Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Obnova sportovišť v parku Sacré Couer (ORG 130152) / 2019

Název:
Obnova sportovišť v parku Sacré Couer (130152)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 152 460 Kč - - - -
výdaje 153 000 Kč 153 000 Kč 152 460 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 153 000 Kč 153 000 Kč 152 460 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3421 Využití volného času dětí a mládeže 153 000 Kč 153 000 Kč 152 460 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 153 000 Kč 153 000 Kč 152 460 Kč 100 %
213 213 153 000 Kč 153 000 Kč 152 460 Kč 100 %
Celkem 153 000 Kč 153 000 Kč 152 460 Kč 100 %