Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje KTA (ORG 260000) / 2019

Název:
KTA (260000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 643 000 Kč 643 000 Kč 100 %
výdaje 228 159 000 Kč Navýšení 245 245 100 Kč 244 110 809 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 1 180 200 Kč 1 072 675 Kč 91 %
Veřejná správa 228 159 000 Kč Navýšení 244 064 900 Kč 243 038 134 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 514 700 Kč 407 175 Kč 79 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 514 700 Kč 407 175 Kč 79 %
426 426 0 Kč Navýšení 514 700 Kč 407 175 Kč 79 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Kč Navýšení 665 500 Kč 665 500 Kč 100 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 500 000 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 500 000 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 Kč Navýšení 121 600 Kč 121 600 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 121 600 Kč 121 600 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 Kč Navýšení 43 900 Kč 43 900 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 43 900 Kč 43 900 Kč 100 %
6112 Zastupitelstva obcí 20 646 000 Kč Navýšení 20 686 000 Kč 20 343 455 Kč 98 %
5019 Ostatní platy 250 000 Kč Pokles 100 000 Kč 80 426 Kč 80 %
926 926 250 000 Kč Pokles 100 000 Kč 80 426 Kč 80 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 14 500 000 Kč Navýšení 14 670 000 Kč 14 566 393 Kč 99 %
926 926 14 500 000 Kč Navýšení 14 670 000 Kč 14 566 393 Kč 99 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 200 000 Kč Navýšení 1 320 000 Kč 1 251 771 Kč 95 %
926 926 1 200 000 Kč Navýšení 1 320 000 Kč 1 251 771 Kč 95 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 2 500 000 Kč Navýšení 2 860 000 Kč 2 812 019 Kč 98 %
926 926 2 500 000 Kč Navýšení 2 860 000 Kč 2 812 019 Kč 98 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 500 000 Kč Pokles 1 380 000 Kč 1 353 813 Kč 98 %
926 926 1 500 000 Kč Pokles 1 380 000 Kč 1 353 813 Kč 98 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 85 000 Kč Pokles 35 000 Kč 25 180 Kč 72 %
926 926 85 000 Kč Pokles 35 000 Kč 25 180 Kč 72 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 200 000 Kč Pokles 76 800 Kč 67 800 Kč 88 %
926 926 200 000 Kč Pokles 76 800 Kč 67 800 Kč 88 %
5167 Služby školení a vzdělávání 150 000 Kč Pokles 50 000 Kč 44 246 Kč 88 %
926 926 150 000 Kč Pokles 50 000 Kč 44 246 Kč 88 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč Pokles 49 000 Kč 2 998 Kč 6 %
926 926 100 000 Kč Pokles 49 000 Kč 2 998 Kč 6 %
5176 Účastnické poplatky na konference 50 000 Kč Pokles 10 000 Kč 4 950 Kč 50 %
926 926 50 000 Kč Pokles 10 000 Kč 4 950 Kč 50 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 100 000 Kč Navýšení 121 000 Kč 120 727 Kč 100 %
926 926 100 000 Kč Navýšení 121 000 Kč 120 727 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000 Kč Navýšení 13 200 Kč 13 132 Kč 99 %
926 926 10 000 Kč Navýšení 13 200 Kč 13 132 Kč 99 %
6117 Volby do Evropského parlamentu 3 722 000 Kč Navýšení 3 918 600 Kč 3 903 305 Kč 100 %
5019 Ostatní platy 50 000 Kč 50 000 Kč 33 676 Kč 67 %
926 926 50 000 Kč 50 000 Kč 33 676 Kč 67 %
