Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje KTA (ORG 260000) / 2019

Název:
KTA (260000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 643 000 Kč 643 000 Kč 100 %
výdaje 228 159 000 Kč Navýšení 245 245 100 Kč 244 110 809 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 1 180 200 Kč 1 072 675 Kč 91 %
Veřejná správa 228 159 000 Kč Navýšení 244 064 900 Kč 243 038 134 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 514 700 Kč 407 175 Kč 79 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 514 700 Kč 407 175 Kč 79 %
426 426 0 Kč Navýšení 514 700 Kč 407 175 Kč 79 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Kč Navýšení 665 500 Kč 665 500 Kč 100 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 500 000 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 500 000 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 Kč Navýšení 121 600 Kč 121 600 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 121 600 Kč 121 600 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 Kč Navýšení 43 900 Kč 43 900 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 43 900 Kč 43 900 Kč 100 %
6112 Zastupitelstva obcí 20 646 000 Kč Navýšení 20 686 000 Kč 20 343 455 Kč 98 %
5019 Ostatní platy 250 000 Kč Pokles 100 000 Kč 80 426 Kč 80 %
926 926 250 000 Kč Pokles 100 000 Kč 80 426 Kč 80 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 14 500 000 Kč Navýšení 14 670 000 Kč 14 566 393 Kč 99 %
926 926 14 500 000 Kč Navýšení 14 670 000 Kč 14 566 393 Kč 99 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 200 000 Kč Navýšení 1 320 000 Kč 1 251 771 Kč 95 %
926 926 1 200 000 Kč Navýšení 1 320 000 Kč 1 251 771 Kč 95 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 2 500 000 Kč Navýšení 2 860 000 Kč 2 812 019 Kč 98 %
926 926 2 500 000 Kč Navýšení 2 860 000 Kč 2 812 019 Kč 98 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 500 000 Kč Pokles 1 380 000 Kč 1 353 813 Kč 98 %
926 926 1 500 000 Kč Pokles 1 380 000 Kč 1 353 813 Kč 98 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 85 000 Kč Pokles 35 000 Kč 25 180 Kč 72 %
926 926 85 000 Kč Pokles 35 000 Kč 25 180 Kč 72 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 200 000 Kč Pokles 76 800 Kč 67 800 Kč 88 %
926 926 200 000 Kč Pokles 76 800 Kč 67 800 Kč 88 %
5167 Služby školení a vzdělávání 150 000 Kč Pokles 50 000 Kč 44 246 Kč 88 %
926 926 150 000 Kč Pokles 50 000 Kč 44 246 Kč 88 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč Pokles 49 000 Kč 2 998 Kč 6 %
926 926 100 000 Kč Pokles 49 000 Kč 2 998 Kč 6 %
5176 Účastnické poplatky na konference 50 000 Kč Pokles 10 000 Kč 4 950 Kč 50 %
926 926 50 000 Kč Pokles 10 000 Kč 4 950 Kč 50 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 100 000 Kč Navýšení 121 000 Kč 120 727 Kč 100 %
926 926 100 000 Kč Navýšení 121 000 Kč 120 727 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000 Kč Navýšení 13 200 Kč 13 132 Kč 99 %
926 926 10 000 Kč Navýšení 13 200 Kč 13 132 Kč 99 %
6117 Volby do Evropského parlamentu 3 722 000 Kč Navýšení 3 918 600 Kč 3 903 305 Kč 100 %
