Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje MŠ Lohniského - snížení energetické náročnosti (ORG 130193) / 2019

Název:
MŠ Lohniského - snížení energetické náročnosti (130193)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 70 000 Kč - - - -
výdaje 11 500 000 Kč 11 500 000 Kč 9 724 547 Kč 85 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 11 500 000 Kč 11 500 000 Kč 9 724 547 Kč 85 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 11 500 000 Kč 11 500 000 Kč 9 724 547 Kč 85 %
6121 Budovy, haly a stavby 11 500 000 Kč 11 500 000 Kč 9 724 547 Kč 85 %
413 413 11 500 000 Kč 11 500 000 Kč 9 724 547 Kč 85 %
Celkem 11 500 000 Kč 11 500 000 Kč 9 724 547 Kč 85 %