5021 Ostatní osobní výdaje 2 500 000 Kč Navýšení 2 500 600 Kč 2 504 260 Kč 100 %
926 926 2 500 000 Kč Navýšení 2 500 600 Kč 2 504 260 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 625 000 Kč Pokles 92 700 Kč 92 625 Kč 100 %
926 926 625 000 Kč Pokles 92 700 Kč 92 625 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 225 000 Kč Pokles 33 000 Kč 32 545 Kč 99 %
926 926 225 000 Kč Pokles 33 000 Kč 32 545 Kč 99 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 17 000 Kč Pokles 4 500 Kč 4 054 Kč 90 %
926 926 17 000 Kč Pokles 4 500 Kč 4 054 Kč 90 %
5161 Služby pošt 5 000 Kč Navýšení 516 800 Kč 516 768 Kč 100 %
926 926 5 000 Kč Navýšení 516 800 Kč 516 768 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč Pokles 99 000 Kč 98 343 Kč 99 %
926 926 200 000 Kč Pokles 99 000 Kč 98 343 Kč 99 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč Pokles 8 000 Kč 7 034 Kč 88 %
926 926 100 000 Kč Pokles 8 000 Kč 7 034 Kč 88 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč Navýšení 614 000 Kč 614 000 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 614 000 Kč 614 000 Kč 100 %
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa JN 0 Kč Navýšení 58 300 Kč 38 880 Kč 67 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 58 300 Kč 38 880 Kč 67 %
926 926 0 Kč Navýšení 58 300 Kč 38 880 Kč 67 %
6171 Činnost místní správy 203 791 000 Kč Navýšení 219 402 000 Kč 218 752 495 Kč 100 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 138 600 000 Kč Navýšení 151 625 800 Kč 150 614 519 Kč 99 %
926 926 138 600 000 Kč Navýšení 151 625 800 Kč 150 614 519 Kč 99 %
5021 Ostatní osobní výdaje 8 000 000 Kč Pokles 6 762 400 Kč 6 452 614 Kč 95 %
926 926 8 000 000 Kč Pokles 6 762 400 Kč 6 452 614 Kč 95 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 36 580 000 Kč Navýšení 39 437 200 Kč 39 047 470 Kč 99 %
926 926 36 580 000 Kč Navýšení 39 437 200 Kč 39 047 470 Kč 99 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 13 200 000 Kč Navýšení 14 323 600 Kč 14 189 036 Kč 99 %
926 926 13 200 000 Kč Navýšení 14 323 600 Kč 14 189 036 Kč 99 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 830 000 Kč 830 000 Kč 790 132 Kč 95 %
926 926 830 000 Kč 830 000 Kč 790 132 Kč 95 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
5161 Služby pošt 20 000 Kč Pokles 10 000 Kč 2 298 Kč 23 %
926 926 20 000 Kč Pokles 10 000 Kč 2 298 Kč 23 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 550 000 Kč Pokles 510 000 Kč 498 950 Kč 98 %
926 926 550 000 Kč Pokles 510 000 Kč 498 950 Kč 98 %
5163 Služby peněžních ústavů 100 000 Kč Pokles 89 900 Kč 56 129 Kč 62 %
926 926 100 000 Kč Pokles 89 900 Kč 56 129 Kč 62 %
5167 Služby školení a vzdělávání 2 300 000 Kč Navýšení 2 641 500 Kč 2 221 786 Kč 84 %
926 926 2 300 000 Kč Navýšení 2 641 500 Kč 2 221 786 Kč 84 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč Navýšení 800 000 Kč 688 453 Kč 86 %
926 926 500 000 Kč Navýšení 800 000 Kč 688 453 Kč 86 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 750 000 Kč Pokles 666 000 Kč 619 373 Kč 93 %
926 926 750 000 Kč Pokles 666 000 Kč 619 373 Kč 93 %
5176 Účastnické poplatky na konference 100 000 Kč Pokles 40 000 Kč 35 971 Kč 90 %
