Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 15047000000 (ORG 15047000000) / 2019

Název:
15047000000 (15047000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 4 766 100 Kč 4 766 055 Kč 100 %
výdaje 0 Kč Navýšení 3 010 200 Kč 1 721 676 Kč 57 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 3 010 200 Kč 1 721 676 Kč 57 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 3 010 200 Kč 1 721 676 Kč 57 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 2 398 000 Kč 1 336 768 Kč 56 %
426 426 0 Kč Navýšení 2 398 000 Kč 1 336 768 Kč 56 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 Kč Navýšení 449 600 Kč 282 736 Kč 63 %
426 426 0 Kč Navýšení 449 600 Kč 282 736 Kč 63 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 Kč Navýšení 162 600 Kč 102 172 Kč 63 %
426 426 0 Kč Navýšení 162 600 Kč 102 172 Kč 63 %
Celkem 0 Kč Navýšení 3 010 200 Kč 1 721 676 Kč 57 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 15047000000 (15047000000), Paragraf 3299 (Ostatní záležitosti vzdělávání), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
EDANEO s.r.o.ARES 0,00 Kč
360000335 30.07.2019 533,65 Kč
360000335 30.07.2019 5 336,50 Kč
360000335 30.07.2019 4 802,85 Kč
950000012 23.08.2019 -4 802,85 Kč
950000012 23.08.2019 -533,65 Kč
950000012 23.08.2019 -5 336,50 Kč
Mgr. Edita BláhováARES 0,00 Kč
360000337 30.07.2019 400,00 Kč
360000337 30.07.2019 4 000,00 Kč
360000337 30.07.2019 3 600,00 Kč
950000014 23.08.2019 -3 600,00 Kč
950000014 23.08.2019 -400,00 Kč
950000014 23.08.2019 -4 000,00 Kč
Petr MachátARES 0,00 Kč
360000336 30.07.2019 2 000,00 Kč
360000336 30.07.2019 20 000,00 Kč
360000336 30.07.2019 18 000,00 Kč
950000013 23.08.2019 -18 000,00 Kč
950000013 23.08.2019 -2 000,00 Kč
950000013 23.08.2019 -20 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč