Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 2510737000000 (ORG 2510737000000) / 2019

Název:
2510737000000 (2510737000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 3 794 100 Kč 1 905 046 Kč 50 %
výdaje 0 Kč Navýšení 3 195 100 Kč 1 169 254 Kč 37 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 3 195 100 Kč 1 169 254 Kč 37 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 Kč Navýšení 3 195 100 Kč 1 169 254 Kč 37 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 2 576 500 Kč 900 385 Kč 35 %
526 526 0 Kč Navýšení 2 576 500 Kč 900 385 Kč 35 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 Kč Navýšení 79 700 Kč 79 368 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 79 700 Kč 79 368 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 Kč Navýšení 28 700 Kč 28 640 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 28 700 Kč 28 640 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 242 400 Kč 142 519 Kč 59 %
539 539 0 Kč Navýšení 242 400 Kč 142 519 Kč 59 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 26 500 Kč 18 342 Kč 69 %
539 539 0 Kč Navýšení 26 500 Kč 18 342 Kč 69 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 1 300 Kč 0 Kč 0 %
517 517 0 Kč Navýšení 1 300 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 240 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 240 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 3 195 100 Kč 1 169 254 Kč 37 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 2510737000000 (2510737000000), Paragraf 4399 (Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
DC Computers s.r.o.ARES 1 413,09 Kč
950000066 19.06.2019 635,89 Kč
950000066 19.06.2019 6,55 Kč
950000066 19.06.2019 700,00 Kč
950000066 19.06.2019 70,65 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 16 928,80 Kč
Celkem 18 341,89 Kč