926 926 100 000 Kč Pokles 40 000 Kč 35 971 Kč 90 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 250 000 Kč Navýšení 310 000 Kč 285 215 Kč 92 %
926 926 250 000 Kč Navýšení 310 000 Kč 285 215 Kč 92 %
5191 Zaplacené sankce 0 Kč Navýšení 4 700 Kč 4 637 Kč 99 %
926 926 0 Kč Navýšení 4 700 Kč 4 637 Kč 99 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 100 000 Kč Pokles 55 000 Kč 53 488 Kč 97 %
926 926 100 000 Kč Pokles 55 000 Kč 53 488 Kč 97 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 250 000 Kč Navýšení 334 900 Kč 334 889 Kč 100 %
926 926 250 000 Kč Navýšení 334 900 Kč 334 889 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 650 000 Kč Navýšení 950 000 Kč 909 343 Kč 96 %
926 926 650 000 Kč Navýšení 950 000 Kč 909 343 Kč 96 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč 0 Kč 1 948 191 Kč - - - -
926 926 0 Kč 0 Kč 1 948 191 Kč - - - -
Celkem 228 159 000 Kč Navýšení 245 245 100 Kč 244 110 809 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 260000 (KTA), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5167 (Služby školení a vzdělávání)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Vzdělávací a informační centrum Praha 5, o.p.s.ARES 218 200,00 Kč
360000363 29.03.2019 9 600,00 Kč
360000367 29.03.2019 14 400,00 Kč
360000366 29.03.2019 21 600,00 Kč
360000365 29.03.2019 9 600,00 Kč
360000364 29.03.2019 12 000,00 Kč
360000014 01.04.2019 12 000,00 Kč
360000080 07.11.2019 4 800,00 Kč
360000079 07.11.2019 4 200,00 Kč
360000078 07.11.2019 7 200,00 Kč
360000082 07.11.2019 4 800,00 Kč
360000081 07.11.2019 9 000,00 Kč
360000096 08.11.2019 6 400,00 Kč
360000706 23.12.2019 8 000,00 Kč
360000694 23.12.2019 6 400,00 Kč
360000698 23.12.2019 13 000,00 Kč
360000702 23.12.2019 9 600,00 Kč
360000705 23.12.2019 7 600,00 Kč
360000697 23.12.2019 7 600,00 Kč
360000701 23.12.2019 6 400,00 Kč
360000704 23.12.2019 4 000,00 Kč
360000696 23.12.2019 4 000,00 Kč
360000700 23.12.2019 12 600,00 Kč
360000707 23.12.2019 6 400,00 Kč
360000695 23.12.2019 4 800,00 Kč
360000699 23.12.2019 5 600,00 Kč
360000703 23.12.2019 6 600,00 Kč
Institut pro veřejnou správu PrahaARES 213 460,00 Kč
360000045 14.01.2019 10 060,00 Kč
360000051 14.01.2019 10 740,00 Kč
360000068 07.02.2019 2 402,00 Kč
360000064 07.02.2019 9 900,00 Kč
360000214 26.02.2019 6 460,00 Kč
360000215 26.02.2019 6 460,00 Kč
360000020 04.03.2019 990,00 Kč
360000089 08.03.2019 990,00 Kč
360000211 11.03.2019 -5 000,00 Kč
360000127 12.03.2019 17 040,00 Kč
360000128 12.03.2019 17 040,00 Kč
360000192 19.03.2019 10 060,00 Kč
360000063 04.04.2019 1 290,00 Kč
360000066 04.04.2019 3 600,00 Kč
950000002 12.04.2019 -2 402,00 Kč
360000292 23.04.2019 10 060,00 Kč
360000251 24.05.2019 990,00 Kč
360000252 24.05.2019 990,00 Kč
360000141 12.06.2019 10 060,00 Kč
950000056 14.06.2019 17 040,00 Kč
950000059 14.06.2019 6 460,00 Kč
950000062 14.06.2019 3 600,00 Kč
950000064 14.06.2019 10 060,00 Kč
950000053 14.06.2019 17 040,00 Kč
950000056 14.06.2019 -17 040,00 Kč
950000059 14.06.2019 -6 460,00 Kč
950000062 14.06.2019 -3 600,00 Kč
950000064 14.06.2019 -10 060,00 Kč
950000053 14.06.2019 -17 040,00 Kč
950000054 14.06.2019 6 460,00 Kč
950000058 14.06.2019 10 060,00 Kč