5019 Ostatní platy 50 000 Kč 50 000 Kč 33 676 Kč 67 %
926 926 50 000 Kč 50 000 Kč 33 676 Kč 67 %
5021 Ostatní osobní výdaje 2 500 000 Kč Navýšení 2 500 600 Kč 2 504 260 Kč 100 %
926 926 2 500 000 Kč Navýšení 2 500 600 Kč 2 504 260 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 625 000 Kč Pokles 92 700 Kč 92 625 Kč 100 %
926 926 625 000 Kč Pokles 92 700 Kč 92 625 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 225 000 Kč Pokles 33 000 Kč 32 545 Kč 99 %
926 926 225 000 Kč Pokles 33 000 Kč 32 545 Kč 99 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 17 000 Kč Pokles 4 500 Kč 4 054 Kč 90 %
926 926 17 000 Kč Pokles 4 500 Kč 4 054 Kč 90 %
5161 Služby pošt 5 000 Kč Navýšení 516 800 Kč 516 768 Kč 100 %
926 926 5 000 Kč Navýšení 516 800 Kč 516 768 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč Pokles 99 000 Kč 98 343 Kč 99 %
926 926 200 000 Kč Pokles 99 000 Kč 98 343 Kč 99 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč Pokles 8 000 Kč 7 034 Kč 88 %
926 926 100 000 Kč Pokles 8 000 Kč 7 034 Kč 88 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč Navýšení 614 000 Kč 614 000 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 614 000 Kč 614 000 Kč 100 %
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa JN 0 Kč Navýšení 58 300 Kč 38 880 Kč 67 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 58 300 Kč 38 880 Kč 67 %
926 926 0 Kč Navýšení 58 300 Kč 38 880 Kč 67 %
6171 Činnost místní správy 203 791 000 Kč Navýšení 219 402 000 Kč 218 752 495 Kč 100 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 138 600 000 Kč Navýšení 151 625 800 Kč 150 614 519 Kč 99 %
926 926 138 600 000 Kč Navýšení 151 625 800 Kč 150 614 519 Kč 99 %
5021 Ostatní osobní výdaje 8 000 000 Kč Pokles 6 762 400 Kč 6 452 614 Kč 95 %
926 926 8 000 000 Kč Pokles 6 762 400 Kč 6 452 614 Kč 95 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 36 580 000 Kč Navýšení 39 437 200 Kč 39 047 470 Kč 99 %
926 926 36 580 000 Kč Navýšení 39 437 200 Kč 39 047 470 Kč 99 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 13 200 000 Kč Navýšení 14 323 600 Kč 14 189 036 Kč 99 %
926 926 13 200 000 Kč Navýšení 14 323 600 Kč 14 189 036 Kč 99 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 830 000 Kč 830 000 Kč 790 132 Kč 95 %
926 926 830 000 Kč 830 000 Kč 790 132 Kč 95 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
5161 Služby pošt 20 000 Kč Pokles 10 000 Kč 2 298 Kč 23 %
926 926 20 000 Kč Pokles 10 000 Kč 2 298 Kč 23 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 550 000 Kč Pokles 510 000 Kč 498 950 Kč 98 %
926 926 550 000 Kč Pokles 510 000 Kč 498 950 Kč 98 %
5163 Služby peněžních ústavů 100 000 Kč Pokles 89 900 Kč 56 129 Kč 62 %
926 926 100 000 Kč Pokles 89 900 Kč 56 129 Kč 62 %
5167 Služby školení a vzdělávání 2 300 000 Kč Navýšení 2 641 500 Kč 2 221 786 Kč 84 %
926 926 2 300 000 Kč Navýšení 2 641 500 Kč 2 221 786 Kč 84 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč Navýšení 800 000 Kč 688 453 Kč 86 %
