Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Vybavení archivů a nákup kancelářské techniky (ORG 160007) / 2019

Název:
Vybavení archivů a nákup kancelářské techniky (160007)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 500 000 Kč Pokles 418 000 Kč 145 405 Kč 35 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 500 000 Kč Pokles 418 000 Kč 145 405 Kč 35 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 500 000 Kč Pokles 418 000 Kč 145 405 Kč 35 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 500 000 Kč Pokles 418 000 Kč 145 405 Kč 35 %
916 916 500 000 Kč Pokles 418 000 Kč 145 405 Kč 35 %
Celkem 500 000 Kč Pokles 418 000 Kč 145 405 Kč 35 %