950000061 14.06.2019 10 060,00 Kč
950000063 14.06.2019 10 740,00 Kč
950000065 14.06.2019 4 900,00 Kč
950000058 14.06.2019 -10 060,00 Kč
950000061 14.06.2019 -10 060,00 Kč
950000063 14.06.2019 -10 740,00 Kč
950000065 14.06.2019 -4 900,00 Kč
950000054 14.06.2019 -6 460,00 Kč
360000038 06.08.2019 10 060,00 Kč
360000076 13.08.2019 990,00 Kč
360000115 16.08.2019 3 080,00 Kč
360000140 20.08.2019 17 040,00 Kč
360000163 21.08.2019 17 040,00 Kč
360000162 21.08.2019 10 060,00 Kč
360000164 21.08.2019 10 740,00 Kč
360000181 22.08.2019 990,00 Kč
360000180 22.08.2019 990,00 Kč
360000231 28.08.2019 4 900,00 Kč
360000234 28.08.2019 4 900,00 Kč
360000233 28.08.2019 5 900,00 Kč
360000232 28.08.2019 4 900,00 Kč
360000070 06.09.2019 4 900,00 Kč
360000251 16.09.2019 -10 060,00 Kč
360000306 24.10.2019 3 080,00 Kč
360000305 24.10.2019 3 080,00 Kč
360000262 22.11.2019 990,00 Kč
360000062 04.12.2019 590,00 Kč
360000185 10.12.2019 10 060,00 Kč
360000246 12.12.2019 -3 080,00 Kč
360000490 18.12.2019 3 080,00 Kč
360000715 27.12.2019 -2 500,00 Kč
Aliaves & Co., a.s.ARES 192 370,00 Kč
360000095 21.01.2019 2 990,00 Kč
360000071 07.02.2019 3 590,00 Kč
360000134 15.02.2019 5 180,00 Kč
360000133 15.02.2019 5 980,00 Kč
360000199 19.03.2019 8 970,00 Kč
360000297 26.03.2019 5 990,00 Kč
360000015 01.04.2019 5 980,00 Kč
360000052 03.04.2019 8 970,00 Kč
360000051 03.04.2019 2 590,00 Kč
360000052 07.05.2019 2 990,00 Kč
360000228 18.06.2019 2 990,00 Kč
360000074 04.07.2019 2 980,00 Kč
360000112 10.07.2019 14 950,00 Kč
360000206 17.07.2019 2 990,00 Kč
360000202 17.07.2019 5 980,00 Kč
360000201 17.07.2019 2 990,00 Kč
360000266 24.07.2019 2 990,00 Kč
360000009 01.08.2019 2 990,00 Kč
360000093 15.08.2019 6 990,00 Kč
360000141 20.08.2019 2 990,00 Kč
360000165 21.08.2019 12 950,00 Kč
360000044 04.09.2019 3 590,00 Kč
360000301 25.09.2019 4 990,00 Kč
360000300 25.09.2019 14 950,00 Kč
360000074 07.10.2019 2 990,00 Kč
360000075 07.10.2019 8 970,00 Kč
360000224 18.10.2019 4 990,00 Kč
360000239 21.10.2019 5 980,00 Kč
360000085 07.11.2019 2 990,00 Kč
360000280 20.11.2019 2 990,00 Kč
360000279 20.11.2019 12 950,00 Kč
360000361 29.11.2019 2 990,00 Kč
360000360 29.11.2019 5 980,00 Kč
360000186 10.12.2019 2 990,00 Kč
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS,a.s.ARES 143 200,00 Kč
360000159 29.01.2019 18 900,00 Kč
360000136 15.02.2019 23 900,00 Kč
360000316 11.06.2019 18 900,00 Kč
360000195 23.08.2019 23 900,00 Kč
360000218 27.08.2019 18 900,00 Kč
360000071 06.09.2019 19 800,00 Kč
360000076 07.10.2019 18 900,00 Kč
RNDr.Ivana Hexnerová-BOVA POLYGONARES 102 046,00 Kč
360000098 21.01.2019 6 420,00 Kč
360000070 07.02.2019 2 390,00 Kč
360000188 15.04.2019 5 180,00 Kč
360000357 29.04.2019 7 248,00 Kč
360000356 29.04.2019 8 700,00 Kč
360000358 29.04.2019 6 900,00 Kč
360000079 06.06.2019 2 790,00 Kč
360000181 13.06.2019 2 306,00 Kč
360000207 17.06.2019 1 892,00 Kč
360000366 30.09.2019 2 140,00 Kč
360000045 03.10.2019 5 180,00 Kč
360000072 07.10.2019 6 669,00 Kč
360000223 18.10.2019 2 306,00 Kč
360000226 18.10.2019 5 180,00 Kč
360000225 18.10.2019 4 280,00 Kč
360000242 21.10.2019 1 975,00 Kč
360000121 11.11.2019 1 729,00 Kč
360000124 11.11.2019 2 306,00 Kč