926 926 500 000 Kč Navýšení 800 000 Kč 688 453 Kč 86 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 750 000 Kč Pokles 666 000 Kč 619 373 Kč 93 %
926 926 750 000 Kč Pokles 666 000 Kč 619 373 Kč 93 %
5176 Účastnické poplatky na konference 100 000 Kč Pokles 40 000 Kč 35 971 Kč 90 %
926 926 100 000 Kč Pokles 40 000 Kč 35 971 Kč 90 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 250 000 Kč Navýšení 310 000 Kč 285 215 Kč 92 %
926 926 250 000 Kč Navýšení 310 000 Kč 285 215 Kč 92 %
5191 Zaplacené sankce 0 Kč Navýšení 4 700 Kč 4 637 Kč 99 %
926 926 0 Kč Navýšení 4 700 Kč 4 637 Kč 99 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 100 000 Kč Pokles 55 000 Kč 53 488 Kč 97 %
926 926 100 000 Kč Pokles 55 000 Kč 53 488 Kč 97 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 250 000 Kč Navýšení 334 900 Kč 334 889 Kč 100 %
926 926 250 000 Kč Navýšení 334 900 Kč 334 889 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 650 000 Kč Navýšení 950 000 Kč 909 343 Kč 96 %
926 926 650 000 Kč Navýšení 950 000 Kč 909 343 Kč 96 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč 0 Kč 1 948 191 Kč - - - -
926 926 0 Kč 0 Kč 1 948 191 Kč - - - -
Celkem 228 159 000 Kč Navýšení 245 245 100 Kč 244 110 809 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 260000 (KTA), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
KPMG Česká republika, s.r.o.ARES 338 800,00 Kč
360000158 20.02.2019 338 800,00 Kč
LMC s.r.o.ARES 176 902,00 Kč
360000338 28.03.2019 88 451,00 Kč
360000091 10.09.2019 88 451,00 Kč
Ice-Interesting, s.r.o.ARES 120 952,00 Kč
360000090 08.03.2019 60 476,00 Kč
360000229 19.07.2019 60 476,00 Kč
MAFRA, a.s.ARES 19 791,00 Kč
360000034 04.02.2019 2 249,00 Kč
360000236 27.02.2019 2 249,00 Kč
360000144 11.04.2019 2 249,00 Kč
360000067 09.05.2019 2 249,00 Kč
360000010 03.06.2019 2 249,00 Kč
360000317 11.06.2019 2 249,00 Kč
360000204 17.07.2019 1 799,00 Kč
360000639 20.12.2019 2 249,00 Kč
360000638 20.12.2019 2 249,00 Kč
Sodexo Pass Česká republika a.s.ARES 1 050,28 Kč
360000531 19.12.2019 1 050,28 Kč
Maroš Čislák 800,00 Kč
360000247 21.10.2019 800,00 Kč
Čapková Naděžda 800,00 Kč
360000047 04.09.2019 800,00 Kč
Mazancová Vlasta 700,00 Kč
360000049 03.12.2019 700,00 Kč
Vovsová Petra 700,00 Kč
360000339 30.05.2019 700,00 Kč
Ulrychová Lenka 690,00 Kč
360000196 16.05.2019 690,00 Kč
Bc. Vránková Veronika 690,00 Kč
360000286 12.12.2019 690,00 Kč
Parašín Tomáš 600,00 Kč
360000254 20.06.2019 600,00 Kč
Bc. Ďurišová Eva 600,00 Kč
360000496 18.12.2019 600,00 Kč
Janoušová Irena 600,00 Kč
360000162 14.03.2019 600,00 Kč
EUC Klinika Praha a.s.ARES 600,00 Kč
360000202 19.03.2019 300,00 Kč
360000008 03.06.2019 300,00 Kč
Bc Sýkorová Vladimíra 600,00 Kč
360000096 10.09.2019 600,00 Kč
Zdeněk Kalina 560,00 Kč
360000267 24.07.2019 560,00 Kč
Kalina Zdeněk 560,00 Kč
360000161 19.07.2019 560,00 Kč
Ing. Vovesová Tereza 518,00 Kč
360000089 10.05.2019 518,00 Kč
Zacharová Jana 500,00 Kč
360000204 19.03.2019 500,00 Kč
Dvořáková Pavla 500,00 Kč
360000251 17.04.2019 500,00 Kč
Pechová Renáta 500,00 Kč
360000115 10.07.2019 500,00 Kč
Ing. Kasáčková Denisa 500,00 Kč
360000095 10.09.2019 500,00 Kč
