Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor KMČ - hospodářská správa (ORG 160000) / 2019

Název:
Odbor KMČ - hospodářská správa (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 38 280 000 Kč Pokles 37 717 500 Kč 27 499 143 Kč 73 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 37 930 000 Kč Pokles 37 367 500 Kč 27 265 924 Kč 73 %
Všeobecná pokladní správa 350 000 Kč 350 000 Kč 233 219 Kč 67 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6117 Volby do Evropského parlamentu 1 150 000 Kč Pokles 587 500 Kč 587 215 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000 Kč Pokles 71 100 Kč 70 990 Kč 100 %
916 916 150 000 Kč Pokles 71 100 Kč 70 990 Kč 100 %
5164 Nájemné 300 000 Kč Pokles 150 300 Kč 150 211 Kč 100 %
916 916 300 000 Kč Pokles 150 300 Kč 150 211 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 400 000 Kč Pokles 166 500 Kč 166 472 Kč 100 %
916 916 400 000 Kč Pokles 166 500 Kč 166 472 Kč 100 %
5175 Pohoštění 300 000 Kč Pokles 199 600 Kč 199 542 Kč 100 %
916 916 300 000 Kč Pokles 199 600 Kč 199 542 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 36 780 000 Kč 36 780 000 Kč 26 678 709 Kč 73 %
5131 Potraviny 50 000 Kč 50 000 Kč 26 310 Kč 53 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 26 310 Kč 53 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 28 570 Kč 71 %
916 916 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 28 570 Kč 71 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000 Kč 20 000 Kč 5 765 Kč 29 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 5 765 Kč 29 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 470 000 Kč 470 000 Kč 351 346 Kč 75 %
916 916 470 000 Kč 470 000 Kč 351 346 Kč 75 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 180 000 Kč 4 180 000 Kč 2 217 624 Kč 53 %
916 916 4 180 000 Kč 4 180 000 Kč 2 217 624 Kč 53 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 020 000 Kč 3 020 000 Kč 2 432 099 Kč 81 %
916 916 3 020 000 Kč 3 020 000 Kč 2 432 099 Kč 81 %
5151 Studená voda 725 000 Kč 725 000 Kč 457 315 Kč 63 %
916 916 725 000 Kč 725 000 Kč 457 315 Kč 63 %
5152 Teplo 30 000 Kč 30 000 Kč 7 234 Kč 24 %
916 916 30 000 Kč 30 000 Kč 7 234 Kč 24 %
5153 Plyn 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 1 066 562 Kč 50 %
916 916 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 1 066 562 Kč 50 %
5154 Elektrická energie 2 680 000 Kč 2 680 000 Kč 2 353 052 Kč 88 %
916 916 2 680 000 Kč 2 680 000 Kč 2 353 052 Kč 88 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 500 000 Kč Pokles 480 000 Kč 283 633 Kč 59 %
916 916 500 000 Kč Pokles 480 000 Kč 283 633 Kč 59 %
5161 Služby pošt 1 550 000 Kč Navýšení 2 050 000 Kč 1 727 297 Kč 84 %
916 916 1 550 000 Kč Navýšení 2 050 000 Kč 1 727 297 Kč 84 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000 Kč 20 000 Kč 486 Kč 2 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 486 Kč 2 %
5163 Služby peněžních ústavů 500 000 Kč 500 000 Kč 341 209 Kč 68 %
916 916 500 000 Kč 500 000 Kč 341 209 Kč 68 %
5164 Nájemné 405 000 Kč 405 000 Kč 341 038 Kč 84 %
916 916 405 000 Kč 405 000 Kč 341 038 Kč 84 %
5169 Nákup ostatních služeb 17 210 000 Kč Pokles 16 710 000 Kč 13 896 558 Kč 83 %
916 916 17 210 000 Kč Pokles 16 710 000 Kč 13 896 558 Kč 83 %
