Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Aquapark Barrandov - rekonstrukce a modernizace objektu (ORG 130196) / 2019

Název:
Aquapark Barrandov - rekonstrukce a modernizace objektu (130196)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 500 000 Kč 500 000 Kč 21 127 Kč 4 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 500 000 Kč 500 000 Kč 21 127 Kč 4 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 500 000 Kč 500 000 Kč 21 127 Kč 4 %
5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 Kč Navýšení 21 200 Kč 21 127 Kč 100 %
413 413 0 Kč Navýšení 21 200 Kč 21 127 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 500 000 Kč Pokles 478 800 Kč 0 Kč 0 %
413 413 500 000 Kč Pokles 478 800 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 500 000 Kč 500 000 Kč 21 127 Kč 4 %