360000123 11.11.2019 2 306,00 Kč
360000186 14.11.2019 2 140,00 Kč
360000170 18.11.2019 4 224,00 Kč
360000263 22.11.2019 2 388,00 Kč
360000297 25.11.2019 2 306,00 Kč
360000274 12.12.2019 2 223,00 Kč
360000273 12.12.2019 3 950,00 Kč
360000275 12.12.2019 6 918,00 Kč
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.ARES 96 000,00 Kč
360000190 15.04.2019 48 000,00 Kč
360000191 15.04.2019 48 000,00 Kč
GORDIC spol. s r.o.ARES 91 476,01 Kč
360000097 09.04.2019 2 541,00 Kč
360000168 12.04.2019 2 541,00 Kč
360000369 30.04.2019 10 164,00 Kč
360000024 03.05.2019 2 541,00 Kč
360000051 07.05.2019 7 623,00 Kč
360000081 06.06.2019 2 541,00 Kč
360000080 06.06.2019 3 025,00 Kč
360000333 25.10.2019 2 541,00 Kč
360000083 07.11.2019 16 940,00 Kč
360000084 07.11.2019 29 040,00 Kč
360000185 14.11.2019 6 897,01 Kč
360000276 20.11.2019 5 082,00 Kč
SCIENS s.r.o.ARES 82 350,00 Kč
360000115 10.04.2019 5 180,00 Kč
360000116 10.04.2019 7 770,00 Kč
360000173 12.04.2019 8 360,00 Kč
360000009 02.05.2019 2 190,00 Kč
360000008 02.05.2019 2 190,00 Kč
360000023 03.05.2019 4 380,00 Kč
360000022 03.05.2019 2 190,00 Kč
360000161 15.05.2019 2 290,00 Kč
360000287 28.05.2019 2 190,00 Kč
360000179 13.06.2019 5 180,00 Kč
360000178 13.06.2019 5 180,00 Kč
360000177 13.06.2019 2 590,00 Kč
360000206 17.06.2019 5 180,00 Kč
360000252 20.06.2019 2 590,00 Kč
360000338 26.06.2019 2 290,00 Kč
360000337 26.06.2019 4 580,00 Kč
360000427 13.12.2019 6 570,00 Kč
360000429 13.12.2019 6 870,00 Kč
360000428 13.12.2019 4 580,00 Kč
Mgr. Pavel Filipčík - CAMPANUSARES 73 140,00 Kč
360000067 07.02.2019 1 750,00 Kč
360000201 19.03.2019 3 600,00 Kč
360000200 19.03.2019 1 800,00 Kč
360000318 27.03.2019 5 400,00 Kč
360000317 27.03.2019 1 800,00 Kč
360000170 12.04.2019 1 850,00 Kč
360000322 25.04.2019 1 890,00 Kč
360000011 02.05.2019 5 400,00 Kč
360000010 02.05.2019 3 600,00 Kč
360000191 16.05.2019 5 400,00 Kč
360000368 31.05.2019 1 800,00 Kč
360000197 14.06.2019 1 800,00 Kč
360000269 21.06.2019 1 900,00 Kč
360000299 25.09.2019 3 700,00 Kč
360000044 03.10.2019 1 850,00 Kč
360000093 08.10.2019 3 700,00 Kč
360000111 09.10.2019 1 850,00 Kč
360000127 10.10.2019 5 550,00 Kč
360000168 14.10.2019 1 850,00 Kč
360000295 23.10.2019 3 700,00 Kč
360000382 31.10.2019 1 850,00 Kč
360000059 06.11.2019 1 850,00 Kč
360000316 26.11.2019 1 850,00 Kč
360000435 13.12.2019 7 400,00 Kč
Noveko 96 vzdělávání spol. s.r.o.ARES 70 400,00 Kč
360000156 19.02.2019 2 200,00 Kč
360000157 14.03.2019 4 400,00 Kč
360000156 14.03.2019 4 400,00 Kč
360000195 19.03.2019 4 400,00 Kč
360000194 19.03.2019 2 200,00 Kč
360000096 09.04.2019 2 200,00 Kč
360000213 16.04.2019 2 200,00 Kč
360000212 16.04.2019 2 200,00 Kč
360000306 24.04.2019 2 200,00 Kč
360000268 27.05.2019 4 400,00 Kč
360000009 03.06.2019 4 400,00 Kč
360000332 25.10.2019 8 800,00 Kč
360000331 25.10.2019 4 400,00 Kč
360000381 31.10.2019 2 200,00 Kč
360000295 25.11.2019 2 200,00 Kč
360000294 25.11.2019 2 200,00 Kč
360000432 13.12.2019 4 400,00 Kč
360000433 13.12.2019 4 400,00 Kč
360000530 19.12.2019 4 400,00 Kč
360000529 19.12.2019 2 200,00 Kč
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.ARES 68 800,00 Kč
360000096 21.01.2019 4 300,00 Kč
360000160 29.01.2019 6 450,00 Kč
360000030 04.02.2019 2 150,00 Kč
360000195 22.02.2019 2 150,00 Kč
360000017 01.04.2019 4 300,00 Kč
360000146 11.04.2019 4 300,00 Kč
360000175 12.04.2019 2 150,00 Kč
360000053 07.05.2019 4 300,00 Kč
360000194 16.05.2019 8 600,00 Kč
360000233 22.05.2019 4 300,00 Kč
360000340 26.06.2019 2 150,00 Kč
360000045 04.09.2019 4 300,00 Kč
360000227 18.10.2019 2 150,00 Kč
360000350 29.10.2019 4 300,00 Kč
360000058 06.11.2019 4 300,00 Kč
360000155 15.11.2019 6 450,00 Kč
950000057 28.11.2019 -2 060,00 Kč
950000057 28.11.2019 2 060,00 Kč
360000269 12.12.2019 2 150,00 Kč
Vzdělávací centrum Morava s.r.o.ARES 57 060,00 Kč
360000206 25.02.2019 3 380,00 Kč
360000217 26.02.2019 1 690,00 Kč
360000198 19.03.2019 6 360,00 Kč
360000272 25.03.2019 1 690,00 Kč
360000064 04.04.2019 3 380,00 Kč
360000047 07.05.2019 3 380,00 Kč
360000217 20.05.2019 1 690,00 Kč
360000216 20.05.2019 3 380,00 Kč
360000229 18.06.2019 6 760,00 Kč
360000373 27.06.2019 3 380,00 Kč
360000210 18.09.2019 3 380,00 Kč
360000266 23.09.2019 1 690,00 Kč
360000012 01.10.2019 3 380,00 Kč
360000046 03.10.2019 1 690,00 Kč
360000243 21.10.2019 1 690,00 Kč
360000263 22.10.2019 5 070,00 Kč
360000278 20.11.2019 1 690,00 Kč
360000272 12.12.2019 1 690,00 Kč
360000532 19.12.2019 1 690,00 Kč
TOP Semináře s.r.o.ARES 49 830,00 Kč
360000296 26.03.2019 3 580,00 Kč
360000029 02.04.2019 3 980,00 Kč
360000189 15.04.2019 3 780,00 Kč
360000215 16.04.2019 3 780,00 Kč
360000285 24.06.2019 9 450,00 Kč
360000298 25.06.2019 3 780,00 Kč
360000230 19.07.2019 5 370,00 Kč
360000241 21.10.2019 3 580,00 Kč
360000060 06.11.2019 3 780,00 Kč
360000061 06.11.2019 3 380,00 Kč
360000299 25.11.2019 3 580,00 Kč
360000298 25.11.2019 1 790,00 Kč
Kolumbus PM, s.r.o.ARES 49 750,00 Kč
360000011 01.03.2019 9 950,00 Kč
360000012 01.03.2019 3 980,00 Kč
360000118 10.04.2019 1 990,00 Kč
360000117 10.04.2019 5 970,00 Kč
360000216 16.04.2019 1 990,00 Kč
360000244 17.04.2019 1 990,00 Kč
360000115 10.06.2019 3 980,00 Kč
360000044 02.07.2019 3 980,00 Kč
360000325 29.07.2019 1 990,00 Kč
360000326 29.07.2019 1 990,00 Kč
360000350 31.07.2019 5 970,00 Kč
360000349 31.07.2019 3 980,00 Kč
360000048 07.08.2019 -1 990,00 Kč
360000133 19.08.2019 1 990,00 Kč
360000358 29.11.2019 1 990,00 Kč
Institut Bernarda Bolzana v.o.s.ARES 46 710,00 Kč
360000029 04.02.2019 3 800,00 Kč
360000022 04.03.2019 3 800,00 Kč
360000159 14.03.2019 1 900,00 Kč
360000260 22.03.2019 1 900,00 Kč
360000171 12.04.2019 1 950,00 Kč
360000245 17.04.2019 5 700,00 Kč
360000116 10.06.2019 3 980,00 Kč
360000284 24.06.2019 1 990,00 Kč
360000372 27.06.2019 5 850,00 Kč
360000283 25.07.2019 3 900,00 Kč
360000054 08.08.2019 3 980,00 Kč
360000073 07.10.2019 3 980,00 Kč
360000383 31.10.2019 1 990,00 Kč
360000296 25.11.2019 1 990,00 Kč
Ústav práva a právní vědyARES 44 500,00 Kč
360000180 13.06.2019 44 500,00 Kč
Acha obec účtuje s.r.o.ARES 43 750,00 Kč
360000093 21.01.2019 8 750,00 Kč
360000097 21.01.2019 1 750,00 Kč
360000094 21.01.2019 3 500,00 Kč
360000114 13.02.2019 1 750,00 Kč
360000171 15.10.2019 3 500,00 Kč
360000172 15.10.2019 7 000,00 Kč
360000112 12.11.2019 10 500,00 Kč
360000183 14.11.2019 7 000,00 Kč
Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníkůARES 42 320,00 Kč
360000216 26.02.2019 935,00 Kč
360000129 12.03.2019 985,00 Kč
360000146 13.03.2019 20 800,00 Kč
360000295 26.03.2019 985,00 Kč
360000095 09.04.2019 2 955,00 Kč
360000215 20.05.2019 1 870,00 Kč
360000113 12.11.2019 1 970,00 Kč
360000063 04.12.2019 2 955,00 Kč
360000316 16.12.2019 985,00 Kč
360000586 20.12.2019 7 880,00 Kč
Orkam Plzeň s.r.o.ARES 40 600,00 Kč
360000031 04.02.2019 6 000,00 Kč
360000232 27.02.2019 6 300,00 Kč
360000339 26.04.2019 8 000,00 Kč
360000338 26.04.2019 10 000,00 Kč
360000057 06.11.2019 6 300,00 Kč
360000534 19.12.2019 4 000,00 Kč
Timšel z.s.ARES 40 000,00 Kč
360000025 03.05.2019 20 000,00 Kč
360000026 03.05.2019 20 000,00 Kč
Ing. Lenka ŠíšováARES 33 990,00 Kč
360000269 27.05.2019 1 990,00 Kč
360000085 08.07.2019 32 000,00 Kč
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.ARES 32 900,00 Kč
360000197 19.03.2019 7 800,00 Kč
360000261 22.03.2019 5 400,00 Kč
360000208 17.06.2019 8 150,00 Kč
360000030 05.08.2019 1 800,00 Kč
360000208 18.09.2019 9 750,00 Kč
EURO CERT CZ, a. s.ARES 29 040,00 Kč
360000095 06.12.2019 29 040,00 Kč
Aliaves, s.r.o.ARES 28 023,60 Kč
360000147 18.02.2019 3 133,90 Kč
360000062 04.04.2019 14 495,80 Kč
360000359 29.11.2019 10 393,90 Kč
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architekturyARES 25 000,00 Kč
360000032 04.02.2019 12 500,00 Kč
360000033 04.02.2019 12 500,00 Kč
950000050 14.06.2019 -12 500,00 Kč
950000047 14.06.2019 12 500,00 Kč
950000047 14.06.2019 -12 500,00 Kč
950000050 14.06.2019 12 500,00 Kč
Dr. Ing. Jiří StaněkARES 22 880,00 Kč
360000087 21.01.2019 5 970,00 Kč
360000089 21.01.2019 5 970,00 Kč
360000088 21.01.2019 3 980,00 Kč
360000096 12.02.2019 3 380,00 Kč
360000013 01.04.2019 3 580,00 Kč
EDUPOL v.o.s.ARES 22 600,00 Kč
360000070 16.01.2019 1 700,00 Kč
360000214 16.04.2019 3 400,00 Kč
360000299 29.05.2019 1 700,00 Kč
360000024 03.06.2019 3 400,00 Kč
360000023 03.06.2019 3 400,00 Kč
360000033 02.10.2019 5 400,00 Kč
360000095 08.10.2019 1 800,00 Kč
360000692 23.12.2019 1 800,00 Kč
Jelínek Pavel Ing.ARES 22 400,00 Kč
360000170 20.02.2019 3 400,00 Kč
360000193 19.03.2019 5 100,00 Kč
360000259 22.03.2019 6 800,00 Kč
360000340 28.03.2019 1 700,00 Kč
360000264 23.09.2019 5 400,00 Kč
Bednář OldřichARES 20 710,00 Kč
360000357 29.11.2019 4 980,00 Kč
360000084 05.12.2019 2 490,00 Kč
360000430 13.12.2019 10 950,00 Kč
360000535 19.12.2019 2 290,00 Kč
MARBES CONSULTING s.r.o.ARES 19 057,50 Kč
360000066 07.02.2019 19 057,50 Kč
TSM spol. s.r.o.ARES 18 650,00 Kč
360000246 17.04.2019 5 400,00 Kč
360000323 25.04.2019 1 800,00 Kč
360000205 17.06.2019 1 800,00 Kč
360000297 25.06.2019 1 800,00 Kč
360000209 18.09.2019 1 850,00 Kč
360000365 30.09.2019 2 000,00 Kč
360000238 21.10.2019 1 900,00 Kč
360000271 12.12.2019 2 100,00 Kč
RENTEL a.s.ARES 17 351,40 Kč
360000213 26.02.2019 5 263,50 Kč
360000119 10.04.2019 4 719,00 Kč
360000140 12.06.2019 2 105,40 Kč
360000032 02.10.2019 5 263,50 Kč
VITA software, s.r.o.ARES 17 335,00 Kč
360000028 04.02.2019 16 335,00 Kč
360000270 27.05.2019 1 000,00 Kč
EDUBASE s.r.o.ARES 16 644,00 Kč
360000059 07.03.2019 7 884,00 Kč
360000045 02.07.2019 2 190,00 Kč
360000242 20.09.2019 2 190,00 Kč
