Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 15047000001 (ORG 15047000001) / 2019

Název:
15047000001 (15047000001)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 2 006 700 Kč 487 130 Kč 24 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 2 006 700 Kč 487 130 Kč 24 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 2 006 700 Kč 487 130 Kč 24 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 191 000 Kč 144 960 Kč 76 %
426 426 0 Kč Navýšení 191 000 Kč 144 960 Kč 76 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 96 000 Kč 96 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 96 000 Kč 96 000 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 99 825 Kč 100 %
417 417 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 99 825 Kč 100 %
5167 Služby školení a vzdělávání 0 Kč Navýšení 5 100 Kč 5 000 Kč 98 %
440 440 0 Kč Navýšení 5 100 Kč 5 000 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 1 614 600 Kč 141 345 Kč 9 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 614 600 Kč 141 345 Kč 9 %
Celkem 0 Kč Navýšení 2 006 700 Kč 487 130 Kč 24 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 15047000001 (15047000001), Paragraf 3299 (Ostatní záležitosti vzdělávání), Položka 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
BOXED, s.r.o.ARES 96 000,00 Kč
950000025 10.12.2019 48 000,00 Kč
950000025 10.12.2019 4 800,00 Kč
950000025 10.12.2019 43 200,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 96 000,00 Kč