Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Rekonstrukce inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka (ORG 130205) / 2019

Název:
Rekonstrukce inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka (130205)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 000 000 Kč Pokles 903 000 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 1 000 000 Kč Pokles 903 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 1 000 000 Kč Pokles 903 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000 Kč Pokles 903 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 1 000 000 Kč Pokles 903 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 1 000 000 Kč Pokles 903 000 Kč 0 Kč 0 %