Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 15047000001 (ORG 15047000001) / 2019

Název:
15047000001 (15047000001)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 2 006 700 Kč 487 130 Kč 24 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 2 006 700 Kč 487 130 Kč 24 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 2 006 700 Kč 487 130 Kč 24 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 191 000 Kč 144 960 Kč 76 %
426 426 0 Kč Navýšení 191 000 Kč 144 960 Kč 76 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 96 000 Kč 96 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 96 000 Kč 96 000 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 99 825 Kč 100 %
417 417 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 99 825 Kč 100 %
5167 Služby školení a vzdělávání 0 Kč Navýšení 5 100 Kč 5 000 Kč 98 %
440 440 0 Kč Navýšení 5 100 Kč 5 000 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 1 614 600 Kč 141 345 Kč 9 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 614 600 Kč 141 345 Kč 9 %
Celkem 0 Kč Navýšení 2 006 700 Kč 487 130 Kč 24 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 15047000001 (15047000001), Paragraf 3299 (Ostatní záležitosti vzdělávání), Položka 5166 (Konzultační, poradenské a právní služby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Evropská rozvojová agentura s.r.o.ARES 99 825,00 Kč
950000110 31.10.2019 6 588,45 Kč
950000111 31.10.2019 1 264,45 Kč
950000113 31.10.2019 3 327,50 Kč
950000114 31.10.2019 1 796,85 Kč
950000115 31.10.2019 465,85 Kč
950000117 31.10.2019 665,50 Kč
950000109 31.10.2019 1 331,00 Kč
950000110 31.10.2019 7 320,50 Kč
950000111 31.10.2019 11 380,05 Kč
950000112 31.10.2019 1 331,00 Kč
950000114 31.10.2019 1 996,50 Kč
950000115 31.10.2019 4 192,65 Kč
950000116 31.10.2019 465,85 Kč
950000109 31.10.2019 133,10 Kč
950000111 31.10.2019 12 644,50 Kč
950000112 31.10.2019 11 979,00 Kč
950000113 31.10.2019 332,75 Kč
950000115 31.10.2019 4 658,50 Kč
950000116 31.10.2019 4 192,65 Kč
950000117 31.10.2019 66,55 Kč
950000110 31.10.2019 732,05 Kč
950000112 31.10.2019 13 310,00 Kč
950000113 31.10.2019 2 994,75 Kč
950000114 31.10.2019 199,65 Kč
950000116 31.10.2019 4 658,50 Kč
950000117 31.10.2019 598,95 Kč
950000109 31.10.2019 1 197,90 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 99 825,00 Kč