Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje MŠ Nad Palatou - snížení energetické náročnosti (ORG 130192) / 2019

Název:
MŠ Nad Palatou - snížení energetické náročnosti (130192)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 325 702 Kč - - - -
výdaje 12 300 000 Kč 12 300 000 Kč 12 139 153 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 12 300 000 Kč 12 300 000 Kč 12 139 153 Kč 99 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 12 300 000 Kč 12 300 000 Kč 12 139 153 Kč 99 %
6121 Budovy, haly a stavby 12 300 000 Kč 12 300 000 Kč 12 139 153 Kč 99 %
413 413 12 300 000 Kč 12 300 000 Kč 12 139 153 Kč 99 %
Celkem 12 300 000 Kč 12 300 000 Kč 12 139 153 Kč 99 %