Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Samostané oddělení PR, tiskové a protokolu (ORG 190000) / 2019

Název:
Samostané oddělení PR, tiskové a protokolu (190000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 10 084 000 Kč Pokles 9 984 000 Kč 6 732 759 Kč 67 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 10 084 000 Kč Pokles 9 984 000 Kč 6 732 759 Kč 67 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 8 284 000 Kč Pokles 8 184 000 Kč 5 704 812 Kč 70 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 320 000 Kč 320 000 Kč 312 520 Kč 98 %
619 619 320 000 Kč 320 000 Kč 312 520 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 7 764 000 Kč Pokles 7 664 000 Kč 5 303 624 Kč 69 %
619 619 7 764 000 Kč Pokles 7 664 000 Kč 5 303 624 Kč 69 %
5175 Pohoštění 200 000 Kč 200 000 Kč 88 669 Kč 44 %
619 619 200 000 Kč 200 000 Kč 88 669 Kč 44 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 1 027 947 Kč 57 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 34 706 Kč 99 %
619 619 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 34 706 Kč 99 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 600 000 Kč 600 000 Kč 506 346 Kč 84 %
619 619 600 000 Kč 600 000 Kč 506 346 Kč 84 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000 Kč Pokles 1 095 000 Kč 438 095 Kč 40 %
619 619 1 200 000 Kč Pokles 1 095 000 Kč 438 095 Kč 40 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 48 800 Kč 70 %
619 619 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 48 800 Kč 70 %
Celkem 10 084 000 Kč Pokles 9 984 000 Kč 6 732 759 Kč 67 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 190000 (Samostané oddělení PR, tiskové a protokolu), Paragraf 3399 (Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
CATHEDRAL films s.r.o.ARES 99 000,00 Kč
360000287 23.10.2019 99 000,00 Kč
CATHEDRAL s.r.o.ARES 98 010,00 Kč
360000288 23.10.2019 98 010,00 Kč
Persum PR, s.r.o.ARES 97 500,00 Kč
360000214 17.10.2019 97 500,00 Kč
Richard NedvědARES 35 075,00 Kč
360000042 03.12.2019 35 075,00 Kč
Kajnar LumírARES 27 830,00 Kč
360000181 10.12.2019 27 830,00 Kč
GO KULTURA s.r.o.ARES 20 000,00 Kč
360000354 29.11.2019 20 000,00 Kč
Josef ProkopARES 18 150,00 Kč
360000476 18.12.2019 18 150,00 Kč
Andreas Luka s.r.o.ARES 12 087,90 Kč
360000325 25.10.2019 12 087,90 Kč
RESCUE HELP - ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA, z. s.ARES 9 954,00 Kč
360000213 17.10.2019 9 954,00 Kč
Hub, s.r.o.ARES 8 772,50 Kč
360000474 18.12.2019 8 772,50 Kč
Hypnosis s.r.o.ARES 7 661,72 Kč
360000289 23.10.2019 1 600,83 Kč
360000480 18.12.2019 1 600,83 Kč
360000479 18.12.2019 4 460,06 Kč
KONFES kongresová technika s.r.o.ARES 4 053,50 Kč
360000237 21.10.2019 4 053,50 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 438 094,62 Kč