Pálová Eva 500,00 Kč
360000307 24.04.2019 500,00 Kč
Dolejší Hana 500,00 Kč
360000492 18.12.2019 500,00 Kč
Ing. Dostalíková Eliška 500,00 Kč
360000250 17.04.2019 500,00 Kč
Mgr. Josefovičová Anna 500,00 Kč
360000251 21.10.2019 500,00 Kč
Havelková Zdenka 500,00 Kč
360000172 20.02.2019 500,00 Kč
Balzarová Zdenka 500,00 Kč
360000255 17.04.2019 500,00 Kč
Kolářová Iveta 500,00 Kč
360000336 30.05.2019 500,00 Kč
Urban Tomáš 500,00 Kč
360000318 11.06.2019 500,00 Kč
Myslíková Monika 500,00 Kč
360000045 03.12.2019 500,00 Kč
Stoulilová Petra 500,00 Kč
360000025 04.03.2019 500,00 Kč
Mgr. Maršová Iveta 500,00 Kč
360000249 17.04.2019 500,00 Kč
Ing. Ševčíková Dana 500,00 Kč
360000338 30.05.2019 500,00 Kč
Novotná Danka 500,00 Kč
360000113 10.07.2019 500,00 Kč
Škvárová Stanislava 500,00 Kč
360000250 21.10.2019 500,00 Kč
Ing. Klausová Miloslava 480,00 Kč
360000024 04.03.2019 480,00 Kč
Mgr. Slavětínský Vladan 480,00 Kč
360000319 11.06.2019 480,00 Kč
Šlepecký Viktor 460,00 Kč
360000048 03.12.2019 460,00 Kč
Grygarčíková Kateřina 400,00 Kč
360000333 30.07.2019 400,00 Kč
Neradová Eva 400,00 Kč
360000044 03.12.2019 400,00 Kč
Sloupová Lenka 400,00 Kč
360000073 16.01.2019 400,00 Kč
Caletková Tereza 400,00 Kč
360000088 10.05.2019 400,00 Kč
Kopáčková Aneta DiS. 400,00 Kč
360000252 21.10.2019 400,00 Kč
Malá Dagmar 400,00 Kč
360000173 20.02.2019 400,00 Kč
Ing. Linhartová Martina 400,00 Kč
360000048 04.09.2019 400,00 Kč
Padroň Peňa Irena 400,00 Kč
360000046 06.03.2019 400,00 Kč
Bc. Káňa Jakub 400,00 Kč
360000253 17.04.2019 400,00 Kč
Šic Libor 400,00 Kč
360000114 10.07.2019 400,00 Kč
Vernerová Martina 400,00 Kč
360000161 14.03.2019 400,00 Kč
Mgr. Georgiou Jiannis DiS. 400,00 Kč
360000067 04.04.2019 400,00 Kč
Peršínová Zuzana 400,00 Kč
360000253 21.10.2019 400,00 Kč
Sadovský Dalibor 400,00 Kč
360000196 22.02.2019 400,00 Kč
Klema Petr 400,00 Kč
360000164 14.03.2019 400,00 Kč
Marešová Helena 400,00 Kč
360000359 29.04.2019 400,00 Kč
Lojek Jan 400,00 Kč
360000093 10.09.2019 400,00 Kč
Čechová Štěpánka 400,00 Kč
360000047 03.12.2019 400,00 Kč
Kebrle Jan 400,00 Kč
360000019 01.04.2019 400,00 Kč
Novotná Markéta 380,00 Kč
360000068 04.04.2019 380,00 Kč
Salavcová Milena 350,00 Kč
360000249 21.10.2019 350,00 Kč
Havlíková Hana 350,00 Kč
360000018 01.04.2019 350,00 Kč
Ryšavá Monika 350,00 Kč
360000254 17.04.2019 350,00 Kč
Nahodilová Lenka 300,00 Kč
360000046 03.12.2019 300,00 Kč
Cidlinová Iveta 300,00 Kč
360000254 21.10.2019 300,00 Kč
Kúdela Jaroslav 300,00 Kč
360000023 04.03.2019 300,00 Kč
Schneiderová Anna 300,00 Kč
360000087 10.05.2019 300,00 Kč
Burianová Miroslava 300,00 Kč
360000248 21.10.2019 300,00 Kč
Stehlík JanARES 300,00 Kč
360000252 17.04.2019 300,00 Kč
Holubová Kateřina 300,00 Kč
360000335 30.05.2019 300,00 Kč
Havránková Eva 250,00 Kč
360000337 30.05.2019 250,00 Kč
Žďánská Tereza 250,00 Kč
360000244 20.09.2019 250,00 Kč
Ing. Ivana Křehlíková 250,00 Kč
360000094 10.09.2019 250,00 Kč
Mgr. Kolářová Lucie 200,00 Kč
360000061 06.02.2019 200,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -560,00 Kč
Celkem 688 453,28 Kč