5171 Opravy a udržování 2 930 000 Kč 2 930 000 Kč 891 268 Kč 30 %
916 916 2 930 000 Kč 2 930 000 Kč 891 268 Kč 30 %
5175 Pohoštění 250 000 Kč 250 000 Kč 231 345 Kč 93 %
916 916 250 000 Kč 250 000 Kč 231 345 Kč 93 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 500 Kč 1 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 500 Kč 1 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 000 Kč 40 000 Kč 19 500 Kč 49 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 19 500 Kč 49 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 350 000 Kč 350 000 Kč 233 219 Kč 67 %
5163 Služby peněžních ústavů 350 000 Kč 350 000 Kč 233 219 Kč 67 %
1016 1016 350 000 Kč 350 000 Kč 233 219 Kč 67 %
Celkem 38 280 000 Kč Pokles 37 717 500 Kč 27 499 143 Kč 73 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 160000 (Odbor KMČ - hospodářská správa), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5151 (Studená voda)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.ARES 682 927,00 Kč
360000020 14.01.2019 5 640,00 Kč
360000047 14.01.2019 3 420,00 Kč
360000091 12.02.2019 3 420,00 Kč
360000152 19.02.2019 24 188,00 Kč
360000157 20.02.2019 -1 998,00 Kč
360000124 12.03.2019 2 310,00 Kč
360000123 12.03.2019 148 190,00 Kč
360000122 12.03.2019 3 420,00 Kč
360000121 12.03.2019 39 110,00 Kč
360000104 10.04.2019 2 310,00 Kč
360000103 10.04.2019 3 420,00 Kč
360000102 10.04.2019 1 390,00 Kč
360000062 09.05.2019 2 310,00 Kč
360000064 09.05.2019 1 390,00 Kč
360000063 09.05.2019 3 420,00 Kč
360000356 31.05.2019 -6 620,00 Kč
360000121 12.06.2019 2 310,00 Kč
360000125 12.06.2019 122 880,00 Kč
360000124 12.06.2019 39 110,00 Kč
360000123 12.06.2019 1 390,00 Kč
360000122 12.06.2019 3 420,00 Kč
360000109 10.07.2019 1 390,00 Kč
360000108 10.07.2019 3 420,00 Kč
360000107 10.07.2019 2 310,00 Kč
360000067 12.08.2019 2 310,00 Kč
360000070 12.08.2019 1 390,00 Kč
360000069 12.08.2019 3 420,00 Kč
360000139 20.08.2019 2 533,00 Kč
360000155 21.08.2019 -6 464,00 Kč
360000263 30.08.2019 -29 036,00 Kč
360000107 11.09.2019 2 310,00 Kč
360000106 11.09.2019 1 620,00 Kč
360000105 11.09.2019 39 070,00 Kč
360000109 11.09.2019 95 950,00 Kč
360000108 11.09.2019 3 420,00 Kč
360000121 10.10.2019 2 310,00 Kč
360000120 10.10.2019 1 620,00 Kč
360000122 10.10.2019 3 420,00 Kč
360000108 12.11.2019 3 420,00 Kč
360000107 12.11.2019 2 310,00 Kč
360000106 12.11.2019 1 620,00 Kč
360000264 20.11.2019 -11 516,00 Kč
360000155 10.12.2019 1 620,00 Kč
360000154 10.12.2019 39 070,00 Kč
360000153 10.12.2019 105 250,00 Kč
360000158 10.12.2019 3 420,00 Kč
360000157 10.12.2019 2 310,00 Kč
CENTRA a.s.ARES 6 186,00 Kč
360000120 23.01.2019 600,00 Kč
360000297 24.04.2019 600,00 Kč
360000240 24.05.2019 600,00 Kč
360000265 02.08.2019 786,00 Kč
360000161 21.08.2019 600,00 Kč
360000189 23.08.2019 600,00 Kč
360000069 07.10.2019 600,00 Kč
360000270 23.10.2019 600,00 Kč
360000284 25.11.2019 600,00 Kč
360000469 18.12.2019 600,00 Kč
CENTRA a.sARES 1 800,00 Kč
360000022 25.02.2019 600,00 Kč
360000135 11.04.2019 600,00 Kč
360000289 25.06.2019 600,00 Kč
Pražská energetika, a.s.ARES 0,00 Kč
360000156 10.12.2019 450,00 Kč
950000153 31.12.2019 -450,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -233 598,00 Kč
Celkem 457 315,00 Kč