Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 130214 (ORG 130214) / 2019

Název:
130214 (130214)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 580 100 Kč 579 957 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 0 Kč Navýšení 580 100 Kč 579 957 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 Kč Navýšení 580 100 Kč 579 957 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 229 400 Kč 229 356 Kč 100 %
710 710 0 Kč Navýšení 229 400 Kč 229 356 Kč 100 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 350 700 Kč 350 602 Kč 100 %
710 710 0 Kč Navýšení 350 700 Kč 350 602 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 580 100 Kč 579 957 Kč 100 %