Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Přístavba výtahu pro byt. dům Plzeňská 2076 Praha 5 (ORG 130151) / 2019

Název:
Přístavba výtahu pro byt. dům Plzeňská 2076 Praha 5 (130151)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 10 000 000 Kč Pokles 2 000 000 Kč 360 562 Kč 18 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 10 000 000 Kč Pokles 2 000 000 Kč 360 562 Kč 18 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 10 000 000 Kč Pokles 2 000 000 Kč 360 562 Kč 18 %
6121 Budovy, haly a stavby 10 000 000 Kč Pokles 2 000 000 Kč 360 562 Kč 18 %
813 813 10 000 000 Kč Pokles 2 000 000 Kč 360 562 Kč 18 %
Celkem 10 000 000 Kč Pokles 2 000 000 Kč 360 562 Kč 18 %