Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Doplnění chlazení do stávajícího VZT zařízení pro pobočku Městské knihovny v objektu náměstí 14. října (ORG 130202) / 2019

Název:
Doplnění chlazení do stávajícího VZT zařízení pro pobočku Městské knihovny v objektu náměstí 14. října (130202)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 300 000 Kč Pokles 298 700 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 300 000 Kč Pokles 298 700 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 300 000 Kč Pokles 298 700 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 300 000 Kč Pokles 298 700 Kč 0 Kč 0 %
813 813 300 000 Kč Pokles 298 700 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 300 000 Kč Pokles 298 700 Kč 0 Kč 0 %