360000241 20.09.2019 2 190,00 Kč
360000294 23.10.2019 2 190,00 Kč
CIRCLE Education s.r.o.ARES 15 400,00 Kč
360000320 27.03.2019 2 200,00 Kč
360000016 01.04.2019 4 400,00 Kč
360000063 09.08.2019 6 600,00 Kč
360000013 01.10.2019 2 200,00 Kč
VOX a.s.ARES 12 814,00 Kč
360000057 04.10.2019 3 618,00 Kč
360000077 07.11.2019 4 707,00 Kč
360000184 14.11.2019 2 190,00 Kč
360000225 19.11.2019 4 707,00 Kč
360000224 19.11.2019 2 299,00 Kč
360000448 16.12.2019 -4 707,00 Kč
INTEGRA CENTRUM s.r.o.ARES 11 000,00 Kč
360000250 24.05.2019 4 400,00 Kč
360000387 28.05.2019 -4 400,00 Kč
360000246 21.10.2019 4 400,00 Kč
360000245 21.10.2019 2 200,00 Kč
360000367 30.10.2019 4 400,00 Kč
Gordic spol. s.r.o.ARES 10 164,00 Kč
360000196 14.06.2019 10 164,00 Kč
REGIONSERVIS s.r.o.ARES 10 000,00 Kč
360000137 14.05.2019 2 500,00 Kč
360000307 26.07.2019 7 500,00 Kč
QCM, s.r.o.ARES 9 656,00 Kč
360000277 27.05.2019 9 656,00 Kč
GOPAS, a.s.ARES 9 438,00 Kč
360000174 12.04.2019 9 438,00 Kč
CIRCLE Education, s.r.o.ARES 8 800,00 Kč
360000280 24.09.2019 6 600,00 Kč
360000244 21.10.2019 2 200,00 Kč
Agentura IPSUM s.r.o.ARES 7 560,00 Kč
360000194 22.02.2019 7 560,00 Kč
Seminaria s.r.o.ARES 7 550,00 Kč
360000195 16.05.2019 7 550,00 Kč
UNIT s.r.o.ARES 7 375,80 Kč
360000139 12.09.2019 7 375,80 Kč
PhDr. Jan Soukup, Ph. D.ARES 6 400,00 Kč
360000336 26.06.2019 3 200,00 Kč
360000298 25.09.2019 3 200,00 Kč
Účetnictví VÚJ s.r.o.ARES 6 180,00 Kč
360000138 12.09.2019 6 180,00 Kč
Rodinné mosty, z.s.ARES 6 000,00 Kč
360000114 10.06.2019 6 000,00 Kč
Ing. Luděk TesařARES 5 970,00 Kč
360000043 07.08.2019 3 980,00 Kč
360000031 02.10.2019 1 990,00 Kč
Edcoma, s.r.o.ARES 5 929,00 Kč
360000324 25.04.2019 2 964,50 Kč
360000333 26.09.2019 2 964,50 Kč
Lighthouse spolekARES 5 700,00 Kč
360000086 08.04.2019 5 700,00 Kč
Ing. Stará MagdalénaARES 5 700,00 Kč
360000171 20.02.2019 5 700,00 Kč
Vzdělávací centrum Střední Čechy s.r.o.ARES 5 500,00 Kč
360000012 02.05.2019 3 000,00 Kč
360000058 04.10.2019 2 500,00 Kč
Anag, spol.s.r.o.ARES 4 880,00 Kč
360000253 20.06.2019 2 490,00 Kč
360000431 13.12.2019 2 390,00 Kč
Olga Tučková - ODBORCONSULT-DARES 4 380,00 Kč
360000061 05.09.2019 2 190,00 Kč
360000140 12.09.2019 2 190,00 Kč
Fakta s.r.o.ARES 3 900,00 Kč
360000196 19.03.2019 3 900,00 Kč
Rozběh Mysli, z.s.ARES 3 800,00 Kč
360000211 18.09.2019 3 800,00 Kč
Aktuální paragrafy JUDr.Pavel Chládek s.r.o.ARES 2 690,00 Kč
360000533 19.12.2019 2 690,00 Kč
B.I.D. services s.r.o.ARES 2 408,00 Kč
360000145 11.04.2019 2 408,00 Kč
Studio W s.r.o.ARES 2 299,00 Kč
360000069 07.02.2019 2 299,00 Kč
Notia Středisko vzdělávaní, spol. s.r.o.ARES 2 299,00 Kč
360000070 10.05.2019 2 299,00 Kč
Oldřich BednářARES 2 090,00 Kč
360000339 26.06.2019 2 090,00 Kč
Ing. Miroslav KřižkaARES 1 950,00 Kč
360000065 07.02.2019 1 950,00 Kč
VAVS s.r.o.ARES 1 800,00 Kč
360000693 23.12.2019 1 800,00 Kč
Ing. Radim MartynekARES 1 777,00 Kč
360000167 14.10.2019 1 777,00 Kč
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAARES 1 767,00 Kč
360000045 06.03.2019 1 767,00 Kč
Quip, z.ú.ARES 1 700,00 Kč
360000158 14.03.2019 1 700,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -65 634,81 Kč
Celkem 2 221 785,50 Kč