11.06.2019 85,00 Kč
360000216 17.06.2019 85,00 Kč
360000342 26.06.2019 85,00 Kč
360000245 23.07.2019 85,00 Kč
360000055 08.08.2019 85,00 Kč
360000119 16.08.2019 85,00 Kč
360000118 16.08.2019 85,00 Kč
360000004 02.09.2019 85,00 Kč
360000247 20.09.2019 85,00 Kč
360000016 01.10.2019 85,00 Kč
950000052 24.10.2019 -85,00 Kč
950000060 24.10.2019 -85,00 Kč
950000047 24.10.2019 85,00 Kč
950000053 24.10.2019 85,00 Kč
950000063 24.10.2019 85,00 Kč
950000047 24.10.2019 -85,00 Kč
950000053 24.10.2019 -85,00 Kč
950000063 24.10.2019 -85,00 Kč
950000052 24.10.2019 85,00 Kč
950000060 24.10.2019 85,00 Kč
360000229 19.11.2019 85,00 Kč
360000230 19.11.2019 85,00 Kč
360000283 12.12.2019 85,00 Kč
360000280 12.12.2019 85,00 Kč
360000709 23.12.2019 85,00 Kč
Kazdová Kocourková Lenka 1 385,00 Kč
360000056 07.05.2019 80,00 Kč
360000075 04.07.2019 1 305,00 Kč
Krátký Jiří 1 323,68 Kč
360000498 18.12.2019 1 323,68 Kč
Součková Jana 1 119,00 Kč
360000057 07.05.2019 24,00 Kč
360000376 31.05.2019 796,00 Kč
360000370 31.05.2019 299,00 Kč
950000054 24.10.2019 24,00 Kč
950000054 24.10.2019 -24,00 Kč
950000056 24.10.2019 796,00 Kč
950000056 24.10.2019 -796,00 Kč
Ciml Preislerová Karolína 1 057,00 Kč
360000274 21.06.2019 216,00 Kč
360000141 12.09.2019 841,00 Kč
Chržová Radka 860,90 Kč
360000495 18.12.2019 860,90 Kč
Ing. Vovesová Tereza 841,00 Kč
360000142 12.09.2019 841,00 Kč
Pokorný Miroslav 595,00 Kč
360000374 31.05.2019 85,00 Kč
360000217 17.06.2019 85,00 Kč
360000341 26.06.2019 85,00 Kč
360000117 16.08.2019 85,00 Kč
360000098 10.09.2019 85,00 Kč
360000246 20.09.2019 85,00 Kč
360000015 01.10.2019 85,00 Kč
950000062 24.10.2019 85,00 Kč
950000062 24.10.2019 -85,00 Kč
Mgr. Georgiou Jiannis DiS. 595,00 Kč
360000219 20.05.2019 85,00 Kč
360000116 16.08.2019 85,00 Kč
360000005 02.09.2019 85,00 Kč
950000055 24.10.2019 85,00 Kč
950000055 24.10.2019 -85,00 Kč
360000228 19.11.2019 85,00 Kč
360000281 12.12.2019 85,00 Kč
360000278 12.12.2019 85,00 Kč
360000710 23.12.2019 85,00 Kč
Juříček Jan 507,00 Kč
340000038 20.06.2019 507,00 Kč
Kosová Ivana 503,00 Kč
360000267 23.09.2019 503,00 Kč
Mgr. Joppová Izabela 469,00 Kč
360000092 08.03.2019 85,00 Kč
360000206 19.03.2019 85,00 Kč
360000371 31.05.2019 299,00 Kč
950000048 24.10.2019 85,00 Kč
950000048 24.10.2019 -85,00 Kč
950000050 24.10.2019 85,00 Kč
950000050 24.10.2019 -85,00 Kč
Wichterle Oto DiS 427,00 Kč
360000072 07.02.2019 85,00 Kč
360000256 17.04.2019 85,00 Kč
360000220 20.05.2019 172,00 Kč
360000006 02.09.2019 85,00 Kč
Kováč Pavel 363,00 Kč
360000203 19.03.2019 363,00 Kč
Růžička Ivan 341,00 Kč
360000340 26.04.2019 118,00 Kč
360000055 07.05.2019 66,00 Kč
360000268 23.09.2019 157,00 Kč
Kocourová Eliška 302,00 Kč
360000377 31.05.2019 112,00 Kč
360000239 19.06.2019 190,00 Kč
Gotthardová Eva Lea 287,00 Kč
360000207 19.03.2019 85,00 Kč
360000244 23.07.2019 85,00 Kč
360000056 08.08.2019 85,00 Kč
950000051 24.10.2019 85,00 Kč
950000051 24.10.2019 -85,00 Kč
360000318 16.12.2019 32,00 Kč
Ing. Chrastina Pavel 216,00 Kč
360000491 18.12.2019 216,00 Kč
Ing. arch. Žišková Hana 197,00 Kč
360000117 10.06.2019 197,00 Kč
Mgr. Kopalová Iva 170,00 Kč
360000021 01.04.2019 85,00 Kč
360000061 04.10.2019 85,00 Kč
Mgr. Lysková Petra 170,00 Kč
360000020 01.04.2019 85,00 Kč
360000062 04.10.2019 85,00 Kč
Bc. Pecháčová Hana DiS. 170,00 Kč
360000097 10.09.2019 85,00 Kč
950000059 24.10.2019 85,00 Kč
950000059 24.10.2019 -85,00 Kč
360000231 19.11.2019 85,00 Kč
RNDr.Ivana Hexnerová-BOVA POLYGONARES 110,00 Kč
360000181 13.06.2019 110,00 Kč
Štochl Karel 85,00 Kč
360000017 01.10.2019 85,00 Kč
Pecháčová Hana 85,00 Kč
360000375 31.05.2019 85,00 Kč
Černohorská Klára 85,00 Kč
360000327 11.06.2019 85,00 Kč
950000061 24.10.2019 85,00 Kč
950000061 24.10.2019 -85,00 Kč
Kabátová Zuzana 85,00 Kč
360000279 12.12.2019 85,00 Kč
Straňáková Jitka 85,00 Kč
360000018 01.10.2019 85,00 Kč
Pokorná Iva 85,00 Kč
360000343 26.06.2019 85,00 Kč
Bc Hrychová Iveta 85,00 Kč
360000373 31.05.2019 85,00 Kč
950000058 24.10.2019 85,00 Kč
950000058 24.10.2019 -85,00 Kč
Grygarčíková Kateřina 56,00 Kč
360000245 20.09.2019 56,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 536 407,28 Kč
Celkem 619 372,55 Kč